ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΕΤΙ – ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

GEMELLAGGIO

ORDINE DEI MEDICI DI CORINTO ED ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

CORINTO, 12 SETTEMBRE 2015

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου, στα πλαίσια της αδελφοποίησης του με τον Ιατρικό Σύλλογο του Κιέτι Ιταλίας, εφιλοξένησε αντιπροσωπεία συναδέλφων κατά το διάστημα 10-13 Σεπτεμβρίου 2015.

Το υπογραφέν σύμφωνο προβλέπει την προώθηση της συνεργασίας και το διάλογο μεταξύ των μελών των δύο Συλλόγων σε θέματα υγείας, σε συνάρτηση με οργανωτικά πρότυπα περίθαλψης, έρευνας, επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη σημασία στις ηθικές και δεοντολογικές πτυχές προάγοντας μια συνεχή ροή πληροφόρησης, εμπειριών και επιλύσεων.

Οι φιλοξενούμενοι μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και αξιοθέατα της Κορινθίας, Αργολίδος και Αττικής, καθώς επίσης να μυηθούν στην γαστρονιμία και τον πολιτσιμό της περιοχής μας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος πιστεύει ακράδαντα ότι τέτοιου είδους ανταλλαγές μόνον θετικά στοιχεία μπορουν να εχουν για το ιατρικό σώμα και για τον τόπο μας

Οι   ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες που αφορούν την περιοχή, την πόλη, το Πανεπιστήμιο, το   Πανεπιστημιακό Μουσείο και τον Ιατρικό Σύλλογο του Κιέτι, δύνανται να πληκτρολογούν στο   Διαδίκτυο:

  • ΑΜΠΡΟΥΤΣΟ
  • ABRUZZO
  • CHIETI
  • UNIVERSITA’ CHIETI
  • MUSEO UNIVERSITARIO CHIETI
  • ORDINE MEDICI CHIETI