×

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν όσον αφορά στην εφαρμογή του νέου νόμου περί συνταγογράφησης Ναρκωτικών είναι οι εξής:

  • Όσες συνταγές εκδίδονται με την αναγραφή της νέας ένδειξης “Ειδική συνταγή ναρκωτικών” εκτελούνται ως εξής :
  • Δεν απαιτούν συνοδευτικά έγγραφα π.χ. (μονόγραμμη – δίγραμμη) , οι οποίες με τον 4600/2019 καταργήθηκαν.
  • Εκτυπώνουμε αντίγραφο της συνταγής το οποίο φυλάσσουμε επί τριετία από την καταχώρηση της , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Εάν πρόκειται για φάρμακα που απαιτούσαν δίγραμμη θεωρημένη από Νομαρχία τότε καταχωρούμε αυτά τα φάρμακα στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών , κατά τα γνωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για παράδειγμα , στα κωδεϊνούχα για τα οποία άλλαζε ο τύπος συνταγής ανάλογα την συνολική περιεκτικότητα ανά συνταγή – μέχρι 200 mg απλή ιατρική συνταγή, άνω των 400 mg δίγραμμη θεωρημένη – θα πρέπει ο εκτελών φαρμακοποιός να καταχωρήσει την συνταγή στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών, όπου απαιτείται.

  • Ο νέος τύπος Ειδικής Συνταγής Ναρκωτικών περιλαμβάνει όλους τους γνωστούς πίνακες Ναρκωτικών Ουσιών.
  • Υπάρχουν Ναρκωτικά σκευάσματα της Αρνητικής Λίστας. Αυτά θα εκδίδονται και θα εκτελούνται με 100% συμμετοχή. Θα αναφέρουν επάνω το ταμείο του Ασφαλισμένου (π.χ. ΙΚΑ , ΤΕΒΕ κλπ.) αλλά θα αποθηκεύονται στα προγράμματά μας ως ελεύθερη πώληση (χωρίς Ταμείο).

2) Όσες συνταγές έχουν εκδοθεί με τον παλιό τρόπο και αναγράφουν στο κάτω μέρος “Απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα” , είτε πρόκειται για συνταγές που έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος , είτε πρόκειται για επαναλαμβανόμενες αυτές θα εκτελούνται φυλάσσοντας την συνοδευτική κόκκινη συνταγή κατά τα γνωστά .

Σύντομα θα αποτυπώνεται πάνω στην εκτέλεση η ταξινόμηση των ναρκωτικών που περιλαμβάνονται σε κάθε συνταγή (π.χ. Πίνακας Β,Γ,ΓΣ,Δ) , αφού πρέπει κάθε συνταγή να περιέχει σκευάσματα μόνο του ιδίου πίνακα. Έτσι οι φαρμακοποιοί θα ταξινομούν πιο εύκολα τις φυλασσόμενες συνταγές τους.

  • Από την συνάντηση με την ΗΔΙΚΑ διευκρινίστηκε ότι δεν έχει προβλεφθεί η ειδική συνταγή ναρκωτικών για :

α) Ελεύθερη πώληση εκτός Ταμείου.

β) Ταμείων εκτός ΗΔΙΚΑ ( π.χ. Στρατός , Εθνική )

γ) Πολίτες εκτός Ε.Ε. που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι:

– Καταργήθηκαν οι αποφάσεις Νομαρχίας .

– Οι κτηνίατροι συνταγογραφούν ναρκωτικά στο ΑΜΚΑ του ιδιοκτήτη του ζώου.