ΚΩΔΙΚΟΣΟΝΟΜΑΣΙΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
A00ΧΟΛΕΡΑ
A00.0ΧΟΛΕΡΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΟΝΑΚΙΟ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ 1 ΒΙΟΤΥΠΟΣ CHOLERAE ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΧΟΛΕΡΑ
A00.1ΧΟΛΕΡΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΟΝΑΚΙΟ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ 1 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ELTOR ΧΟΛΕΡΑ ELTOR
A00.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΟΛΕΡΑΣ
A01ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΦΟΕΙΔΕΙΣ ΠΥΡΕΤΟΙ
A01.0ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΤΥΦΟΥ (SALMONELLA TYPHI)
A01.1ΠΑΡΑΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ A
A01.2ΠΑΡΑΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ B
A01.3ΠΑΡΑΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ C
A01.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ
A02ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ
A02.0ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ
A02.1ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ
A02.2ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ (M01.3*) ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ (G01*) ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ (M90.2*) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ (J17.0*) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ (N16.0*)
A02.8ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ
A02.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ
A03ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ
A03.0ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΙΓΚΕΛΛΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α (ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ ΤΟΥ SHIGA-KRUSE)
A03.1ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΙΓΚΕΛΛΑ FLEXNERI ΟΜΑΔΑ B
A03.2ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΙΓΚΕΛΛΑ BONDII ΟΜΑΔΑ Γ
A03.3ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΙΓΚΕΛΛΑ SONNEI ΟΜΑΔΑ Δ
A03.8ΑΛΛΕΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ
A03.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΕΙΣ ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΚΙΛΛΟ NOS
A04ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ (A05.-) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ (A18.3)
A04.0ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΟΓΟΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ
A04.1ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΟΓΟΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ
A04.2ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ
A04.3ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ
A04.4ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ NOS
A04.5ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ
A04.6ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ YERSINIA ENTERECOLITICAΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΥΕΡΣΙΝΩΣΕΙΣ (A28.2)
A04.7ΕΝΤΕΡΟΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ (DIFFICILE)
A04.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
A04.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ NOS
A05ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΤΡΟΦΟΓΕΝΟΥΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ
A05.0ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ
A05.1ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ
A05.2ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟ welchii) ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ Pig-bel
A05.3ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΔΟΝΑΚΙΟ ΤΟ ΠΑΡΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ
A05.4ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΚΙΛΛΟ ΤΟΝ ΚΗΡΟΧΡΟΥ
A05.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ
A05.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ
A06ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ
A06.0ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΑΔΑ ΟΞΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ NOS
A06.1ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ
A06.2ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΗ ΜΗΔΥΣΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
A06.3ΑΜΟΙΒΑΔΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΜΟΙΒΑΔΩΜΑ NOS
A06.4ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ
A06.5ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ (J99.8*) ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ)
A06.6ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ (G07*) ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
A06.7ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ
A06.8ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΗ: ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΒΑΛΑΝΙΤΙΔΑ (N51.2*)
A06.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΕΙΣ
A07ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
A07.0ΒΑΛΑΝΤΙΔΙΑΣΗ ΒΑΛΑΝΤΙΔΙΑΚΗ ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ
A07.1ΓΚΙΑΡΔΙΑΣΗ (ΛΑΜΒΛΙΑΣΗ)
A07.2ΚΡΥΠΤΟΣΠΟΡΙΔΙΩΣΗ
A07.3ΙΣΟΣΠΟΡΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΣΠΟΡΟ belli ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΟΣΠΟΡΟ hominis ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΟΚΚΙΔΙΩΣΗ ΙΣΟΣΠΟΡΩΣΗ
A07.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΑ ΣΑΡΚΟΚΥΣΤΩΣΗ ΣΑΡΚΟΣΠΟΡΙΔΙΩΣΗ
A07.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΗ: ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ
A08ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΓΡΙΠΠΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (J10.8-J11.8)
A08.0ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ROTA
A08.1ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Norwalk ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΟΜΗ
A08.2ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΪΟΥΣ
A08.3ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΕΣ
A08.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ: ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ NOS ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ NOS ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ NOS
A08.5ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
A09ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ: NOS ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ NOS ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΠΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ NOS ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΠΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ: NOS ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΔΙΑΡΡΟΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Η ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΔΙΑΡΡΟΙΑ (K52.9) Η ΝΕΟΓΝΙΚΗ (P78.3) Η ΣΙΛΙΚΩΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (J65)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥΣ, ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΟΥΣ, ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Α00-Α08)
A15Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ
A15.0ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ : ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑ ΧΕΚΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
A15.1ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ A15.0 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
A15.2ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ A15.0 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ
A15.3ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ A15.0, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΙΤΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΤΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ
A15.4ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΔΕΝΩΝ: ΠΥΛΑΙΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ (A15.7)
A15.5ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΜAΤΙΩΣΗ: ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΤΤΙΔΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ
A15.6ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩAΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΜΑΤΙΩΔΕΣ ΕΜΠΥΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ (A15.7)
A15.7ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ
A15.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΠΩΝ (ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΙΝΙΚΩΝ) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ
A15.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΣΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ
A16ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ
A16.0ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ: ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑA16.0 ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ: ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ) ΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ) ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ)
A16.1ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕAΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ A16.0, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
A16.2ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝA ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ: ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΑ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ)
A16.3ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ: ΠΥΛΑΙΩΝ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΤΡΑΧΕΙΟΒΡΟΓΧΙΚΩΝ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ (Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ) ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ (A16.7)
A16.4ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΤΗΣ ΓΛΩΤΤΙΔΟΣ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ)
A16.5ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕAΖΩΚΟΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ: ΕΜΠΥΗΜΑ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
A16.7ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ NOS ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΦΥΜΑΤΙΩΔΕΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
A16.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΤΩΝ ΚΟΛΠΩΝ (ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΙΝΙΚΩΝ) NOS (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ)
A16.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ NOS ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ NOS
A17ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
A17.0ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (G01) ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ (ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ / ΝΩΤΙΑΙΩΝ) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΛΕΠΤΟΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
A17.1ΜΗΝΙΓΓΙΚΟ ΦΥΜΑΤΩΜΑ (G07) ΦΥΜΑΤΩΜΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ
A17.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΜΑΤΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (G07*) ΦΥΜΑΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (G07*) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗ: ΦΥΜΑΤΙΩΔΕΣ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (G07*) ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (G05.0*) ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (G05.0*) ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (G63.0*)
A17.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (G99.8*)
A18ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ
A18.0ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (M01.1*) ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (M01.1*) ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (M49.0*) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ: ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (M01.1*) ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (H75.0*) ΝΕΚΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ(M90.0*) ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ(M90.0*) ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ(M68.0*) ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΑ (M68.0*)
A18.1ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ (N33.0*) ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑ (N74.0*) ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (N29.1*) ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (N51-*) ΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ (N29.1*) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΥΕΛΟΥ (N74.1*)
A18.2ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΑΔΕΝΙΤΙΔΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ: ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ (A15.4-A16.3) ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ (A18.3) Η ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ (A15.4-A16.3)
A18.3ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ (K93.0*) ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΠΑΧΕΟΣ, ΛΕΠΤΟΥ) (K93.0*) ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ (ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ: ΑΣΚΙΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ(K93.0*) ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ (K67.3*)
A18.4ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑ ΣΚΛΗΡΟ (ΦΥΜΑΤΙΩΔΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ) ΛΥΚΟΣ EXEDens ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΥΚΟΣ ΛΥΚΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ (H03.1*) ΧΟΙΡΑΔΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΧΟΙΡΑΔΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ (L93.-) Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ (M32.-)
A18.5ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ: ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (H32.0*) ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ (H19.0*) ΔΙΑΜΜΕΣΗ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ (H19.2*) ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ (H22.0*) ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (ΔΙΑΜΕΣΗ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ) (H19.2*) ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ (A18.4)
A18.6ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ (H67.0*)ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (A18.0)
A18.7ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (E35.1*) ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ADDISON (ΦΥΜΑΤΙΩΔΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ)
A18.8ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΟΥ (I39.8*) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ (I41.0*) ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ (K23.0*) ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ (I32.0*) ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΔΕΝΑ (E35.0*) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑ (I68.1*)
A19ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
A19.0ΟΞΕΙΑ ΚΕΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΗΡΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
A19.1ΟΞΕΙΑ ΚΕΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
A19.2ΟΞΕΙΑ ΚΕΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
A19.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΕΧΡΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
A19.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΕΧΡΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
A20ΠΑΝΩΛΗ
A20.0ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ
A20.1ΚΥΤΤΑΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ
A20.2ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ
A20.3ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ
A20.7ΣΗΨΑΙΜΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ
A20.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΕΚΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ PESTIS MINOR
A20.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΝΩΛΗΣ
A21ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ
A21.0ΕΛΚΟΑΔΕΝΩΤΙΚΗ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ
A21.1ΟΦΘΑΛΜΟΑΔΕΝΙΚΗ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ
A21.2ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ
A21.3ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ
A21.7ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ
A21.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑΣ
A21.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑΣ
A22ΑΝΘΡΑΚΑΣ
A22.0ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ: ΨΕΥΔΑΝΘΡΑΚΑΣ ΦΛΥΚΤΑΙΝΑ
A22.1ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΝΟΗ ΝΟΣΟΣ RAGPICKER (ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ) ΝΟΣΟΣ WOOLSORter (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ)
A22.2ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
A22.7ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
A22.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (G01*)
A22.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ
A23ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ
A23.0ΒΡΟΥΚΕΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΑΙΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ (MELITENSIS)
A23.1ΒΡΟΥΚΕΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ ABORTUS
A23.2ΒΡΟΥΚΕΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (SUIS)
A23.8ΑΛΛΕΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΙΣ
A23.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΟΡΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ
A24ΜΑΛΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΑΛΗ
A24.0ΜΑΛΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ MALLEI
A24.1ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΨΕΥΔΟΜΑΛΗ ΨΕΥΔΟΜΑΛΗ: ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΚΗ
A24.2ΥΠΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΨΕΥΔΟΜΑΛΗ
A24.3ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΨΕΥΔΟΜΑΛΗΣ
A24.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΨΕΥΔΟΜΑΛΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ PSEUDOMALLEI NOS ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Whitmore
A25ΠΥΡΕΤΟΙ ΑΠΟ ΔΗΓΜΑ ΠΟΝΤΙΚΟΥ
A25.0ΣΠΕΙΡΥΛΛΩΣΗ SODOKU A25.1 ΣΤΡΕΠΤΟΒΑΚΙΛΛΩΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΚΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑ HAVERHILL FEVER (ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ Haverhill) ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΕΠΤΟΒΑΚΙΛΛΟ (ΛΟΓΩ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΥΟΣ)
A25.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΜΥΟΣ
A26ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΤΟΕΙΔΕΣ
A26.0ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΤΟΕΙΔΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑ
A26.7ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ERYSIPELOTHRIX
A26.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
A26.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
A27ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ
A27.0ΙΚΤΕΡΟΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ (INTERROGans) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΚΕΤΡΟΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΟΡΟΤΥΠΟ ΑΥΤΗΣ
A27.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
A27.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
A28ΑΛΛΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
A28.0ΠΑΣΤΕΡΕΛΛΩΣΗ
A28.1ΝΟΣΟΣ ΕΞ ΟΝΥΧΩΝ ΓΑΛΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΞ ΟΝΥΧΩΝ ΓΑΛΗΣ
A28.2ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΠΑΝΩΛΗ (A20.-)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΕΡΣΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Α04.6)
A28.8ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
A28.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ
A30ΛΕΠΡΑ (ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ HANSEN)
A30.0ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΗ ΛΕΠΡΑ Ι ΛΕΠΡΑ
A30.1ΦΥΜΑΤΙΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΡΑ ΤΤ ΛΕΠΡΑ
A30.2ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΥΜΑΤΙΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΡΑ BΤ ΛΕΠΡΑ
A30.3ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΛΕΠΡΑ BB ΛΕΠΡΑ
A30.4ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΛΕΠΡΩΜΑΤΩΔΗΣ ΛΕΠΡΑ BL ΛΕΠΡΑ
A30.5ΛΕΠΡΩΜΑΤΩΔΗΣ ΛΕΠΡΑ LL ΛΕΠΡΑ
A30.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΠΡΑΣ
A30.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΠΡΑΣ
A31ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ
A31.0ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ: AVIUM ΤΟ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΤΡΟ (ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΤΟΥ Batley) Kansasii
A31.1ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΕΛΚΟΣ ΤΟΥ BURULI ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ: MARinum Ulcerans
A31.8ΑΛΛΕΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
A31.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΥΚΟΒΑΚΗΡΙΔΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΑΤΥΠΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ NOS ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΣΗ NOS
A32ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ
A32.0ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ
A32.1ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΡΙΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΚΗ: ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (G01*) ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (G05.0*)
A32.7ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΡΙΑ
A32.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΛΙΣΤΕΡΙΑΚΗ: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΙΤΙΔΑ (I68.1*) ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I39.8*) ΟΦΘΑΛΜΟΑΔΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ
A32.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗΣ
A33ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΤΕΤΑΝΟΣ
A34ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΕΤΑΝΟΣ
A35ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΤΕΤΑΝΟΥ ΤΕΤΑΝΟΣ NOSΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΤΕΤΑΝΟΣ (A33) Ο ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΕΤΑΝΟΣ (A34)
A36ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ
A36.0ΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ ΚΥΝΑΓΧΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΗ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ
A36.1ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ
A36.2ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΟΤΡΑΧΕΙΙΤΙΔΑ
A36.3ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΕΡΥΘΡΑΥΣΜΑ (L08.1)
A36.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΙΚΗ: ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (H13.1*) ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I41.0*) ΠΟΛΥΝΕΥΡΙΤΙΔΑ (G63.0*)
A36.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ
A37ΚΟΚΚΥΤΗΣ
A37.0ΚΟΚΚΥΤΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΠΟΡΝΤΕΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΥΤΗ
A37.1ΚΟΚΚΥΤΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΠΟΡΝΤΕΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΚΚΥΤΗ
A37.8ΚΟΚΚΥΤΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΟΡΝΤΕΤΕΛΛΑΣ
A37.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΚΚΥΤΗ
A38ΟΣΤΡΑΚΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΚΥΝΑΓΧΗ (J02.0)
A39ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
A39.0ΜΗΝΙΓΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (G01*)
A39.1ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ WATERHOURE - FRIEDERICHSEN (E35.1*) ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΜΗΝΙΓΓΟΚΚΙΚΟ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
A39.2ΟΞΕΙΑ ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΑΙΜΙΑ
A39.3ΧΡΟΝΙΑ ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΑΙΜΙΑ
A39.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΑΙΜΙΑΣ ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΗ ΒΑΤΗΡΑΙΜΙΑ NOS
A39.5ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟ ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΗ: ΚΑΡΔΙΤΙΔΑ NOS (I52.0*) ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I39.8*) ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I41.0*) ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I32.0*)
A39.8ΑΛΛΕΣ ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΗ: ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (M01.0*) ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (H13.1*) ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ(G05.0*) ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ(ΗH8.1*) ΜΕΤΑΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (M03.0*)
A39.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟ NOS
A40ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ
A40.0ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
A40.1ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ B
A40.2ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ D
A40.3ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ
A40.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ
A40.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ
A41ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ
A41.0ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ
A41.1ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗ
A41.2ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ
A41.3ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΙΜΟΦΙΛΟ ΤΗΣ ΙΝΦΛΟΥΕΝΖΑΣ
A41.4ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΕΡΙΟΓΟΝΟΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ (A48.0)
A41.5ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ GRAM- ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ GRAM - ΑΡΝΗΤΙΚΑ NOS
A41.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ
A41.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ (ΣΗΠΤΙΚΟ SHOCK)
A42ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
A42.0ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
A42.1ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
A42.2ΤΡΑΧΗΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
A42.7ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΑ
A42.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ
A42.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ
A43ΝΟΚΑΡΔΙΩΣΗ
A43.0ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΚΑΡΔΙΩΣΗ
A43.1ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΝΟΚΑΡΔΙΩΣΗ
A43.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΟΚΑΡΔΙΩΣΗΣ
A43.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΟΚΑΡΔΙΩΣΗΣ
A44ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΩΣΗ
A44.0ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΟΣΗ ΠΥΡΕΤΟΣ OROYA
A44.1ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΛΕΝΟΓΟΝΝΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΟΣΗ ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΗ ΑΚΡΟΧΟΡΔΟΝΩΣΗ
A44.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΟΣΗΣ
A44.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΟΣΗΣ
A46ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ Η ΤΟ ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΣ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ (O86.8)
A48ΑΛΛΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΩΜΑ (B47.1)
A48.0ΑΕΡΙΟΓΟΝΟΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟ: ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΥΟΝΕΚΡΩΣΗΣ
A48.1ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ
A48.2ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ (PONTIAC FEVER)
A48.3ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΝΔΟΤΟΞΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ NOS (R57.8) ΣΗΨΑΙΜΙΑ NOS (A41.9)
A48.4ΠΟΡΦΥΡΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ HAEMOPHILUS AEGYPTIUS
A48.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΙ:
A49ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΥΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (B95-B96) ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ NOS (A74.9) ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ NOS (A39.9) ΤΙΣ ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΕΙΣ NOS (A79.9) ΤΙΣ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΩΣΕΙΣ NOS (A69.9)
A49.0ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
A49.1ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
A49.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΙΜΟΦΙΛΟ ΤΗΣ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΗΣ
A49.3ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
A49.8ΑΛΛΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
A49.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΒΑΚΤΗΡΑΙΜΙΑ NOS
A50ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΦΙΛΗ
A50.0ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΦΙΛΗ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΩΙΜΗ Η ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΦΙΛΗ: ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ: ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΡΙΝΙΤΙΔΑ
A50.1ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΣΥΦΙΛΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΦΙΛΗ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΤΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
A50.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΦΙΛΗ NOS ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
A50.3ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΨΙΜΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΦΙΛΗΣ. ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΩΔΗΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΨΙΜΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΦΙΛΗΣ (H19.2*) ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΨΙΜΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΦΙΛΗΣ NEC (Η58.8*) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΤΟΥ Hutchinson (A50.5)
A50.4ΟΨΙΜΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ (ΝΕΑΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ) ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΝΩΤΙΑΔΑ ΦΘΙΣΗ ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ ΟΨΙΜΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ: ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (G05.0*) ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (G01*) ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (G63.0*) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΤΟΥ Hutchinson (A50.5)
A50.5ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΨΙΜΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΟΨΙΜΗ Η ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Clutton (M03.1*) ΟΔΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Hutchinson ΤΡΙΑΔΑ ΤΟΥ Hutchinson ΟΨΙΜΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ: ΣΥΦΙΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (I98.0*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ: ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ (M03.1*) ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ (M90.2*) ΕΦΙΠΠΙΟΕΙΔΗΣ ΡΙΝΑ
A50.6ΟΨΙΜΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΦΙΛΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΦΙΛΗ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΤΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
A50.7ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΨΙΜΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΦΙΛΗ NOS ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Η ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
A50.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΦΙΛΗΣ
A51ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ
A51.0ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΣ ΣΥΦΙΛΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ NOS
A51.1ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΣ ΣΥΦΙΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ
A51.2ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΣ ΣΥΦΙΛΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ
A51.3ΔΕΥΤΕΡΟΓΟΝΟΣ ΣΥΦΙΛΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ ΠΛΑΤΕΑ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ: ΑΛΩΠΕΚΙΑ (L99.8*) ΛΕΥΚΟΔΕΡΜΙΑ (L99.8*)
A51.4ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΟΝΟΥ ΣΥΦΙΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΟΝΟΣ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ: ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΥΕΛΟΥ (N74.2*) ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ(H22.0*) ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (G01.0*) ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ (M63.0*) ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ (H58.8*) ΠΕΡΙΟΣΤΙΤΙΔΑ (M90.1*)
A51.5ΠΡΩΙΜΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΣΥΦΙΛΗ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΣΥΦΙΛΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣAΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ
A51.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ
A52ΟΨΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ
A52.0ΣΥΦΙΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΦΙΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NOS (Ι98.0*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ (179.0*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (139.1*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΑΟΡΤΙΤΙΔΑ (I79.1*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΑΟΡΤΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (I68.1*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΕΝΔΟΚΟΡΔΙΤΙΔΑ (139.8*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΜΥΟΚΟΡΔΙΤΙΔΑ (141.0*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (132.0*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (I39.3*)
A52.1ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ CHARCOT (M14.6*) ΟΨΙΜΗ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ (H94.0*) ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (G05.0*) ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (G01*) ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (H48.0*) ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (G63.0*) ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ (H48.1*) ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΣ (G22*) ΝΩΤΙΑΔΑ ΦΘΙΣΗ
A52.2ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ
A52.3ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗΣ ΚΟΜΜΙΩΜΑ (ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NOS ΣΥΦΙΛΗ (ΨΙΜΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NOS ΟΓΚΟΣ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΟΜΜΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NOS
A52.7ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΨΙΜΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΩΛΗΝΙΑΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗ ΣΥΦΙΛΗ (N08.0*) ΚΟΜΜΙΩΜΑ (ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟ) (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟ A52.0-A52.3) ΟΨΙΜΗ Η ΤΡΙΤΟΓΟΝΟΣ ΣΥΦΙΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ A52.0-A52.3) ΟΨΙΜΗ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ: ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ (M73.1*) ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (H32.0*) ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ (H19.0*) ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΥΕΛΟΥ (N74.2*) ΛΕΥΚΟΔΕΡΜΙΑ (L99.8*) ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ (H58.8*) ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ (K67.2*) ΣΥΦΙΛΗ (ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΑΔΙΟΥ): ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (M90.2*) ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (K77.0*) ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (J99.8*) ΤΩΝ ΜΥΩΝ (M63.0*)
A52.8ΟΨΙΜΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΣΥΦΙΛΗ ΣΥΦΙΛΗ (ΕΠΙΚΤΗΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ
A52.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΨΙΜΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ
A53ΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΦΙΛΗΣ
A53.0ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΣΥΦΙΛΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ Η ΟΨΙΜΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΣΥΦΙΛΗ NOS ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΦΙΛΗ
A53.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑ ΤΟ ΩΧΡΟ NOS ΣΥΦΙΛΗ ΕΠΙΚΤΗΤΗ NOSΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΣΥΦΙΛΗ NOS ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΘΑΝΑΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (A50.2)
A54ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
A54.0ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ Η ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ: ΤΡΑΧΗΛΙΤΙΔΑ NOS ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ NOS ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ NOS ΑΙΔΟΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ NOS ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (A54.1) ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ (A54.1)
A54.1ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ Η ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΘΟΛΙΝΕΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΟΚΟΚΚΟ
A54.2ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΥΕΛΟΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ: ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ (N51.1*) ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΥΕΛΟΥ (N74.3*) ΟΡΧΙΤΙΔΑ (N51.1*) ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ (N51.0*) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ (A54.8)
A54.3ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ: ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (H13.1*) ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ (H22.0*) ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΓΟΝΟΚΟΚΚΟ
A54.4ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ: ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (M01.3*) ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ (M73.0*) ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (M90.2*) ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ (M68.0*) ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΑ (M68.0*)
A54.5ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ
A54.6ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ
A54.8ΑΛΛΕΣ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (G07*) ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I39.8*) ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (G01*) ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I41.0*) ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I32.0*) ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ (K67.1*) ΓΟΝΟΚΟΚΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΥΕΛΟΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ (A54.2)
A54.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
A55ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΕΛΚΩΤΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΝΟΣΟΣ DURAND - NICOLAS FAVRE ESTHIOMENE ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ
A56ΑΛΛΕΣ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ, ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
A56.0ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΗ: ΤΡΑΧΗΛΙΤΙΔΑ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ ΑΙΔΟΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ
A56.1ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΗ: ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ (N51.1*) ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΥΕΛΟΥ (N74.4*) ΟΡΧΙΤΙΔΑ (N51.1*)
A56.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ
A56.3ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ
A56.4ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ
A56.8ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ
A57ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ULCUS MOLLE
A58ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ
A59ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ
A59.0ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΚΟΛΠΙΚΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ
A59.8ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ
A59.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΑ
A60ΠΡΩΚΤΟΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟΪΟ (ΪΟ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ)
A60.0ΕΡΠΗΤΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΠΗΤΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ: ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (N77.0 - N77.1*) ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (N51-*)
A60.1ΕΡΠΗΤΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ
A60.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΠΗΤΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
A63ΑΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΟΔΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΜΙΝΘΟ (B08.1) ΤΑ ΘΗΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ (D26.0)
A63.0ΟΞΥΤΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
A63.8ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΟΔΟ
A64ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕΞΙΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ NOS ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ (A27.-) ΤΗ ΣΥΦΙΛΗ (A50-A53)
A65ΜΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΣΥΦΙΛΗ BEJEL (Η ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΣΥΦΙΛΗ) ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΣΥΦΙΛΗ NJOVERA
A66ΤΡΟΠΙΚΗ ΜΟΡΩΣΗ Η ΤΡΟΠΙΚΟ ΘΗΛΩΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:BOUBA FRAMBOESIA TROPICA (ΜΟΡΩΣΗ) PIAN (ΠΙΑΝ)
A66.0ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΕΛΚΟΣ ΜΟΡΩΣΗ, ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ Η ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΜΟΡΟΕΙΔΕΣ ΕΛΚΟΣ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΩΜΑ
A66.1ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΘΗΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ wet crab yaws Framboesioma Pianoma ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ Η ΠΑΛΑΜΙΑΙΑ ΘΗΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ
A66.2ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗ ΜΟΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΡΩΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ) (ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ) (ΚΗΛΙΔΟΘΗΛΩΜΑΤΩΔΗΣ) (ΜΙΚΡΟΘΗΛΩΔΗΣ) (ΘΗ
A66.3ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ Ghoul hand ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ, ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ Η ΠΑΛΑΜΙΑΙΑ (ΠΡΩΙΜΗ) (ΟΨΙΜΗ) ΤΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ ΣΚΩΛΗΚΟΒΡΩΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ
A66.4ΚΟΜΜΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ ΜΟΡΟΕΙΔΗ ΚΟΜΜΙΩΜΑΤΑ ΟΨΙΜΗ ΟΖΩΔΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗ ΜΟΡΩΣΗ (ΜΕ ΕΞΕΛΚΩΣΕΙΣ)
A66.5GANGOSA RHINOPHARYNGITIS MULTILANS
A66.6ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΙΚΗ ΜΟΡΩΣΗ ΓΑΓΓΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ (ΠΡΩΙΜΑ) (ΟΨΙΜΑ) ΥΔΡΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ (ΠΡΩΙΜΑ) (ΟΨΙΜΑ) ΟΣΤΕΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ (ΠΡΩΙΜΗ) (ΟΨΙΜΗ) ΠΕΡΙΟΣΤΙΤΙΔΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ
A66.7ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΑΡΘΡΙΚΑ ΟΖΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ ΤΡΟΠΙΚΗ ΜΟΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ
A66.8ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΤΡΟΠΙΚΗ ΜΟΡΩΣΗ ΤΡΟΠΙΚΗ ΜΟΡΩΣΗ ΖΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
A66.9ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ
A67ΠΙΝΤΑ (ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ)
A67.0ΠΡΩΙΜΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΕΛΚΟΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΒΛΑΤΙΔΑ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ
A67.1ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ (carate) ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ Pintids ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ
A67.2ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ (I98.1*) ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ: ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΟΥΛΩΔΕΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΔΥΣΧΡΩΜΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ
A67.3ΜΙΚΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ
A67.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ
A68ΥΠΟΣΤΡΟΦΟΙ ΠΥΡΕΤΟΙ
A68.0ΥΠΟΣΤΡΟΦΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΣ ΦΘΕΙΡΕΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ Borrelia ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΟΦΟΥ ΟΥΡΕΤΟΥ (Borrelia recurrentis)
A68.1ΥΠΟΣΤΡΟΦΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΔΗΓΜΑ ΚΡΟΤΩΝΑ ΥΠΟΣΤΡΟΦΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΥΠΟ Borrelia, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Borrelia recurrentis
A68.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
A69ΑΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
A69.0ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΕΛΚΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΕΣ ΝΟΜΗ (Noma) ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΣ
A69.1ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΤΡΑΚΤΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΕΣ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΕΛΚΩΔΗΣ (ΟΞΕΙΑ): ΟΥΛΙΤΙΔΑ ΟΥΛΟΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΕΣ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΕΛΚΩΤΙΚΗ ΟΥΛΙΤΙΔΑ ΚΥΝΑΓΧΗ ΤΟΥ Vincent ΟΥΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ
A69.2ΝΟΣΟΣ LYME ΧΡΟΝΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣΤΗ BORRELIA BURGDORFERI
A69.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
A69.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
A70ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΤΗΣ ΨΙΤΤΑΚΩΣΗΣ ΟΡΝΙΘΩΣΗ PARROT FEVER ΨΙΤΤΑΚΩΣΗ
A71ΤΡΑΧΩΜΑ
A71.0ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ TRACHOMA DUBIRIM
A71.1ΕΝΕΡΓΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΩΔΗΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (ΤΡΑΧΩΜΑΤΩΔΗΣ) ΤΡΑΧΩΜΑΤΩΔΗΣ: ΘΥΛΑΚΙΩΔΗΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΠΑΝΝΟΣ
A71.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ
A74ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ
A74.0ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (H13.1*) ΠΑΡΑΤΡΑΧΩΜΑ
A74.8ΑΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (K67.0*)
A74.9ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΣΗ
A75ΤΥΦΟΙ
A75.0ΕΠΙΔΗΜΙΚΟΣ ΤΥΦΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ Rickettsia prowazekii ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΘΕΙΡΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΦΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΟΣ (ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΘΕΙΡΕΣ) ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
A75.1ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΩΝ ΤΥΦΟΣ (ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ BRILL) ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ BRILL-ZINSSER
A75.2ΤΥΦΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ RICKETTSIA TYPHI ΜΥΪΚΟΣ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΦΟΣ (ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΥΛΛΟΥΣ)
A75.3ΤΥΦΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ Rickettsia tsutsugamushi ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΛΟΧΜΗΣ (ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΚΑΡΕΑ) ΠΥΡΕΤΟΣ Tsutsugamushi
A75.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΥΦΟΥ ΤΥΦΟΣ ΝOS
A77SPOTTED FEVER (ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΟΤΩΝΕΣ)
A77.0ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ Rickettsia rickettsii ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΟΡΕΩΝ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ Sao Paolo
A77.1ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ Rickettsia conori ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΚ ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΚΡΟΤΩΝΑ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ Η ΚΗΛΙΔΟΒΛΑΤΙΔΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ΕΚ ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΚΡΟΤΩΝΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΝΑ ΕΚ ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΚΡΟΤΩΝΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣ
A77.2ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ Rickettsia siberica ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΣΙΑΣ ΕΚ ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΚΡΟΤΩΝΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ ΕΚ ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΚΡΟΤΩΝΑ
A77.3ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ RICKETTSIA AUSTRALIS ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ QUEENSLAND ΕΚ ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΚΡΟΤΩΝΑ
A77.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ
A77.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΗΛΙΔΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΚΡΟΤΩΝΟΓΕΝΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ NOS
A78ΠΥΡΕΤΟΣ Q ΛΟΙΜΩΞΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ COXIELLA BURNETII NINE MILE FEVER (ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΜΙΛΙΩΝ) QUADNLATERAL FEVER ΑΛΛΕΣ ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΑΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ WOLHYNIAN ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ KEW GARDEN ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΗΣ ΡΙΚΕΤΤΣΙΩΣΗ ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΗ EHLRICHIS SENNETSU ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΡΙΚΕΤΣΙΑ NOS ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ (B91) ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ (B94.1)
A79ΑΛΛΕΣ ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΕΙΣ
A80ΟΞΕΙΑ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
A80.0ΟΞΕΙΑ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
A80.1ΟΞΕΙΑ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ, ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
A80.2ΟΞΕΙΑ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΥΤΟΧΘΟΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥ
A80.3ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΞΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
A80.4ΟΞΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
A80.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΞΕΙΑΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
A81ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΡΑΔΕΙΣ ΙΟΥΣ
A81.0ΝΟΣΟΣ CREUTZFELT-JAKOB ΥΠΟΞΕΙΑ ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ
A81.1ΥΠΟΞΕΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΠΑΝΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥ Dawson EΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ Van Bogaert
A81.2ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ ΛΕΥΚΟΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ ΛΕΥΚΟΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ NOS
A81.8ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΡΑΔΕΙΣ ΙΟΥΣ ΝΟΣΟΣ KURU
A81.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΡΑΔΕΙΣ ΙΟΥΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΒΡΑΔΕΙΣ ΙΟΥΣ NOS
A82ΛΥΣΣΑ
A82.0ΛΥΣΣΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
A82.1ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΥΣΣΑΣ
A82.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΥΣΣΑΣ
A83ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΩΝΩΠΕΣ
A83.0ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ
A83.1ΔΥΤΙΚΗ ΙΠΠΕΙΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ
A83.2ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΙΠΠΕΙΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ
A83.3ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ST. LOUIS
A83.4ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΙΟ KUNJIN
A83.5ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
A83.6ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΙΟ ROCIO
A83.8ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΩΝΩΠΕΣ
A83.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΩΝΩΠΕΣ
A84ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΟΤΩΝΕΣ
A84.0ΚΡΟΤΩΝΟΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΕΥΡΟΘΕΡΙΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ)
A84.1ΚΡΟΤΩΝΟΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
A84.8ΑΛΛΕΣ ΚΡΟΤΩΝΟΓΕΝΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΙΟ POWASSAN
A84.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΡΟΤΩΝΟΓΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ
A85ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
A85.0ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΪΟΥΣ (G05.1*) ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΪΟΥΣ
A85.1ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΪΟΥΣ (G05.1*) ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΪΟΥΣ
A85.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ
A85.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΛΗΘΑΡΓΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΝΟΣΟΣ VON ECONOMO-CRUCHET
A86ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΙΟΓΕΝΗΣ: ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ NOS ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ NOS
A87ΙΟΓΕΝΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
A87.0ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΪΟΥΣ (G02.0*) ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ COXSACKIE ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ECHO
A87.1ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΪΟΥΣ (G02.0*)
A87.2ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΧΟΡΙΟΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ
A87.3ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ
A87.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ
A88ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΙΟΓΕΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ NOS (A86) ΤΗΝ ΙΟΓΕΝΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ NOS (A87.9)ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜ
A88.0ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΪΟΥΣ (ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ)
A88.1ΕΠΙΔΗΜΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ
A88.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
A89ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
A90ΔΑΓΓΕΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΔΑΓΓΕΙΟΣ) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΔΑΓΓΕΙΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ (A91)
A91ΔΑΓΓΕΙΟΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
A92ΑΛΛΟΙ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΥΡΕΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΩΝΩΠΕΣ
A92.0ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟ CHIKUNGUNYA ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ CHIKUNGUNYA
A92.1ΠΥΡΕΤΟΣ O'NYONG-NYONG
A92.2ΙΠΠΕΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΙΠΠΕΙΑ ΕΓΚΑΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
A92.3ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
A92.4ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ RIFT VALLEY
A92.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΝΩΠΕΣ
A92.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΝΩΠΕΣ
A93ΑΛΛΟΙ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΥΡΕΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
A93.0OROPOUCHE VIRUS DISEASE OROPOUCHE FEVER
A93.1ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ PAPPATACI ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟ
A93.2ΚΡΟΤΩΝΟΓΕΝΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ
A93.8ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ PIRY VIRUS DISEASE ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΗ
A94ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΕΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΑΡΜΠΟΪΟΥΣ NOS ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΜΠΟΪΟΥΣ NOS
A95ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
A95.0ΚΙΤΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
A95.1ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
A95.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
A96ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΪΟ ARENA
A96.0ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΟ JUNIN ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
A96.1ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΟ MACHUPO ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΛΙΒΙΑΣ
A96.2ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΣΣΑ
A96.8ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ARENA
A96.9ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ARENA
A98A98 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ ΑΙΜΟΡΑΓΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΙΟ CHIKUNGUNYA (A92.0) ΤΟΝ ΔΑΓΓΕΙΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ (A91)ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ ΑΙΜΟΡΑΓΙΚΟ ΠΥΡΕΤ
A98.0ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ-ΚΟΓΚΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ
A98.1ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ONSK
A98.2ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ KYASANUR
A98.3ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΙΟ MARBURG
A98.4ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΙΟ EBOLA
A98.5ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟ Hantaan ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
A98.8ΑΛΛΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
A99ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
B00ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟΪΟΥΣ (ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ)
B00.0ΕΡΠΗΤΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ ΕΥΛΟΓΙΟΕΙΔΕΣ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΕΣ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΤΟΥ KAPOSI
B00.1ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟϊΟΥΣ ΑΠΛΟΣ ΕΡΠΗΣ: ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ: ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑ ΕΡΠΗΤΟϊΟ 2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑ ΕΡΠΗΤΟϊΟ 2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
B00.2ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΟΥΛΟΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ
B00.3ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (G02.0)
B00.4ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (G05.1) ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ SIMIAN B DISEASE
B00.5ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΡΠΗΤΟϊΟΥΣ ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (H13.1*) ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ (H03.1*) ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ (H22.0*) ΙΡΙΤΙΔΑ (H22.0*) ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ (H19.1*) ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (H19.1*) ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ, ΠΡΟΣΘΙΑ (H22.0*)
B00.7ΔΙΑΣΠΑΡΤΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟΪΟ ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ
B00.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΠΗΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ (K77.0*) ΠΑΡΩΝΥΧΙΑ
B00.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΠΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
B01ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
B01.0ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ (G02.0*)
B01.1ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ (G05.1*) ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ
B01.2ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ (J17.1*)
B01.8ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
B01.9ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ NOS
B02ΖΩΣΤΗΡΑΣ (ΕΡΠΗΤΑΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ)
B02.0ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ (G01.5*) ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ
B02.1ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ (G02.0*)
B02.2ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ: ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΩΔΟΥΣ ΓΑΓΓΛΙΟΥ (G53.0*) ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (G63.0*) ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ (G53.0*)
B02.3ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ (H03.1*) ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ (H13.1*) ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ (H22.0*) ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ (H19.2*) ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ (H19.2*) ΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ (H19.0*)
B02.7ΔΙΑΧΥΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ
B02.8ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
B02.9ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ NOS
B03ΕΥΛΟΓΙΑ
B04ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΥΠΟΞΕΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΠΑΝΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ (A81.1) ΜΕΘΙΛΑΡΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΜΕΘΙΛΑΡΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΜΕΘΙΛΑΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΜΕΘΙΛΑΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΛΑΡΑ (H19.2*) ΙΛΑΡΑ NOS
B05ΙΛΑΡΑ
B06ΕΡΥΘΡΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΛΑΡΑ)
B06.0ΕΡΥΘΡΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ (G05.1*) ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ (G02.0*) ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ (G05.1*)
B06.8ΕΡΥΘΡΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ (M01.4*) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ (J17.1*)
B06.9ΕΡΥΘΡΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΡΥΘΡΑ NOS
B07ΙΟΓΕΝΗ ΘΗΛΩΜΑΤΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΕΣ ΑΠΛΗ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ VULGARIS ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΟΞΥΤΕΝΗ (ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ) ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΚΤΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ (A63.0) ΤΑ ΘΗΛΩΜΑΤΑ: ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ (D30.3) ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ (D26.0) ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ (D14.1)
B08B08 ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΙΟΓΕΝΗΣ ΦΥΣΑΛΛΙΔΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ (A93.8)
B08.0ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΟΥΣ orthopox ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ orf ΨΕΥΔΟΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΟΖΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΛΚΤΩΝ) ΔΑΜΑΛΙΔΑ
B08.1ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ
B08.2ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ (ΕΚΤΗ ΝΟΣΟΣ)
B08.3ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΕΡΥΘΗΜΑ (ΠΕΜΠΤΗ ΝΟΣΟΣ)
B08.4ΦΥΣΑΛΛΙΔΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΪΟ ΜΕ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΧΕΙΡΩΝ - ΠΟΔΩΝ - ΣΤΟΜΑΤΟΣ
B08.5ΦΥΣΑΛΛΙΔΩΔΗΣ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΪΟ ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΚΥΝΑΓΧΗ
B08.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ ΛΕΜΦΟΖΙΔΙΑΚΗ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟϊΟ ΝΟΣΟΣ ΠΟΔΩΝ - ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΙΟ Tanapox ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΙΟ Yabapox
B09ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ ΙΟΓΕΝΕΣ: ΕΝΑΝΘΗΜΑ NOS ΕΞΑΝΘΗΜΑ NOS
B15ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α
B15.0ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΟ ΚΩΜΑ
B15.9ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΤΙΚΟ ΚΩΜΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α (ΟΞΕΙΑ) (ΙΟΓΕΝΗΣ) NOS
B16ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
B16.0ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΜΕ ΕΠΙΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΛΤΑ, ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΟ ΚΩΜΑ
B16.1ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΜΕ ΕΠΙΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΛΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΤΙΚΟ ΚΩΜΑ
B16.2ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΛΤΑ, ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΟ ΚΩΜΑ
B16.9ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΛΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΤΙΚΟ ΚΩΜΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β (ΟΞΕΙΑ) (ΙΟΓΕΝΗΣ) NOS
B17ΑΛΛΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
B17.0ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΛΤΑ ΦΟΡΕΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
B17.1ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
B17.2ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε
B17.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΜΗ-Α ΜΗ-Β (ΟΞΕΙΑ) (ΙΟΓΕΝΗΣ) NEC
B18ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
B18.0ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΛΤΑ
B18.1ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕΛΤΑ ΧΡΟΝΙΑ (ΙΟΓΕΝΗΣ) ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
B18.2ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
B18.8ΑΛΛΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
B18.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
B19ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
B19.0ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΜΕ ΚΩΜΑ
B19.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΩΜΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ NOS
B20ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
B20.0ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
B20.1ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
B20.2ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ
B20.3ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
B20.4ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ
B20.5ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
B20.6ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΥΣΤΗ carinii
B20.7ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
B20.8ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
B20.9ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΙΜΩΔΗ Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ NOS
B21ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
B21.0ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI
B21.1ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΛΕΜΦΩΜΑ BURKITT
B21.2ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ non-Hodgkin ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ
B21.3ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ
B21.7ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
B21.8ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
B21.9ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
B22ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
B22.0ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΑΝΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV
B22.1ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΛΕΜΦΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ
B22.2ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΙΣΧΝΑΣΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Slim disease
B22.7ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ Η ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟ
B23ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
B23.0ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΙΟ HIV
B23.1ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ
B23.2ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
B23.8ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
B24ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) NOS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ AIDS (ARC) NOS
B25ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ
B26ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ
B26.0ΟΡΧΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ (N51.1*)
B26.1ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ (G02.0*)
B26.2ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ (G05.1*)
B26.3ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ (K87.1*)
B26.8ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΕΚΕΤΑΙ ΜΕ: ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (M01.5*) ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I41.1*) ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ (N08.0*) ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (G63.0*)
B26.9ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΑΡΩΤΙΔΙΚΗ: ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ
B27ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ
B27.0ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟΪΟ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΟ EPSTEIN-BARR
B27.1ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ
B27.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗΣ
B27.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗΣ
B30ΙΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ
B30.0ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΝΟϊΟ (H19.2*) ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ Shiphyard eye (ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ)
B30.1ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΝΟϊΟ (H13.1*) ΟΞΕΙΑ ΘΥΛΑΚΙΩΔΗΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟϊΟ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
B30.2ΙΟΓΕΝΗΣ ΦΑΡΥΓΓΟΕΠΙΠΕΦΚΙΤΙΔΑ
B30.3ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟϊΟ) (H13.1*) ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: ΙΟ Coxsackie 24 ΕΝΤΕΡΟϊΟ 70 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (ΟΞΕΙΑ) (ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ)
B30.8ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΕΣ (H13.1*) ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΤΟΥ NEWCASTLE
B30.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΕΣ
B33ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
B33.0ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΜΥΑΛΓΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ BORNHOLM
B33.1ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ROSS ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΠΟΛΥΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ROSS
B33.2ΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
B33.3ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΡΕΤΡΟΪΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΡΕΤΡΟΪΟ NOS
B33.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
B34ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ NOS (B25.9) ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ NOS (B00.9) ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΡΕΤΡΟΪΟ NOS (B33.3) ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (B97.-)
B34.0ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΪΟ
B34.1ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΪΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΙΟ COXSACKIE NOS ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΙΟ ECHO NOS
B34.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΟ CORONA
B34.3ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΟ PARVO
B34.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΟ PAPOVA
B34.8ΑΛΛΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
B34.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΙΑΙΜΙΑ NOS
B35ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ
B35.0ΤΡΙΧΟΦΥΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΟΥ (beard ringworm) ΚΗΡΙΟ (ΤΟΥ ΚΕΛΣΟΥ) ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (scalp rringworm) ΤΡΙΧΟΦΥΤΙΚΗ ΣΥΚΩΣΗ
B35.1ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΚΗ ΟΝΥΧΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΧΟΦΥΤΑ (Ringworm nails)
B35.2ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΔΕΡΜΟΦΥΤΑ HARD RINGORM
B35.3ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΔΕΡΜΟΦΥΤΑ FOOT RINGWORM
B35.4ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΟΥ ΨΙΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ RINGWORM OF THE BODY
B35.5ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Η ΙΝΔΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΟΚΕΛΟ (ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΧΟΦΥΤΑ)
B35.6ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΩΝ ΜΗΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ ΤΟΥ DHOBI GROIN RINGWORM ΚΝΗΣΜΟΣ ΤΟΥ JOCK
B35.8ΑΛΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ: ΔΙΑΣΠΑΡΤΗ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ
B35.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΕΣ RINGWORM NOS
B36ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
B36.0ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΟΥΣ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ FLAVA ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΟΥΣ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ
B36.1ΜΕΛΑΝΙΖΟΥΣΑ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΚΕΡΑΤΙΝΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΖΟΥΣΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΜΩΝ ΜΕΛΑΝΙΖΟΥΣΑ ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΖΟΥΣΑ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ
B36.2ΛΕΥΚΗ ΠΙΕΔΡΑ ΛΕΥΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑΣ ΠΙΕΔΡΑ (PIEDRA)
B36.3ΜΕΛΑΙΝΑ ΠΙΕΔΡΑ
B36.8ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
B36.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
B37ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
B37.0ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΒΛΕΓΟΝΝΟΥ
B37.1ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
B37.2ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ: ΟΝΥΧΙΑ ΠΑΡΟΝΥΧΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΚ ΣΠΑΡΓΑΝΩΝ (L22)
B37.3ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (N77.1*) ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΑΙΔΟΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΜΟΝΙΛΙΑΚΗ ΑΙΔΟΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
B37.4ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ: ΒΑΛΑΝΙΤΙΔΑ (N51.2*) ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ (N37.1*)
B37.5ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (G02.1*)
B37.6ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I39.8*)
B37.7ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ
B37.8ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ: ΧΕΙΛΙΤΙΔΑ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ
B37.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗΣ ΟΞΕΙΑ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ NOS
B38ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ
B38.0ΟΞΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ
B38.1ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ
B38.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗΣ
B38.3ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ
B38.4ΜΗΝΙΓΓΙΚΗ ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ (G02.1*)
B38.7ΔΙΑΧΥΤΗ ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ
B38.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗΣ
B38.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗΣ
B39ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ
B39.0ΟΞΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΑΠΟ HISTOPLASMA CAPSULATUM
B39.1ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΑΠΟ HISTOPLASMA CAPSULATUM
B39.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗΣ ΑΠΟ HISTOPLASMA CAPSULATUM
B39.3ΔΙΑΧΥΤΗ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΑΠΟ Histoplasma Capsulatum ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΑΠΟ Histoplasma Capsulatum
B39.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗΣ ΑΠΟ HISTOPLASMA CAPSULATUM ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ
B39.5ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΑΠΟ HISTOPLASMA DUBOISII ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ
B39.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗΣ
B40ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ
B40.0ΟΞΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ
B40.1ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ
B40.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ
B40.3ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ
B40.7ΔΙΑΧΥΤΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ
B40.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗΣ
B40.9ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ
B41ΠΑΡΑΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ
B41.0ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ
B41.7ΔΙΑΧΥΤΗ ΠΑΡΑΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ
B41.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗΣ
B41.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗΣ
B42ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗ
B42.0ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗ (J99.8*)
B42.1ΛΕΜΦΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗ
B42.7ΔΙΑΧΥΤΗ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗ
B42.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
B42.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
B43ΧΡΩΜΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΦΑΙΟΜΥΚΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ
B43.0ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΜΥΡΜΗΚΙΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
B43.1ΦΑΙΟΜΥΚΗΤΙΣΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΧΡΩΜΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
B43.2ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΦΑΙΟΜΥΚΗΤΙΣΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΣΤΗ
B43.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΩΜΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ
B43.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΩΜΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ
B44ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ
B44.0ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ
B44.1ΑΛΛΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΕΙΣ
B44.2ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ
B44.7ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ
B44.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗΣ
B44.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗΣ
B45ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΩΣΗ
B45.0ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΑΣΗ
B45.1ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΑΣΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΟ (G02.1*) ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΑΣΗ
B45.2ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΑΣΗ
B45.3ΟΣΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΑΣΗ
B45.7ΔΙΑΧΥΤΗ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΑΣΗ
B45.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΑΣΗΣ
B45.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΑΣΗΣ
B46ΖΥΓΟΜΥΚΩΣΗ
B46.0ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΗΤΙΑΣΗ (ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ)
B46.1ΡΙΝΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΗΤΙΑΣΗ (ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ)
B46.2ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΗΤΙΑΣΗ (ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ)
B46.3ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΗΤΙΑΣΗ (ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ) ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΗΤΙΑΣΗ (ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ)
B46.4ΔΙΑΧΥΤΗ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΗΤΙΑΣΗ (ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΗΤΙΑΣΗ (ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ)
B46.5ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ (ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ)
B46.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΥΓΟΜΥΚΩΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΦΘΟΡΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
B46.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΥΓΟΜΥΚΩΣΗΣ ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ NOS
B47ΜΥΚΗΤΩΜΑ
B47.0ΕΥΜΥΚΗΤΩΜΑ ΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΔΟΥΡΑΣ, ΜΥΚΩΤΙΚΟΣ ΜΑΔΟΥΡΟΜΥΚΩΣΗ
B47.1ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΩΜΑ
B47.9ΑΛΛΑ ΜΥΚΗΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΔΟΥΡΑΣ NOS
B48ΑΛΛΕΣ ΜΥΚΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
B48.0LOBOMYCOSIS (ΛΟΜΠΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ) ΧΗΛΟΕΙΔΗΣ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ (B48.0) ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ LOBO
B48.1ΡΙΝΟΣΠΟΡΙΔΙΑΣΗ
B48.2ALLESCHLERIOSIS (ΜΥΚΗΤΩΜΑ) ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΚΗΤΑ PSENDALLESCHERIA BODNIIΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΥΜΥΚΗΤΩΜΑ (B47.0)
B48.3ΓΕΩΤΡΙΧΩΣΗ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΥΚΗΤΑ GEOTRICHUM
B48.4PENICILLOSIS
B48.7ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΜΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΠΩΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΟΣΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Η Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛ
B48.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ADIASPIROMYCOSIS (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ)
B49ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑ NOS
B50ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ FALCIPARUM
B50.0ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM FALCIPARUM ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΛΟΝΟΣΙΑ NOS
B50.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΑΠΟ Plasmodium falciparum ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΟΒΑΡΗ Η ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ Plasmodium falciparum NOS
B50.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΑΠΟ PLASMODIUM FALCIPARUM
B51ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ VIVAX
B51.0ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM VIVAX ΜΕ ΡΗΞΗ ΣΠΛΗΝΟΣ
B51.8ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM VIVAX ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
B51.9ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM VIVAX ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM VIVAX NOS
B52ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ MALARIAE
B52.0ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM MALARIAE ΜΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
B52.8ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM MALARIAE ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
B52.9ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM MALARIAE ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
B53ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
B53.0ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ PLASMODIUM OVALE (ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ ΤΟ ΩΟΕΙΔΕΣ)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ PLASMODIUM: MALARIAE (B52.-) VIVAX (B51.-) FALCIPARUM (B50.-)
B53.1ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ PLASMODIA SIMIANΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ PLASMODIUM: MALARIAE (B52.-) OVALE (B53.-) VIVAX (B51.-) FALCIPARUM (B50.-)
B53.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ NOS
B54ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΙΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΖΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
B55ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ
B55.0ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ KALA-AZAR ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ KALA-AZAR
B55.1ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ
B55.2ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ
B55.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ
B56ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ
B56.0ΓΚΑΜΠΙΑΝΗ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΑ brucei gambiense ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
B56.1ΡΟΔΕΣΙΑΝΗ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΑ brucei zhodesiense
B56.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ NOS ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ, NOS ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ
B57ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CHAGAS
B57.0ΟΞΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ chagas ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (I41.2*, I98.1*) ΟΞΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ chagas ΜΕ:ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ NEC (I98.1*) ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I41.2*)
B57.1ΟΞΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CHAGAS ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΞΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CHAGAS NOS
B57.2ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Chagas (ΧΡΟΝΙΑ) ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (I41.2*, I98.1*) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ NOS ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Chagas (ΧΡΟΝΙΑ) ΜΕ: NOS ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ NEC (I98.1*) ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (I41.1*) ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ, NOS ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΝΟΣΟ
B57.3ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CHAGAS (ΧΡΟΝΙΑ) ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
B57.4ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CHAGAS (ΧΡΟΝΙΑ) ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
B57.5ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CHAGAS (ΧΡΟΝΙΑ) ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
B58ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ
B58.0ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ (H32.0*)
B58.1ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ (K77.0*)
B58.2ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ (G05.2*)
B58.3ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ (J17.3*)
B58.8ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ (J41.2*) ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ (M63.1*)
B58.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗΣ ΝΟΣΟΣ ΕΚ ΠΝΕΥΜΟΚΥΣΤΗΣ
B59ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΚΥΣΤΗ CARINII
B60ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:ΚΡΥΠΤΟΣΠΟΡΙΔΙΑΣΗ (Α07.2) ΙΣΟΣΠΟΡΙΑΣΗ (Α07.3)
B60.0ΜΠΑΜΠΕΣΙΩΣΗ PIROPLASMOSIS (ΜΠΑΜΠΕΣΙΩΣΗ)
B60.1ΑΚΑΝΘΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΚΑΝΘΑΜΟΙΒΑΔΑ (H13.1*) ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΚΑΝΘΑΜΟΙΒΑΔΑ (H19.2*)
B60.2NAEGLERIASIS ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (G05.2*)
B60.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΔΙΑΣΗ
B64ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
B65ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ (ΒΙΛΑΡΖΙΑΣΗ)
B65.0ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM (ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)
B65.1ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΚΗ ΑΠΟ SCHISTOSOMA MANSONI (ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ)
B65.2ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΚΗ ΑΠΟ SCHISTOSOMA JAPONICUM ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ
B65.3ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΕΡΚΑΡΙΑ ΚΝΗΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ
B65.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΑ: Intercalatum mattheei mekongi
B65.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗΣ
B66ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗΣ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ
B66.0ΟΠΙΣΘΟΡΧΙΑΣΗ ΠΑΘΗΣΗ ΑΠΟ : ΤΡΑΜΤΩΔΗ ΣΚΩΛΗΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΕΙ ΣΤΟ ΗΠΑΡ (CAT LIVER FLENKE)
B66.1ΚΛΟΝΟΡΧΙΑΣΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗ ΣΚΩΛΗΚΑ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ CLONORCHIS SINENSIS
B66.2ΔΙΚΡΟΚΟΙΛΙΑΣΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ DICROCOELIUM DENDRITICUM LANCET FLUNKE INFECTION
B66.3ΔΙΣΤΟΜΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ Fasciola: gigantica hepatica indica ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ
B66.4ΠΑΡΑΓΟΝΙΜΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΣΚΩΛΗΚΑ Paragonimus ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΡΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ
B66.5ΦΑΣΙΟΛΟΨΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ FASCIOLOPSIS BUSK ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΣΤΟΜΙΑΣΗ
B66.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ ΕΧΙΝΟΣΤΟΜΙΑΣΗ ΕΤΕΡΟΦΥΤΙΑΣΗ ΜΕΤΑΓΟΝΙΜΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΥΤΙΑΣΗ Watsoniasis
B66.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ
B67ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΗ
B67.0ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ECHINOCOCCUS GRANULOSUS
B67.1ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ECHINOCOCCUS GRANULOSUS
B67.2ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ECHINOCOCCUS GRANULOSUS
B67.3ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ECHINOCOCCUS GRANULOSUS
B67.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ECHINOCOCCUS GRANULOSUS
B67.5ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ECHINOCOCCUS MULTILOCULANS
B67.6ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ECHINOCOCCUS MULTILOCULANS
B67.7ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ECHINOCOCCUS MULTILOCULANS
B67.8ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
B67.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΗΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΗ NOS
B68ΤΑΙΝΙΑΣΕΙΣΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΕΡΚΩΣΗ (B69.-)
B68.0ΝΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΗΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΥΕΛΜΙΝΘΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
B68.1ΝΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΝ ΑΟΠΛΗ ΠΛΑΤΥΕΛΜΙΝΘΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΟΕΙΔΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΗ ΑΟΠΛΗ ΤΑΙΝΙΑ
B68.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣΕΩΝ
B69ΚΥΣΤΙΚΕΡΚΩΣΗ
B69.0ΚΥΣΤΙΚΕΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
B69.1ΚΥΣΤΙΚΕΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
B69.8ΚΥΣΤΙΚΕΡΚΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
B69.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΚΡΩΣΗΣ
B70ΔΙΦΥΛΛΟΒΟΘΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΠΑΡΓΑΝΩΣΗ
B70.0ΔΙΦΥΛΛΟΒΟΘΡΙΑΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ diphylollobothrium (adult) (latum) (pacificum) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΛΑΤΥΕΛΜΙΝΘΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟΒΟΘΡΙΟΥ (B70.1)
B70.1ΣΠΑΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: sparganum (mansoni) (proliferum) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΤΗΣ Spirometra ΔΙΦΥΛΛΟΒΟΘΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΩΣΗ
B71ΑΛΛΕΣ ΝΟΣΟΙ ΑΠΟ ΚΕΣΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ
B71.0ΥΜΕΝΟΛΕΠΙΑΣΗ DWARF TAPEWORM INFECTION ΠΛΑΤΥΕΛΜΙΝΘΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ
B71.1ΔΙΠΥΛΙΔΙΑΣΗ ΠΛΑΤΥΕΛΜΙΝΘΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
B71.8ΑΛΛΕΣ ΝΟΣΟΙ ΑΠΟ ΚΕΣΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣΗ
B71.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΣΟΙ ΑΠΟ ΚΕΣΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ ΠΛΑΤΥΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΙΣ NOS
B72ΔΡΑΚΟΝΤΙΑΣΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΣΚΩΛΗΚΑ ΤΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ DRACUNCULUS MEDISENSIS
B73ΟΓΚΟΚΕΡΚΩΣΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ONCHOCERCA VOLVULUS ΟΓΚΟΚΕΡΚΩΣΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ (RIVER BLINDNESS)
B74ΦΙΛΑΡΙΑΣΗ
B74.0ΦΙΛΑΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ WUCHERERIA BANCROFTI ΕΛΕΦΑΝΤΙΑΣΗ ΦΙΛΑΡΙΑΣΗ
B74.1ΦΙΛΑΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ BRUGIA MALAYI
B74.2ΦΙΛΑΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ BRUGIA TIMORI
B74.3ΛΟΪΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ CALAHAR EYEWORM DISEASE OF AFRICA ΦΙΛΑΡΙΑΣΗ LOA-LOA
B74.4ΜΑΝΣΟΝΕΛΛΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ MANSONELLA OZZARDI PERSTANS STREPTOCERCA
B74.8ΑΛΛΕΣ ΦΙΛΑΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΑΣΗ
B74.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΙΛΑΡΙΑΣΕΙΣ
B75ΤΡΙΧΙΝΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΗ ΤΡΙΧΙΝΕΛΛΑΣ ΤΡΙΧΙΝΩΣΗ
B76ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑΣΕΙΣ
B76.0ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΗ ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΑΤΟΣ
B76.1ΝΕΚΑΤΟΡΙΑΣΗ
B76.8ΑΛΛΕΣ ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑΣΕΙΣ
B76.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΟΕΙΔΗΣ ΜΪΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ NOS
B77ΑΣΚΑΡΙΔΙΑΣΗ
B77.0ΑΣΚΑΡΔΙΑΣΗ ΜΕ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
B77.8ΑΣΚΑΡΔΙΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
B77.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΑΡΙΔΙΑΣΗΣ
B78ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΕΙΔΙΑΣΗ
B78.0ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΕΙΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
B78.1ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΕΙΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
B78.7ΔΙΑΧΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΕΙΔΙΑΣΗ
B78.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΕΙΔΙΑΣΗΣ
B79ΤΡΙΧΟΥΡΙΑΣΗ\ΤΡΙΧΟΚΕΦΑΛΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ TRICHURIS TRICHIURA
B80ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΕΛΜΙΝΘΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ENTEROBIUS ΟΞΥΟΥΡΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΟΞΥΟΥΡΟΥΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ENTEROBIUS VERMICULANS ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ENTEROBIUS VERMICULANS
B81ΑΛΛΕΣ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΗ ΑΠΟ PARASTRONGYLUS CANTONENSIS (B83.2)ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣ
B81.0ΑΝΙΣΑΚΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΤΟΥ ANISAKIS MANNA
B81.1ΚΑΠΙΛΛΑΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΠΙΛΛΑΡΙΑΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ Capillana philippineusis NOS ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΚΑΠΙΛΛΑΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
B81.2ΤΡΙΧΟΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΗ
B81.3ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ PARASTRONGULUS COSTARICENSIS
B81.4ΜΙΚΤΕΣ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΜΙΝΘΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ B65.0-B81.3 ΚΑΙ B81.8 ΜΙΚΤΕΣ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΙΣ NOS
B81.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ: ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ oesophagostomum (ΟΙΣΟΦΑΓΟΣΤΟΜΙΑΣΗ) ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ternidens diminutus
B82ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΥ
B82.0ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΙΣ
B82.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ
B83ΑΛΛΕΣ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΙΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΚΑΠΙΛΘΑΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (B81.1) NOS (B81.1)
B83.0ΓΡΑΜΜΟΕΙΔΗΣ ΜΥΪΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ ΤΟΞΟΚΑΡΙΑΣΗ
B83.1ΓΝΑΘΟΣΤΟΜΙΑΣΗ Wandering swelling (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ, ΟΙΔΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΔΙΟΓΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ)
B83.2ΑΓΓΕΙΟΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ Parastrongylus cantoneusis ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (G05.2) ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΓΓΕΙΟΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (B81.3)
B83.3SYNGAMIASIS SYNGAMOSIS
B83.4ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ HIRUDINIASIS (ΙΡΟΥΔΙΝΙΑΣΗ;)ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ HIRUDINIASIS (B88.3)
B83.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΙΣ ΑΚΑΝΘΟΚΕΦΑΛΙΑΣΗ Gongylonemiasis ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΑΠΙΛΘΑΡΙΑΣΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΗ ΘΗΛΑΖΙΑΣΗ
B83.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ NOSΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ NOS (B82.0)
B85ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ
B85.0ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΑΠΟ PEDICULUS HUMANUS CAPITIS ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΦΘΕΙΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
B85.1ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΑΠΟ PEDICULUS HUMANUS CORPORIS ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΦΘΕΙΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
B85.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗΣ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΦΘΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ phthirus pubis
B85.4ΜΙΚΤΗ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ B85.0-B85.3
B86ΨΩΡΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΚΟΠΤΗ (ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΨΩΡΑΣ)
B87ΜΥΙΑΣΗ
B87.0ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΥΪΑΣΗ ΕΡΠΥΣΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΥΪΑΣΗΣ
B87.1ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΜΥΪΑΣΗ ΜΥΪΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑ
B87.2ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΜΥΪΑΣΗ
B87.3ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΥΪΑΣΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΥΪΑΣΗ
B87.4ΜΥΪΑΣΗ ΤΟΥ ΩΤΟΣ
B87.8ΜΥΪΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΪΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΪΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
B87.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΥΪΑΣΗ
B88ΑΛΛΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
B88.0ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΡΙΑΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΚΑΡΕΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ: ΕΙΔΗ demodex Dermanussus gullinue Liponyssoides Sanguineus ΤΡΟΜΠΙΚΟΥΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΨΩΡΑ (B86)
B88.1TUNGIASIS (ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΨΥΛΛΟ)
B88.2ΑΛΛΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ SCARABIASIS (ΣΚΑΡΑΜΠΙΑΣΗ;)
B88.3ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ HIRUDINIASIS ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΒΔΕΛΛΕΣ NOSΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ HIRUDINIASIS (B83.4)
B88.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ Vandellia cirrhosa ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΑΠΟ Linguatula (ΓΕΝΟΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ) ΠΑΡΑΚΕΦΑΛΙΑΣΗ
B88.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΜΟΛΥΝΣΗ (ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ) NOS ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΚΑΡΕΑ NOS ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ NOS
B89ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ
B90ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
B90.0ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
B90.1ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
B90.2ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
B90.8ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
B90.9ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
B91ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
B92ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΛΕΠΡΑΣ
B94ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
B94.0ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ
B94.1ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΟΣ
B94.2ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ
B94.8ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
B94.9ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
B95ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B95.0ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α, ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B95.1ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β, ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B95.2ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ D, ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B95.3ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B95.4ΑΛΛΟΙ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B95.5ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B95.6ΧΡΥΣΙΖΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B95.7ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΙ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B95.8ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΙ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B96ΑΛΛΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B96.0ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (M. Pneumoniae) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΔΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΥΡΟΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΡΡL0)
B96.1ΚΛΕΜΠΣΙΕΛΛΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (K. PNEUMONIAE) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B96.2ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ (E. COLI) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B96.3ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΙΝΛΦΟΥΕΝΤΖΑΣ (H. INFLUENZAE) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B96.4ΠΡΩΤΕΑΣ (MIRABILIS) (MORGANII) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B96.5ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ (aerigunosa) (malli) (pseudomallei) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B96.6ΒΑΚΙΛΛΟΣ Ο ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΣ (B. FRAGILIS) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B96.7ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΓΟΝΟΥ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑΣ (C. perfrigens) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B96.8ΑΛΛΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B97ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B97.0ΑΔΕΝΟΪΟΙ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B97.1ΕΝΤΕΡΟΪΟΙ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΟΣ COXSACKIE ΙΟΣ ECHO
B97.2ΙΟΣ CORONA ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B97.3ΡΕΤΡΟΪΟΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ LENTIVIRUS (ΒΡΑΔΕΙΣ ΙΟΙ)
B97.4ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΟΥ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B97.5ΡΕΟΪΟΣ (ΙΟΣ REO) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B97.6ΙΟΣ PARVO ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B97.7ΙΟΣ ΤΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B97.8ΑΛΛΟΙ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B99ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
C00ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (C43.0,C44.0)
C00.0ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ NOS ΤΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΛΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ
C00.1ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ NOS ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΛΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ
C00.2ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΟΡΙΑ NOS
C00.3ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΧΑΛΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΠΑΡΕΙΑΚΗ; ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
C00.5ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ) ΠΑΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΧΑΛΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ Ε
C00.6ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
C00.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ [ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182]
C00.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ
C01ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ NOS ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
C02ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
C02.0ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑ ΔΥΟ ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (C01)
C02.1ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
C02.2ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΛΙΝΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
C02.3ΠΡΟΣΘΙΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΑΙΟ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ NOS ΚΙΝΗΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ NOS
C02.4ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ NOS
C02.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182] ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C01- C02.4
C02.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
C03ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΤΩΝ ΦΑΤΝΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ (C41.0-C41.1)
C03.0ΑΝΩ ΟΥΛΑ (UPPER GUM)
C03.1ΚΑΤΩ ΟΥΛΑ (LOWER GUM)
C03.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ
C04ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
C04.0ΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ - ΚΥΝΟΔΟΝΤΟΣ
C04.1ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
C04.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 182)
C04.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
C05ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ
C05.0ΣΚΛΗΡΗ ΥΠΕΡΩΑ
C05.1ΜΑΛΘΑΚΗ ΥΠΕΡΩΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΘΑΚΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ (C11.3)
C05.2ΣΤΑΦΥΛΗ
C05.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182)
C05.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ ΟΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
C06ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
C06.0ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ ΠΑΡΕΙΑΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ NOS ΕΣΩ ΠΑΡΕΙΑ
C06.1ΠΡΟΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΟΜΙΟΥ (ΑΝΩ) (ΚΑΤΩ) ΧΕΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΟΜΙΟΥ (ΑΝΩ) (ΚΑΤΩ)
C06.2RETROMOLAR AREA
C06.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182)
C06.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ, ΑΣΧΕΤΩΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ NOS
C07ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ
C08ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥΣ ΑΔΕΝΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ ΤΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕ
C08.0ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΣ ΑΔΕΝΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ); ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΣ ΑΔΕΝΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ);
C08.1ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟΣ ΑΔΕΝΑΣ
C08.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182) ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C07- C08.1
C08.9ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ, UNSPECIFIED ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ) NOS
C09ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ (C02.4) ΤΗ ΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ (C11.1)ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ (C02.4) ΤΗ ΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΑΜΥΓ
C09.0ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟ ΒΟΘΡΙΑ
C09.1ΠΑΡΙΣΘΜΕΙΕΣ ΚΑΜΑΡΕΣ (ΠΡΟΣΘΙΑ) (ΟΠΙΣΘΙΑ)
C09.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182)
C09.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ ΝΟS ΥΠΕΡΩΙΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΠΑΡΙΣΘΜΙΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΗ
C10ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ (C09.-)
C10.0VALLECULA (ΒΟΘΡΙΑ)
C10.1ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΓΛΩΣΣΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ NOS (C32.1)
C10.2ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ
C10.3ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ
C10.4ΒΡΑΓΧΙΑΚΗ ΣΧΙΣΜΗ ΒΡΑΓΧΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ (ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ)
C10.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛ. 182)
C10.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ
C11ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ
C11.0ΑΝΩ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ
C11.1ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΙΣ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ
C11.2ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ ΤΟΥ Rosenmuller ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ
C11.3ΠΡΟΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ (ΠΡΟΣΘΙΑ) (ΟΠΙΣΘΙΑ) ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΟΡΙΟ: ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΧΟΑΝΩΝ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
C11.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ
C11.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ NOS
C12ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥ PYRIFORM FOSSA - ΑΠΙΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΠΟΣ;
C13ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ PYNFORM SINUS (C12)
C13.0ΟΠΙΣΘΟΚΡΙΚΟΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
C13.1ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ, ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ; hypopharyngical aspect ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ NOS marginal zone ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ larynged aspect C32.1
C13.2ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑ
C13.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C13.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑ NOS
C14ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ill defined ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ, ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ NOS (C06.9)
C14.0ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ
C14.1ΛΑΡΥΓΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ
C14.2ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΟΥ WALDEYER
C14.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182) ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ
C15ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: .0-.2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .3-.5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ,, ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ
C15.0ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
C15.1ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
C15.2ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
C15.3ΑΝΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
C15.4ΜΕΣΟ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
C15.5ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
C15.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C15.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
C16ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
C16.0ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΡΔΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΣ
C16.1ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
C16.2ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
C16.3ΠΥΛΩΡΙΚΟ ΑΝΤΡΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
C16.4ΠΟΛΩΡΟΣ ΠΡΟΠΥΛΩΡΟΣ ΠΥΛΩΡΙΚΗ ΑΥΛΑΚΑ
C16.5ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΤΟΞΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΤΟΞΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ
C16.6ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΤΟΞΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΤΟΞΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ
C16.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182)
C16.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ NOS
C17ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
C17.0ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ
C17.1ΝΗΣΤΙΔΑ
C17.2ΕΙΛΕΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΕΙΛΕΟΤΥΦΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (C18.0)
C17.3ΜΕΚΕΛΛΕΙΟΣ ΑΠΟΦΥΣΗ
C17.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΒΛΕΠΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182)
C17.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
C18ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥ
C18.0ΤΥΦΛΟ ΕΙΛΕΟΤΥΦΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
C18.1ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗ
C18.2ΑΝΙΟΝ ΚΟΛΟ
C18.3ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΑΜΠΗ
C18.4ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΟΛΟ
C18.5ΣΠΛΗΝΙΚΗ ΚΑΜΠΗ
C18.6ΚΑΤΙΟΝ ΚΟΛΟ
C18.7ΣΙΓΜΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΟ (HEXURE) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ (C19)
C18.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΟΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182)
C18.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ NOS
C19ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΟΛΟΝ ΜΕ ΟΡΘΟ ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΕΣ (ΚΟΛΟΝ)
C20ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΛΗΚΥΘΟΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ
C21ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
C21.0ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ (C43.5,C44.5) ΤΟ ΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ (C43.5,C44.5) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ (C43.5,C44.5) ΤΟ ΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
C21.1ΠΡΩΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ
C21.2ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΑΡΑΣ (ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΚΕΡΑΤΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ)
C21.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΒΛΕΠΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182) ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
C22ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΑΓΓΕΙΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΧΟΛΗΦΟΡΟ ΟΔΟ NOS (C24.9) ΤΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (C78.7) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΧΟΛΗΦΟΡΟ ΟΔΟ NOS (C24.9) ΤΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (C78.7)
C22.0ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΗΠΑΤΩΜΑ
C22.1ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
C22.2ΗΠΑΤΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
C22.3ΑΓΓΕΙΟΣΑΡΚΩΜΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΑΡΚΩΜΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ KUPFFER
C22.4ΑΛΛΑ ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
C22.7ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
C22.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
C23ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
C24ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΟΔΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΑΓΓΕΙΑ (C22.1) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΑΓΓΕΙΑ (C22.1)
C24.0ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ NOS ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΠΟΡΟΣ ΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
C24.1ΛΗΚΥΘΟΣ ΤΟΥ VATER
C24.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182) ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΟ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΑ ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΑΓΓΕΙΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕ
C24.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
C25ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
C25.0ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
C25.1ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
C25.2ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
C25.3ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
C25.4ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΝΗΣΙΔΙΑ ΤΟΥ LANGERHANS
C25.7ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑΥΧΕΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
C25.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182)
C25.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
C26ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ill-defined ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ (C48.-) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ (C48.-)
C26.0ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΕΡΟ NOS
C26.1ΣΠΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ HODGKIN (C81.-) ΤΑ ΜΗ - HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ (C82-C85)
C26.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182) ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Η ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C15-C26.1
C26.9ΑΣΑΦΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ NOS ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ NOS
C30ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ
C30.0ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΡΙΝΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΟΓΧΕΣ ΕΣΩ ΡΙΝΑ ΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΝΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΡΙΝΙΚΑ ΟΣΤΑ (C41.0) ΡΙΝΑ NOS (C76.0) ΤΟΝ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΒΟ (C72.2) ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΧΟΑ
C30.1ΜΕΣΟ ΟΥΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΕΣΩ ΟΥΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΟΡΟ (ΕΞΩ) (C43.2,C44.2) ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΩΤΟΣ (ΠΟΡΟΣ) (C41.0) ΤΟΥΣ ΧΟΝΔΡΟΥΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ (C49.0) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ (C43.2,C44.2) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΟΡΟ (ΕΞ
C31ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΟΛΠΩΝ
C31.0ΓΝΑΘΙΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟ Η ΓΝΑΘΙΑΙΟ ΑΝΤΡΟ
C31.1ΗΘΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΟΛΠΟΙ
C31.2ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
C31.3ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΚΟΛΠΟΙ
C31.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΠΟΥΡΙΚΩΝ ΚΟΛΠΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΕΛΙΔΑ 182)
C31.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΟΛΠΩΝ
C32ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ
C32.0ΓΛΩΤΤΙΔΑ INTRINSIC LARYNX ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΔΕΣ (ΓΝΗΣΙΕΣ) NOS
C32.1Supraglottis (΄ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΤΤΙΔΑΣ) ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ) NOS Extrinsic larynx ΝΟΘΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΔΕΣ ΟΠΙΣΘΙΑ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑΣ ΚΟΙΛΑΙΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑΣ (C10.1) ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΠΤΥΧΗ: NOS (C13.1) ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ (C13.1) MARGINAL ZONE (C13.1)+D593
C32.2SUBGLOTTIS (Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΤΤΙΔΑΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ)
C32.3ΛΑΡΥΓΓΙΚΟ ΧΟΝΔΡΟ
C32.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C32.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ
C33ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ
C34ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
C34.0ΚΥΡΙΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΤΡΟΠΙΔΑ ΠΥΛΗ (ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ)
C34.1ΑΝΩ ΛΟΒΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΒΡΟΓΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΩ ΛΟΒΟΥ
C34.2ΜΕΣΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΒΡΟΓΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥΛΟΒΟΥ
C34.3ΚΑΤΩ ΛΟΒΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΒΡΟΓΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΟΒΟΥ
C34.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C34.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
C37ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΑΔΕΝΑ
C38ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ (C45.-)
C38.0ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ (C49.3)
C38.1ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ
C38.2ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ
C38.3ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ
C38.4ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ
C38.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C39ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ NOS (C76.1) ΤΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ NOS (C76.1)
C39.0ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
C39.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182) ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ
C39.9ΑΣΑΦΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ NOS
C40ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ
C40.0ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
C40.1ΒΡΑΧΕΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
C40.2ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
C40.3ΒΡΑΧΕΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
C40.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΤΟΥΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C40.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ
C41ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ (C40.-) ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ: ΤΟΥ ΩΤΟΣ (C49.0) ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ (C32.3) ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ (C40.-) ΤΗΣ ΡΙΝΑΣ (C30.0)
C41.0ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ) ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ: ΤΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ (C31.0) ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ (C03.0) ΟΣΤΑ ΤΗΣ ΓΝΑΘΟΥ (ΚΑΤΩ) (C41.1)
C41.1ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΟΣΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ: ΤΗΣ ΓΝΑΘΟΥ NOS (C03.9) ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ (C03.1) Η ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ (C41.0)
C41.2ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ ΚΑΙ Ο ΚΟΚΚΥΓΑΣ (C41.4)
C41.3ΠΛΕΥΡΕΣ, ΣΤΕΡΝΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑ
C41.4ΠΥΕΛΙΚΑ ΟΣΤΑ, ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΥΓΑΣ
C41.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C41.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ
C43.0ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (C00.0-D675C00.2)
C43.1ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΘΟΥ
C43.2ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
C43.3ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
C43.4ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
C43.5ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΠΡΩΚΤΙΚΟ: ΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΠΡΩΚΤΟΣ NOS (C21.0)
C43.6ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
C43.7ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
C43.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C43.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ (ΚΑΚΟΗΘΕΣ) ΝΟS
C44ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΣΑΡΚΩΜΑ ΤΟΥ KAPOSI (C46.-) ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (C43.-) ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (C51-C52,C60.-,+D699C63.-)
C44.0ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (C00.-)
C44.1ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΘΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ (C49.0)
C44.2ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ (C49.0)
C44.3ΔΕΡΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
C44.4ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
C44.5ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΠΡΩΚΤΙΚΟ: ΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΠΡΩΚΤΟΣ NOS (C21.0)
C44.6ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
C44.7ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
C44.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C44.9ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
C45.0ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ (C38.4)
C45.1ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ ΜΕΣΟΚΟΛΟ ΕΠΙΠΛΟΥΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ (ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ) (ΠΥΕΛΙΚΟ)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ (C48.-)
C45.2ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ (C38.0)
C45.7ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
C45.9ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
C46.0ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
C46.1ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
C46.2ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ
C46.3ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
C46.7ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
C46.8ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
C46.9ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
C47ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΓΑΓΓΛΙΑ
C47.0ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (C69.6)
C47.1ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
C47.2ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
C47.3ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ
C47.4ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
C47.5ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ
C47.6ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΟΥ)
C47.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C47.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
C48ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ (C45.-)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΑΡΚΩΜΑ ΤΟΥ KAPOSI (C46.1)
C48.0ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
C48.1ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ ΜΕΣΟΚΟΛΟ ΕΠΙΠΛΟΥΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ: ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ
C48.2ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ
C48.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑϊΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C49ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΥΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟ ΛΙΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΤΑ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΟ ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ (ΕΛΥΤΡΟ)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΑΡΘΡΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ (C40- C41) ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ (C32.3) ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ (C30.0) Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (C50.-) ΤΟ ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI (C46.-) ΤΟ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ (C45.-) ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (C47.-) ΤΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ (C48.-) Ο ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (C48.0)
C49.0ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ: ΩΤΟΣ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (C69.6)
C49.1ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
C49.2ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
C49.3ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΜΑΣΤΟΣ (C50.-) Η ΚΑΡΔΙΑ (C38.0) ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ (C38.1- C38.3) Ο ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ (C37)
C49.4ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΟ
C49.5ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ ΓΛΟΥΤΟΙ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΝΕΟ
C49.6ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΡΑΧΗ NOS
C49.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C49.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
C50ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
C50.0ΘΗΛΗ ΚΑΙ ΑΛΩΣ
C50.1ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
C50.2ΑΝΩ - ΕΣΩ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
C50.3ΚΑΤΩ - ΕΣΤΩ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
C50.4ΑΝΩ - ΕΞΩ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
C50.5ΚΑΤΩ - ΕΞΩ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
C50.6ΑXILLARY TAIL OF BREAST
C50.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C50.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
C51ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ
C51.0ΜΕΓΑΛΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ
C51.1ΜΙΚΡΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ
C51.2ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΑ
C51.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C51.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ ΕΞΩ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ NOS ΑΙΔΟΙΟ (ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΘΗΛΕΟΣ)
C52ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
C53ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
C53.0ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟΣ
C53.1ΕΞΩΤΡΑΧΗΛΟΣ
C53.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C53.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
C54ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
C54.0ΙΣΘΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
C54.1ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ
C54.2ΜΥΟΜΗΤΡΙΟ
C54.3ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
C54.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C54.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
C55ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ)
C56ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
C57ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
C57.0ΦΑΛΟΠΙΑΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (ΣΑΛΠΙΓΓΑ) ΩΑΓΩΓΟΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑ
C57.1ΠΛΑΤΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
C57.2ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
C57.3ΠΑΡΑΜΗΤΡΙΟ ΜΗΤΡΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOS
C57.4ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
C57.7ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΣΟΝΕΦΡΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Η ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ Wolf - ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
C57.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C57.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
C58ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΧΟΡΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ NOS ΧΟΡΙΟΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑ NOSΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΧΟΡΙΟΑΔΕΝΩΜΑ (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ) (D39.2) Η ΥΔΑΤΙΔΩΔΗΣ ΜΥΛΗ NOS (O01.9) NOS (001.9) Η ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΜΥΛΗ (D39.2) Η ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΜΥΛΗ (D39.2)
C60ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ
C60.0ΑΚΡΟΠΡΟΣΘΙΑ, ΠΟΣΘΗ
C60.1ΒΑΛΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ
C60.2ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ
C60.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C60.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ
C61ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
C62ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΧΕΟΣ
C62.0ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΡΧΙΣ (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ) ΜΗ ΚΑΤΕΛΘΩΝ ΟΡΧΙΣ (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ)
C62.1ΚΑΤΕΛΘΩΝ ΟΡΧΙΣ Ο ΟΡΧΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΣΧΕΟΥ
C62.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΧΕΟΣ
C63ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
C63.0ΕΠΙΔΥΔΙΜΙΔΑ
C63.1ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ
C63.2ΟΣΧΕΟ
C63.7ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΟΙ ΚΥΣΤΕΙΣ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ ΤΟΥ ΟΡΧΕΟΣ
C63.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182) ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (C60- C63.7)
C63.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ NOS ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (C64- C68)
C64ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΠΥΕΛΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΝΕΦΡΙΚΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ (C65) Η ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ (C65)
C65ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΠΥΕΛΟΥ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΝΕΦΡΙΚΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ
C66ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ (C67.6)
C67ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
C67.0ΚΥΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
C67.1ΘΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ
C67.2ΠΛΑΓΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ
C67.3ΠΡΟΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ
C67.4ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ
C67.5ΑΥΧΕΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΕΣΩ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ
C67.6ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ
C67.7ΟΥΡΑΧΟΣ
C67.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C67.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ
C68ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ NOS: ΤΟΥ ΘΗΛΕΟΣ (C57.9) ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ (C63.9)
C68.0ΟΥΡΗΘΡΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ (C67.5)
C68.1ΠΑΡΑΟΥΡΗΘΡΙΚΟΙ ΑΔΕΝΕΣ
C68.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182) ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C64- C68.1
C68.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NOS ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (C69- C72)
C69ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ(C49.0) ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ (C43.1, C44.1) ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ (C72.3)
C69.0ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑΣ
C69.1ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ (ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ)
C69.2ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ (ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ)
C69.3ΧΟΡΙΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ (ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ)
C69.4ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΣΩΜΑ ΒΟΛΒΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
C69.5ΔΑΚΡΥΪΚΟΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΣ ΔΑΚΡΥΪΚΟΣ ΑΣΚΟΣ ΡΙΝΟΔΑΚΡΥΪΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
C69.6ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΚΟΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΟΠΙΣΘΟΟΦΘΛΑΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (C41.0)
C69.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C69.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
C70ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ
C70.0ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΜΗΝΙΓΓΕΣ
C70.1ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
C70.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΝΙΓΓΩΝ
C71ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ (C72.2- C72.5) ΟΙ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ (C69.6)
C71.0ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΛΙΕΣ ΜΕΣΟΛΟΒΙΟ ΥΠΕΡΣΚΗΝΙΔΙΑΚΟΣ (ΑΝΩ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ) NOS
C71.1ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΛΟΒΟΣ
C71.2ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ
C71.3ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ
C71.4ΙΝΙΑΚΟΣ ΛΟΒΟΣ
C71.5ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΟΙΛΙΕΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΙΛΙΑ (C71.7)
C71.6ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ
C71.7ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΙΛΙΑ ΥΠΟΣΚΗΝΙΔΙΑΚΟΣ (ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ) NOS
C71.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C71.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
C72ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ,ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ (C70.-) ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (C47.-)
C72.0ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
C72.1ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ
C72.2ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΣ ΒΟΛΒΟΣ
C72.3ΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ
C72.4ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ
C72.5ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΡΑΝΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟ NOS
C72.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182) ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡ
C72.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NOS ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ (C72- C75)
C73ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΔΕΝΑ
C74ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
C74.0ΦΛΟΙΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
C74.1ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
C74.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
C75ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΟΜΩΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ (C74.-) Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (C25.4) ΟΙ ΩΟΘΗΚΕΣ (C56) ΟΙ ΟΡΧΕΙΣ (C62.-) Ο ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ (C37) Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ (C73)
C75.0ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
C75.1ΥΠΟΦΥΣΗ
C75.2ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
C75.3ΚΩΝΑΡΙΑ (ΕΠΙΦΥΣΗ)
C75.4ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ
C75.5ΑΟΡΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΑ
C75.8ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΑΔΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΑΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΟΥΝ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ) ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
C75.9ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΣΑΦΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (C76- C80)
C76ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΑΦΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ: ΤΗΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ NOS: ΤΟΥ ΘΗΛΕΟΣ (C57.9) ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ (C63.9) ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ Μ' ΑΥΤΟΥΣ, ΙΣΤΩΝ (C81- C96) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (C80)
C76.0ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΠΑΡΕΙΑ NOS ΡΙΝΑ NOS
C76.1ΘΩΡΑΚΑΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΜΑΣΧΑΛΗ) NOS ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ NOS ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ NOS
C76.2ΚΟΙΛΙΑ (ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ)
C76.3ΠΥΕΛΟΣ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ NOS ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΥΕΛΟ ΠΟΥ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ: ΟΡΘΟΚΟΛΠΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΟΡΘΟΚΥΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
C76.4ΑΝΩ ΑΚΡΟ
C76.5ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ
C76.7ΑΛΛΕΣ ΑΣΑΦΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ
C76.8ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΑΦΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 182)
C77ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ (C81- C88, C96.-)
C77.0ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
C77.1ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
C77.2ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
C77.3ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
C77.4ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
C77.5ΕΝΔΟΠΥΕΛΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
C77.8ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
C77.9ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
C78ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
C78.0ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
C78.1ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ
C78.2ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
C78.3ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
C78.4ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
C78.5ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ
C78.6ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ KΑΚΟΗΘΕΣ ΑΣΚΙΤΗΣ NOS
C78.7ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
C78.8ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
C79.0ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΠΥΕΛΟΥ
C79.1ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
C79.2ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
C79.3ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ
C79.4ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
C79.5ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
C79.6ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ
C79.7ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
C79.8ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
C80ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ) (ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ) ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ) (ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ) ΚΑΡΚΙΝΟΜΑΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ) (ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ) (ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ) ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ) (ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ) ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ) (ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ) ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ) (ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ) ΚΑΡΚΕΝΙΚΗ ΚΑΧΕΞΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΣ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (C81- C96) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C82- C58 ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΛΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ; ΑΚΡΙΒΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΥΝΑΤΗ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ Μ959-Μ994 ΜΕ ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ /3ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ (C77.-)
C81ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ HODKGIN ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ Μ965-Μ966 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ/3
C81.0ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ - ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ
C81.1ΟΖΩΔΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
C81.2ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΒΡΙΘΕΙΑΣ
C81.3ΛΕΜΦΟΠΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
C81.7ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ HODGKIN
C81.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ HODGKIN
C82.0ΘΥΛΑΚΙΩΔΕΣ, ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΜΗ
C82.1ΘΥΛΑΚΙΩΔΕΣ, ΜΙΚΤΟ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΕΝΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
C82.2ΘΥΛΑΚΙΩΔΕΣ, ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
C82.7ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΘΥΛΑΚΙΩΔΟΥΣ ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ
C82.9ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΘΥΛΑΚΙΩΔΟΥΣ ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΟΖΩΔΕΣ ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ NOS
C83ΔΙΑΧΥΤΑ ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ Μ9593, Μ9595, Μ967-Μ968 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ /3
C83.0ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
C83.1ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΕΝΤΟΜΗ
C83.2ΔΙΑΧΥΤΟ ΜΙΚΤΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
C83.3ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΑΡΚΩΜΑ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
C83.4ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΝΟΣΟΒΛΑΣΤΙΚΟ
C83.5ΔΙΑΧΥΤΟ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΟ
C83.6ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟ
C83.7ΛΕΜΦΩΜΑ BURKITT
C83.8ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΧΥΤΟΥ NON-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ
C83.9ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΧΥΤΟΥ NON-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ
C84ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Μ970 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ /3
C84.0ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
C84.1ΣΥΝΔΡΟΜΟ SEZARY
C84.2ΛΕΜΦΩΜΑ Τ-ΖΩΝΗΣ
C84.3ΛΕΜΦΟΕΠΙΘΗΛΙΟΕΙΔΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ ΛΕΜΦΩΜΑ LENNERT
C84.4ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ
C84.5ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Η Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Τ-ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΜΦΩΜΑ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
C85ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ Μ9590-Μ9592, Μ9594, Μ971 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ/3
C85.0ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑ
C85.1ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Η Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Β-ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΜΦΩΜΑ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
C85.7ΑΛΛΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ NON-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ: ΔΙΚΤΥΟΕΝΔΟΘΗΛΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
C85.9ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΛΕΜΦΩΜΑ NOS ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ NOS ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ NOS
C88ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΑΝΟΣΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Μ976 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ /3
C88.0ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ WALDENSTROM
C88.1ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Α-ΒΑΡΕΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ
C88.2ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Γ-ΒΑΡΕΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ FRANKLIN
C88.3ΑΝΟΣΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ
C88.7ΑΛΛΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
C88.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΑΝΟΣΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ NOS
C90.0ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ KAHLER ΜΥΕΛΩΜΑΤΩΣΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ SOLITARY (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ) ΜΥΕΛΩΜΑ (C90.2)
C90.1ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C90.2ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΩΜΑ, ΕΞΩΜΥΕΛΙΚΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ NOS ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΩΜΑ NOS
C91.0ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΞΕΙΑ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (C91.1)
C91.1ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C91.2ΥΠΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C91.3ΠΡΟΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C91.4ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΕΝΔΟΘΗΛΙΩΣΗ
C91.5ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ
C91.7ΑΛΛΕΣ ΛΕΜΦΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ
C91.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΜΦΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ
C92.0ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΞΕΙΑ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (C92.1)+D1207
C92.1ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C92.2ΥΠΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C92.3ΜΥΕΛΟΓΕΝΕΣ ΣΑΡΚΩΜΑ ΧΛΩΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΑΡΚΩΜΑ
C92.4ΟΞΕΙΑ ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C92.5ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C92.7ΑΛΛΕΣ ΜΥΕΛΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ
C92.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΥΕΛΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
C93.0ΟΞΕΙΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΞΕΙΑ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (C93.1)
C93.1ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C93.2ΥΠΟΞΕΙΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
C93.7ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ
C93.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
C94ΑΛΛΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΕΠΡΙΦΟΡΑΣ /3 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΕΝΔΟΘΗΛΙΩΣΗ (C91.4) Η ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΑ (C90.1)
C94.0ΟΞΕΙΑ ΕΡΥΘΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΟΞΕΙΑ ΕΡΥΘΡΑΙΜΙΚΗ ΜΥΕΛΩΣΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ DI ENGLIELMO
C94.1ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΥΘΡΑΙΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ HEILMEYER - SCHONER
C94.2ΟΞΕΙΑ ΜΕΓΑΚΑΡΥΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕΓΑΚΑΡΥΟΒΛΑΣΤΙΚΗ (ΟΞΕΙΑ) ΜΕΓΑΚΑΡΥΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ (ΟΞΕΙΑ)
C94.3ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
C94.4ΟΞΕΙΑ ΠΑΝΜΥΕΛΩΣΗ (ACUTE PANMYELOSIS)
C94.5ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ
C94.7ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ
C95.0ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΞΕΙΑ ΕΞΑΡΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ (C95.1)
C95.1ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
C95.2ΥΠΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
C95.7ΑΛΛΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
C95.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
C96ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
C96.0ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ LETTERER - SIWE ΜΗ ΛΙΠΟΕΙΔΙΚΗ: ΔΙΚΤΥΟΕΝΔΟΘΗΛΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
C96.1ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
C96.2ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΚΟΗΘΕΣ: ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΩΜΑ ΚΑΚΟΗΘΗΣ: ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΩΣΗ ΣΑΡΚΩΜΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ (C94.3) Η ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΩΣΗ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ) (Q82.2)
C96.3ΓΝΗΣΙΟ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ
C96.7ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΙΣΤΩΝ
C96.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ) ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ (C97)
C97ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ) ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ 2.
D00ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
D00.0ΧΕΙΛΗ, ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ: NOS ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ Marginal zone ΤΩΝ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΠΤΥΧΗΣ (D02.0) NOS ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ (D02.0) ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ (D02.0) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (D03.0,D04.0)
D00.1ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ
D00.2ΣΤΟΜΑΧΟΣ
D01ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU (D03.-)
D01.0ΚΟΛΟΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ (D01.1)
D01.1ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
D01.2ΟΡΘΟ
D01.3ΠΡΩΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΠΡΩΚΤΙΚΟ: ΟΡΙΟ (D03.5, D04.5) ΔΕΡΜΑ (D03.5, D04.5) ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ (D03.5, D04.5)
D01.4ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΛΥΚΗΘΟΣ ΤΟΥ VATER (D01.5)
D01.5ΗΠΑΡ, ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ, ΧΟΛΑΓΓΕΙΑ ΛΥΚΗΘΟΣ ΤΟΥ VATER
D01.7ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΣ
D01.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D02ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU (D03.-)
D02.0ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΠΤΥΧΗ, ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ: NOS (D00.0) Η ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ Η MARGINAL ZONE (D00.0) ΤΩΝ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ
D02.1ΤΡΑΧΕΙΟ
D02.2ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
D02.3ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΚΟΛΠΟΙ ΜΕΣΟ ΟΥΣ ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ (D03.2, D04.2) Η NOS ΡΙΝΑ (D09.7) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ (D03.3, D04.3)
D02.4ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D03.0ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ
D03.1ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΘΟΥ
D03.2ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
D03.3ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
D03.4ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
D03.5ΜΕΛΑΝΩΜΑ in situ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΠΡΩΚΤΙΚΟ: ΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑ ΜΑΣΤΟΣ (ΔΕΡΜΑ) (ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ) ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
D03.6ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
D03.7ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
D03.8ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
D03.9ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΕΡΥΘΡΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ QUEYRAT ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ NOS (D07.4) ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU (D03.-) ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (D00.0) ΠΡΩΚΤΙΚΟ: ΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΠΡΩΚΤΟΣ NOS (D01.3) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (D07.-)
D04ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
D05.0ΛΟΒΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU
D05.1ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU ΤΩΝ ΕΚΦΟΡΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΠΟΡΟΓΕΝΕΣ)
D05.7ΑΛΛΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ IN SITU ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
D05.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ IN SITU ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
D06ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ in situ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ (CIN), ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ IΙΙ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ (D03.5) Η ΣΟΒΑΡΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ NOS (N87.2)
D06.0ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟΣ
D06.1ΕΞΩ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
D06.7ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
D06.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
D07ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU (D03.5)
D07.0ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ
D07.1ΑΙΔΟΙΟ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ (VIN), ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΙΙ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΣΟΒΑΡΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ NOS (N90.2)
D07.2ΚΟΛΠΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (VAIN), ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΙΙ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΣΟΒΑΡΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ NOS (N89.2)
D07.3ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D07.4ΠΕΟΣ
D07.5ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
D07.6ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D09ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ IN SITU (D03.-)
D09.0ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ
D09.1ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D09.2ΟΦΘΑΛΜΟΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ (D04.1)
D09.3ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (D01.7) ΟΙ ΩΟΘΗΚΕΣ (D07.3) ΟΙ ΟΡΧΕΙΣ (D07.6)
D09.7ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
D09.9ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ in situ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ (D10- D36) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ D1413/0
D10ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ
D10.0ΧΕΙΛΗ ΧΕΙΛΗ (ΧΑΛΙΝΟΣ) (ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) (ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ) (ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΟΡΙΟ)ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (D22.0- D23.0)
D10.1ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ
D10.2¨ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
D10.3ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ NOSΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ (D16.4-D16.5) Ο ΒΛΕΝΟΓΟΝΝΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (D10.0) Η ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΘΑΚΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ (D10.6)
D10.4ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ (ΠΑΡΙΣΘΜΙΑ) (ΥΠΕΡΩΙΟΣ)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ (D10.1) Η ΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ (D10.6) ΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΑ ΒΟΘΡΙΑ (D10.5) ΟΙ ΠΑΡΙΣΘΜΙΕΣ ΚΑΜΑΡΕΣ (D10.5)
D10.5ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ, ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΑ ΒΟΘΡΙΑ ΠΑΡΙΣΘΜΙΕΣ ΚΑΜΑΡΕΣ Valleiula ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ NOS (D14.1) ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ (D14.1)
D10.6ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑΣ ΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΟΠΙΣΘΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΑΝΩΝ
D10.7ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑΣ
D10.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ
D11ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ NOS (D10.3)
D11.0ΠΑΡΩΤΙΔΑ
D11.7ΑΛΛΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟΣ ΑΔΕΝΑΣ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΣ ΑΔΕΝΑΣ
D11.9ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ
D12ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
D12.0ΤΥΦΛΟ ΕΙΛΕΟΤΥΦΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
D12.1ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗ
D12.2ΑΝΙΟΝ ΚΟΛΟ
D12.3ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΟΛΟ ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΑΜΠΗ ΣΠΛΗΝΙΚΗ ΚΑΜΠΗ
D12.4ΚΑΤΙΟΝ ΚΟΛΟ
D12.5ΣΙΓΜΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΟ
D12.6ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ NOS ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ) ΤΟΥ ΚΟΛΟΥ
D12.7ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
D12.8ΟΡΘΟ
D12.9ΠΡΩΚΤΟ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΠΡΩΚΤΙΚΟ: ΟΡΙΟ (D22.5, D23.5) ΔΕΡΜΑ (D22.5, D23.5) ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ (D22.5, D23.5)
D13ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΑΦΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D13.0ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ
D13.1ΣΤΟΜΑΧΟΣ
D13.2ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ
D13.3ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
D13.4ΗΠΑΡ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΑΓΓΕΙΑ
D13.5ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΑΓΓΕΙΑ
D13.6ΠΑΓΚΡΕΑΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (D13.7)
D13.7ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΝΗΣΙΔΑ ΤΟΥ Largehans
D13.9ILL-DEFINED ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NOS ΕΝΤΕΡΟ NOS ΣΠΛΗΝΑΣ
D14ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D14.0ΜΕΣΟ ΟΥΣ, ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΚΟΛΠΟΙ ΡΙΝΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ (ΕΞΩ) (D22.2, D23.2) ΤΑ ΟΣΤΑ: ΤΟΥ ΩΤΟΣ (D16.4) ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ (D16.4) ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΩΤΟΣ (D21.0) ΟΥΣ (ΕΞΩ) (ΔΕΡΜΑ) (D22.2, D22.3) Η ΡΙΝΑ NOS (D36.7) ΤΟ ΔΕΡΜΑ (D22.2, D23.3) ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΣ ΒΟΛΒΟΣ (D33.3) ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ: ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΟΛΠΩΝ (J33.8) ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ (Η74.4) ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ (J33.-) ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΑΝΩΝ (D10.6)
D14.1ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ (ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ, ΠΡΟΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (D10+D1509.5) ΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ (J38.1)
D14.2ΤΡΑΧΕΙΑ
D14.3ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
D14.4ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D15ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΜΕΣΟΘΗΛΙΑΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (ΤΟ ΜΕΣΟΘΗΛΙΟ) (D19.-)
D15.0ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ
D15.1ΚΑΡΔΙΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ (D21.3)
D15.2ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ
D15.7ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
D15.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
D16ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: ΤΟΥ ΩΤΟΣ (D21.0) ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ (D21.0) ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ (D14.1) ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ (D14.0) ΤΟ ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ (D21.-)
D16.0ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
D16.1ΒΡΑΧΕΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
D16.2ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
D16.3ΒΡΑΧΕΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
D16.4ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ (D16.5)
D16.5ΟΣΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
D16.6ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ ΚΑΙ Ο ΚΟΚΚΥΓΑΣ (D16.8)
D16.7ΠΛΕΥΡΕΣ, ΣΤΕΡΝΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑ
D16.8ΟΣΤΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ, ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΥΓΑΣ
D16.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ
D17.0ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟ
D17.1ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
D17.2ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ
D17.3ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
D17.4ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D17.5ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ ΚΑΙ Ο ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (D17.7)
D17.6ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ
D17.7ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
D17.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΛΙΠΩΜΑ NOS
D18ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ Μ912-Μ917 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΦΟΡΑΣ/0ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΚΥΑΝΟΣ Η ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΙΛΟΣ (D22.-)
D18.0ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΣ ΑΓΓΕΙΩΜΑ NOS
D18.1ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΣ
D19ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Μ905 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ/1
D19.0ΜΕΣΟΘΗΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
D19.1ΜΕΣΟΘΗΛΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ
D19.7ΜΕΣΟΘΗΛΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
D19.9ΜΕΣΟΘΗΛΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ, NOS
D20ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (D17.7) ΤΟ ΜΕΣΟΘΗΛΙΟ (D19.-)
D20.0ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
D20.1ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ
D21ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΥΛΑΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΟΝΔΡΟΥΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟ ΛΙΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΤΙΣ ΛΕΜΦΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΟ ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ (ΕΛΥΤΡΑ)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΑΡΘΡΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ (D16.-) ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ (14.1) ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ (D14.0) Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (D24) ΤΑ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ (D18.0) ΤΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ (D17.-) ΤΑ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ (D18.1) ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (D36.1) ΤΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ (D20.1) Ο ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (D20.0) ΤΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (D25.-) ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (D28.2) Ο ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (D18.-)
D21.0ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (D31.6)
D21.1ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
D21.2ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
D21.3ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΚΑΡΔΙΑ (D15.1) ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ (D15.2) Ο ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ (D15.0)
D21.4ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
D21.5ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (D25.-) ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (D28.2)
D21.6ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΡΑΧΗ NOS
D21.9ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
D22.0ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ
D22.1ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΘΟΥ
D22.2ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
D22.3ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
D22.4ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
D22.5ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΠΡΩΚΤΙΚΟ: ΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
D22.6ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
D22.7ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
D22.9ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
D23ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:ΤΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ: ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΤΩΝ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ (D17.0- D17.3) ΟΙ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ (D22.-)
D23.0ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (D10.0)
D23.1ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΘΟΥ
D23.2ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
D23.3ΔΕΡΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
D23.4ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
D23.5ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΠΡΩΚΤΙΚΟ: ΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΠΡΩΚΤΟΣ NOS (D12.9) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (D28- D29)
D23.6ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
D23.7ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
D23.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
D24ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ (Ν60.-) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (D22.5, D23.5)
D25ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Μ889 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ /0 ΤΟ ΙΝΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D25.0ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D25.1ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D25.2ΥΠΟΟΡΟΓΟΝΙΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D25.9ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑΤΟΣ
D26ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D26.0ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D26.1ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D26.7ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D26.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D27ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
D28ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΥΣ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D28.0ΑΙΔΟΙΟ
D28.1ΚΟΛΠΟΣ
D28.2ΩΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ ΠΛΑΤΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
D28.7ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D28.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D29ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D29.0ΠΕΟΣ
D29.1ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΔΕΝΟΜΑΤΩΔΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ν40) ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΔΕΝΩΜΑ (Ν40) Η ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ (Ν40)
D29.2ΟΡΧΕΙΣ
D29.3ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑ
D29.4ΟΣΧΕΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΟΣΧΕΟΥ
D29.7ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΟΙ ΚΥΣΤΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ ΤΟΥ ΟΡΧΕΟΣ
D29.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D30ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D30.0ΝΕΦΡΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΚΑΛΥΚΕΣ (D30.1) ΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟ (D30.1)
D30.1ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ
D30.2ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ (D30.3)
D30.3ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ
D30.4ΟΥΡΗΘΡΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΥ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ (D30.3)
D30.7ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΟΥΡΗΘΡΙΚΟΙ ΑΔΕΝΕΣ
D30.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NOS
D31.0ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑΣ
D31.1ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ
D31.2ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ
D31.3ΧΟΡΙΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ
D31.4ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΣΩΜΑ ΒΟΛΒΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
D31.5ΔΑΚΡΥΪΚΟΙ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΪΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΔΑΚΡΥΪΚΟΣ ΑΣΚΟΣ ΡΙΝΟΔΑΚΡΥΪΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
D31.6ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΟΠΙΣΘΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (D16.4)
D31.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
D32ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ
D32.0ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
D32.1ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
D32.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑ NOS
D33ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ (D18.0) ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ (D32.-) ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (D36.1) ΟΙ ΟΠΙΣΘΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ (D31.6)
D33.0ΥΠΕΡΣΚΗΝΙΔΙΑΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Cerebrum (ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ) ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΙΝΙΑΚΟΣ ΛΟΒΟΣ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΙΛΙΑ (D33.1)
D33.1ΥΠΟΣΚΗΝΙΔΙΑΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΙΛΙΑ
D33.2ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
D33.3ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΣ ΒΟΛΒΟΣ
D33.4ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
D33.7ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D33.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NOS
D34ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ
D35ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (D13.7) ΤΙΣ ΩΟΘΗΚΕΣ (D27) ΤΟΥΣ ΟΡΧΕΙΣ (D29.2) ΤΟ ΘΥΜΟ ΑΞΟΝΑ (D15.0)
D35.0ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
D35.1ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
D35.2ΥΠΟΦΥΣΗ
D35.3CRANIOPHARYNGEAL DUCT
D35.4ΕΠΙΦΥΣΗ (ΚΩΝΑΡΙΟ)
D35.5ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ
D35.6ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΑ
D35.7ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
D35.8ΠΟΛΥΑΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
D35.9ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
D36ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ
D36.0ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
D36.1ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ (D34.6)
D36.7ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΡΙΝΑ NOS
D36.9ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΗ Η ΑΒΕΒΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (D37- D48) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ D37- D74 ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΗ Η ΑΒΕΒΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕ
D37ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
D37.0ΧΕΙΛΗ, ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ NOS ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ marginal zone ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ laryngal aspect ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ (D38.0) Η ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ: NOS (D38.0) ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ (D38.0)
D37.1ΣΤΟΜΑΧΟΣ
D37.2ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ
D37.3ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗ
D37.4ΚΟΛΟΝ
D37.5ΟΡΘΟ ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
D37.6ΗΠΑΡ, ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΙ ΧΟΛΑΓΓΕΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ ΤΟΥ VATER
D37.7ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΣ NOS ΕΝΤΕΡΟ NOS ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ (D48.5) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ (D48.5) ΤΟ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ (D48.5)
D37.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D38ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΚΑΡΔΙΑ (D48.7)
D38.0ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΑ (ΜΟΙΡΑ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΟΕΙΔΟΥΣ) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ NOS ΤΗΝ ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ (D37.0) ΤΗ marginal zone (D37.0)
D38.1ΤΡΑΧΕΙΑ, ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
D38.2ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ
D38.3ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ
D38.4ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ
D38.5ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΚΟΛΠΟΙ ΡΙΝΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΕΣΟ ΟΥΣ ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣΕΞΑΙΡΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ (D48.5) Η ΡΙΝΑ NOS (D48.7) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ (D48.5)
D38.6ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D39ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D39.0ΜΗΤΡΑ
D39.1ΩΟΘΗΚΕΣ
D39.2ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΟΡΙΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΔΑΤΙΔΟΜΟΡΦΟΣ ΜΥΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΜΥΛΗ ΕΞ+D1864ΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΥΔΑΤΙΔΟΜΟΡΦΗ ΜΥΛΗ NOS (D01.9)
D39.7ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D39.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D40ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D40.0ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
D40.1ΟΡΧΕΙΣ
D40.7ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D40.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D41ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D41.0ΝΕΦΡΟΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ (D41.1)
D41.1ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ
D41.2ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ
D41.3ΟΥΡΗΘΡΑ
D41.4ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ
D41.7ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D41.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D42ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ
D42.0ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
D42.1ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
D42.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ
D43ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (D48.2)
D43.0ΥΠΕΡΣΚΗΝΙΔΙΑΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Cerebrum ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΙΝΙΑΚΟΣ ΛΟΒΟΣ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΙΛΙΑ (D43.1)
D43.1ΥΠΟΣΚΗΝΙΔΙΑΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΙΛΙΑ
D43.2ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
D43.3ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ
D43.4ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
D43.7ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
D43.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NOS
D44ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (D37.7) ΟΙ ΩΟΘΗΚΕΣ (D39.1) ΟΙ ΟΡΧΕΙΣ (D40.1) Ο ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ (D38.4)
D44.0ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
D44.1ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
D44.2ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
D44.3ΥΠΟΦΥΣΗ
D44.4CRANIOPHARYNGEAL DUCT
D44.5ΕΠΙΦΥΣΗ (ΚΩΝΑΡΙΟ)
D44.6ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ
D44.7ΑΟΡΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΑ
D44.8ΠΟΛΥΑΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΣΗ
D44.9ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
D46ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Μ998 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ /1
D46.0ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΕΣ
D46.1ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΕΣ
D46.2ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΒΛΑΣΤΕΣ
D46.3ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΒΛΑΣΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΛΛΑΓΗ
D46.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
D46.7ΑΛΛΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
D46.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΙΑ NOS ΠΡΟΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΣΥΝΔΡΟΜΑ) NOS
D47ΑΛΛΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΡΟΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ Μ974, Μ976, M996-Μ997 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ/1
D47.0ΙΣΤΙΟΚΥΤΑΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ NOS ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΩΜΑ NOS ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ) ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ Q82.2
D47.1ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟϋΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΟϊΝΩΣΗ (ΜΕ ΜΥΕΛΟΕΙΔΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΥΕΛΟϋΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΕΛΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΜΕΓΑΚΑΡΥΩΤΙΚΗ) ΜΕ ΜΥΕΛΟΕΙΔΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑ
D47.2ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ
D47.3ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ) ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ) ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
D47.7ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
D47.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΛΕΜΦΟϋΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ NOS
D48ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η (ΜΗ ΚΑΚΟΗΘΗΣ) ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑΤΩΣΗ (Q85.0) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΩΤΟΣ (D48.1) ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ (D38.0) ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ (D38.5) Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ (D48.1) ΤΟ ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ (D48.1)
D48.0ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ
D48.1ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΑΡΘΡΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ (D48.0) ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ (D38.0) ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ (D38.5)+D1967 ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (D48.6)
D48.2ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (D48.7)
D48.3ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ
D48.4ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ
D48.5ΔΕΡΜΑ ΠΡΩΚΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΠΡΩΚΤΟΣ NOS (D37.7) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (D39.7, D40.7) ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ (D37.0)
D48.6ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΕΟΣΑΡΚΩΜΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (D48.5)
D48.7ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (D48.1) ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ(D48.5)
D48.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ NOS ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ NOS ΟΓΚΟΣ NOS
D50ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΩΜΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
D50.0ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΘΑΙΜΟΡΡΡΑΓΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΜΕΘΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (D62) ΤΗ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥϊΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (Ρ61.3)
D50.1ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KELLY-PATERSON ΣΥΝΔΡΟΜΟ PLUMMER VINSON
D50.8ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
D50.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
D51ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12
D51.0ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΑΙΜΙΑ: ΤΟΥ Addison ΤΟΥ Biermer ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ) ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
D51.1ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12, ΛΟΓΩ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΝΟΥΡΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Imerslund (-Grasbeck) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
D51.3ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΧΟΡΤΟΦΑΓΩΝ
D51.8ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ Β12
D51.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ Β12 ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
D52ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
D52.1ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ(ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
D52.8ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
D52.9ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ NOS
D53ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 Η ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
D53.0ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ OROTACIDURIC ANAEMIA
D53.1ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ NOS ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Di Cinglielmo (C94.0)
D53.2ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΡΒΟΥΤΟΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΣΚΟΡΒΟΥΤΟ (Ε54)
D53.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΛΒΥΔΑΙΝΙΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΙΜΙΑ: ΧΑΛΚΟΥ (Ε61.0) ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ (Ε61.5) ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (Ε60)
D53.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΙΑ NOS (D64.9)
D55ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΖΥΜΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ (D59.2)
D55.0ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΛΥΚΟΖΟ-6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (G6PD) ΕΛΛΕΙΨΗ G6PD ΚΥΑΜΙΣΜΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ G6PD
D55.1ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ G6PD ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΖΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΜΗ ΣΦΑΙΡΟΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ)
D55.2ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΛΥΚΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΜΗ ΣΦΑΙΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ) ΑΝΑΙΜΙΑ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΚΙΝΑΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ (ΡΚ) ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΣΟΜΕΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΟΖΗΣ
D55.3ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ
D55.8ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
D55.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
D56ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
D56.0Α-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ ΕΜΒΡΥΪΚΟ ΥΔΡΩΠΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (Ρ56.-)
D56.1Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ Cooley ΒΑΡΙΑ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ-Β ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
D56.2Δ-Β ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
D56.3ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
D56.4ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (ΗΡFH)
D56.8ΑΛΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ
D56.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΜΕ ΑΛΛΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ) ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ (ΕΛΑΣΣΩΝ) (ΜΙΚΤΗ) (ΜΕ ΑΛΛΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ)
D57ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
D57.0ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΗB-SS ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΚΡΙΣΗ
D57.1ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΣΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ NOS ΝΟΣΟΣ NOS ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ NOS
D57.2ΔΙΠΛΑ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΚΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΝΟΣΟΣ: HB-SC HB-SD HB-SE
D57.3ΣΤΙΓΜΑ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΙΓΜΑ ΗΒ-S ΕΤΕΡΟΖΥΓΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ S
D57.8ΑΛΛΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
D58ΑΛΛΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ
D58.0ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΑΧΥΛΟΥΡΙΚΟΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ) ΙΚΤΕΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ (ΣΦΑΙΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ) ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΣ ΙΚΤΕΡΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Minkowski - Chaufford
D58.1ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΠΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΠΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ) OVALOCYTOSIS (ΣΥΓΓΕΝΗΣ) (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ)
D58.2ΑΛΛΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ NOS ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΑ Heinz ΝΟΣΟΣ Hb-C Hb-D Hb-E ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ NOS ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΑΣΤΑΘΕΙΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ (D75.0) Η ΝΟΣΟΣ HB-M (D74.0) Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (HPFH) Η ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ (D75.1) Η ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (D74.-)
D58.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
D58.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ
D59ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ
D59.0ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
D59.1ΑΛΛΕΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΨΥΧΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) (ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΨΥΧΡΟΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS (D69.3) Η ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (Ρ55.-) Η ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΨΥΧΡΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (D59.6)
D59.2ΜΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
D59.3ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
D59.4ΑΛΛΕΣ ΜΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ: ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΜΙΚΡΟΟΓΓΕΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
D59.5ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (Marchiafare-Micheli) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ NOS
D59.6ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙ
D59.8ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ
D59.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΧΡΟΝΙΑ
D60.0ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΛΑΣΙΑ
D60.1ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΛΑΣΙΑ
D60.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΠΛΑΣΙΑΣ
D60.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΠΛΑΣΙΑΣ
D61.0ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΜΙΓΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΛΑΣΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Blackpan - Diamond ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ Fanconi ΠΑΓΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΜΕ ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ
D61.1ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
D61.2ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
D61.3ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
D61.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ
D61.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ NOS ΜΥΕΛΙΚΗ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΠΑΝΜΥΕΛΟΦΘΙΣΗ
D62ΟΞΕΙΑ ΜΕΘΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (Ρ61.3)
D63*ΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
D63.0*ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΤΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (C00- D48)
D63.8*ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
D64.0ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗ ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
D64.1ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΝΟΣΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΝΟΣΗΜΑ
D64.2ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
D64.3ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ NOS ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ NEC
D64.4ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΔΥΣΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΔΥΣΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BLACKFEN DIAMOND (D61.0) Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ DI GUGLIEMO (C94.0)
D64.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΒΡΕΦΙΚΗ ΨΕΥΔΟΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΛΕΥΚΟΕΡΥΘΡΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
D64.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ
D65ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ) ΑΝΙΝΩΔΟΓΟΝΑΙΜΙΑ, ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ (DIC) ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΠΟΡΦΥΡΑ: ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΕΚΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ Η ΤΗΝ ΕΚΤΟΠΗ Η ΜΥΛΗ ΚΥΗΣΗ (O00-O07, O08.1) Η ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ (P60) Η ΠΟΡΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
D66ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII (ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ: NOS Α ΚΛΑΣΣΙΚΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ (D68.0)
D67ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΙΧ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CHRISTMAS ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΙΧ (ΜΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ [ΡTC] (;) ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ Β
D68ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΕΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΤΟΠΗ Η ΜΥΛΗ ΚΥΗΣΗ (O00-O07, O08.1) ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ, ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
D68.0ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Von Willebrand ΑΓΓΕΙΟΑΙΜΟΦΙΛΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ) (D69.8) ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII NOS (D66) ΜΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (D66)
D68.1ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΧΙ ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ C ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
D68.2ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΝΙΝΩΔΟΓΟΝΑΙΜΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ AC ΤΗΣ ΠΡΟΑΞΕΛΕΡΡΙΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Ι (ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ) ΙΙ (ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ) V (ΑΣΤΑΘΗΣ) VII (ΣΤΑΘΕΡΟΣ) Χ (Stuart - Prower) XII (Hageman) XIII (Σ
D68.3ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΡΗΠΑΡΙΝΑΙΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ: ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙ VIIIa ΤΟΥ ΑΝΤΙ IXa ΤΟΥ ΑΝΤΙ Xa ΤΟΥ ΑΝΤΙ Xia ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ
D68.4ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ: ΣΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ Ρ53
D68.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ
D68.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ
D69ΠΟΡΦΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ (D89.0) Η ΠΟΡΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑΣ (D89.1) Η ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ) ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (D47.3) Η ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑ (D65) Η ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ (Μ31.1)
D69.0ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΑ: ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΟΕΙΔΗΣ Henoch - Schonlein ΜΗ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙϊΤΙΔΑ, ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ
D69.1ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Bernard Soulier (ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ) ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Glanzman ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΦΑΙΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ) (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ) ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΟΠΑΘΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ VON WILLELARD (D68.0)
D69.2ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΠΟΡΦΥΡΑ NOS ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ SIMPLE (ΑΠΛΗ)
D69.3ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
D69.4ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ WITH ABSENT RADIUS (ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ) (Q87.2) Η ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (P61.0) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT ALDRICH (D82.0)
D69.5ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
D69.6ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑΣ
D69.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ) ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΨΕΥΔΟΑΙΜΟΦΙΛΙΑ
D69.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
D70ΑΚΟΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ ΑΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΚΗ ΚΥΝΑΓΧΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ KOSTMANN ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ: NOS ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟ ΥΠΕΡΣΠΛΗΝΙΣΜΟ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ) ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΚΗ ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (Ρ61.5)
D71ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ (CR3) ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΔΥΣΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (CONGEMTAL DYSPHAGOCYTOSIS) ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ (PROGRESSIVE SEPHIS GRANULOMATOSIS)
D72ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΒΑΣΕΟΦΙΛΙΑ (Β75.8) ΟΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (D80-D89) Η ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ (D70) ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΡΟΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (D46.9)
D72.0ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ Adler May - Hegglin Pegler - Huet ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ: ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ: ΥΠΕΡΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΤΜΗΣΗ leukomelanopathy ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CHEDIAK (STEINBRINCK) HIGGASHI (E70.3)
D72.1ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ: ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ
D72.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΟΕΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ) ΛΕΜΦΟΠΕΝΙΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ) ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
D72.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ
D73.0ΥΠΟΣΠΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΣΠΛΗΝΙΑ, ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΣΠΛΗΝΙΑ (Q89.0)
D73.1ΥΠΕΡΠΛΗΝΙΣΜΟΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ: NOS (R16.1) ΤΗ ΣΥΓΓΕΝΗ NOS (Q89.0)
D73.2ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗ ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ
D73.3ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣ
D73.4ΚΥΣΤΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣ
D73.5ΣΠΛΗΝΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΡΗΞΗ ΣΠΛΗΝΟΣ, ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ TORSION (ΣΥΣΤΡΟΦΗ;) ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣ (S36.0)
D73.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣ ΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣ NOS ΠΕΡΙΣΠΛΗΝΙΤΙΔΑ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣ NOS
D73.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣ
D74.0ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ NADH - ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Μ (Hb-M) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ
D74.8ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΕΣ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (ΜΕ ΣΟΥΛΦΟΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ) ΤΟΞΙΚΗ ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
D74.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑΣ
D75ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ (R59.-) Η ΥΠΕΡΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ NOS (D89.2) Η ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ: NOS (I88.9) Η ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ (L04.-) Η ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ (188.1) Η ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΣ (ΟΞΕΙΑ) (ΧΡΟΝΙΑ) ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ (188.0)
D75.0ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ: ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ OVALOCYTOSIS (D58.D3321)
D75.1ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ: ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ: ΣΕ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΤΟ stress ΣΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ (P61.1) Η ΑΛΗΘΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ (D45)
D75.2ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ) ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (D47.3)
D75.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΕΟΦΙΛΙΑ
D75.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
D76ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΗΗ ΝΟΣΟΣ LETTERER - SIWE (C96.0) Η ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (C96.1) Η ΜΥΕΛΙΚΗ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΕΝΔΟΘΗΛΙΩΣΗ Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ (C96.1) Η ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΕΝΔΟΘΗΛΙΩΣΗ Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ (C91.4) Η ΛΙΠΟΜΕΛΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΕΝΔΟΘΗΛΙΩΣΗ Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ (189.8) Η ΚΑΚΟΗΘΗ ΔΙΚΤΥΟΕΝΔΟΘΗΛΙΩΣΗ Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ (C85.7) Η ΜΗ ΛΙΠΟΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΕΝΔΟΘΗΛΙΩΣΗ Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ (C96.0) ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΝΟΣΟΣ HAND - SCHULLER CHRISTIAN ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ Χ (ΧΡΟΝΙΑ)
D76.1ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΜΦΟϊΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ Langerhans NOS
D76.2ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Η ΤΟ ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΝΟΣΗΜΑ
D76.3ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟϊΣΤΙΟΚΥΤΤΩΜΑ (ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ) ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ ΞΑΝΘΟΚΟΚΚΙΩΜΑ
D77*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣ ΣΤΗ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ (ΒΙΛΑΡΖΙΑΣΗ) (Β65.-)
D80ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
D80.0ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (ΤΟΥ Bruton) (ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ)
D80.1ΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΟΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΜΕ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ NOS
D80.2ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Α (IGA)
D80.3ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ G (IGG)
D80.4ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Μ (IGM)
D80.5ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Μ
D80.6ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ Η ΜΕ ΥΠΕΡΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ
D80.7ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΥΠΟΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
D80.8ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ Κ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ
D80.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
D81.0ΒΑΡΙΑ ΜΙΚΤΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΔΥΣΓΕΝΕΣΙΑ
D81.1ΒΑΡΙΑ ΜΙΚΤΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Τ ΚΑΙ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
D81.2ΒΑΡΙΑ ΜΙΚΤΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Η ΧΑΜΗΛΗ ΑΡΙΘΜΟ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
D81.3ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΜΙΝΑΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ
D81.4ΣΥΝΔΡΟΜΟ NEZELOF
D81.5ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΥΡΙΝΙΚΗΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΗΣ
D81.6ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗΣ Ι ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΥΜΝΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
D81.7ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗΣ ΙΙ
D81.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΤΙΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ
D81.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΒΑΡΙΑ ΜΙΚΤΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ NOS
D82.0ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT ALDRICH ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΖΕΜΑ
D82.1ΣΥΝΔΡΟΜΟ Di George ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΘΥΛΑΚΟΥ; pharyngeal pouch syndrome ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΒΡΑΓΧΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΘΥΜΙΚΗ: ΑΛΕΜΦΟΠΛΑΣΙΑ ΑΠΛΑΣΙΑ Η ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
D82.2ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ
D82.3ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟ Epstein - Barr X-linked ΛΕΜΦΟϋΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
D82.4ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑΣ Ε
D82.8ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
D82.9ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
D83.0ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
D83.1ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
D83.2ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ Β Η Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
D83.8ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
D83.9ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
D84.0LYMPHOCUTE FUNCTION ANTIGEN-1 (LFA-1) DEFECT
D84.1ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ (C1-INH) ΤΗΣ C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
D84.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ
D84.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ
D86.0ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ
D86.1ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
D86.2ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
D86.3ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
D86.8ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (Η22.1*) ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΤΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (G53.2*) ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗΣ (Μ14.8*) ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗΣ (I41.8*) ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΕ
D86.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗΣ
D89ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΥΠΕΡΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ NOS (R77.1) Η ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ (D47.2) Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (Τ86.-)
D89.0ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΗ ΥΠΕΡΓΑΜΜΑΙΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΚΑΛΟΗΘΕΣ ΥΠΕΡΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ NOS
D89.1ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ essential ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΜΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΑΓΓΕΙϊΤΙΔΑ
D89.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΡΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑΣ
D89.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
D89.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ IMMUNE DISEASE NOSΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΔΙΟΥ (ΕC12)
E00.0ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΩΔΙΟΥ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΔΗΜΙΚΟΣ ΚΡΕΤΙΝΙΣΜΟΣ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
E00.1ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΩΔΙΟΥ, ΜΥΞΟΙΔΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΗΜΙΚΟΣ ΚΡΕΤΙΝΙΣΜΟΣ ΜΥΞΟΙΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΣ ΚΡΕΤΙΝΙΣΜΟΣ
E00.2ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΩΔΙΟΥ, ΜΙΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΔΗΜΙΚΟΣ ΚΡΕΤΙΝΙΣΜΟΣ, ΜΙΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
E00.9ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΩΔΙΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΔΙΟΥ NOS ΕΝΔΗΜΙΚΟΣ ΚΡΕΤΙΝΙΣΜΟΣ NOS
E01.0ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΔΙΟΥ
E01.1ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΔΙΟΥ ΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΔΙΟΥ
E01.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΣ (ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ) ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΔΙΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ NOS
E01.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΔΙΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΔΙΟΥ NOS
E02ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΔΙΟΥ
E03.0ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ (ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ) ΣΥΓΓΕΝΗΣ: NOS ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ρ72.0)
E03.1ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΥΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΑΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΜΕ ΜΥΞΟΙΔΗΜΑ) ΣΥΓΓΕΝΗΣ: ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ NOS
E03.2ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
E03.3ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
E03.4ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΕΠΙΚΤΗΤΗ)ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (E03.1)
E03.5ΜΥΞΟΙΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΩΜΑ
E03.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ
E03.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ ΜΥΞΟΙΔΗΜΑ NOS
E04.0ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ ΔΙΑΧΥΤΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ: ΔΙΑΧΥΤΗ (ΚΟΛΛΟΕΙΔΗΣ) ΑΠΛΗ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗΣ ΟΖΟΣ (ΚΥΣΤΙΚΟΣ) (ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΣ) ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ ΜΟΝΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΣ (ΚΥΣΤΙΚΟΣ) ΟΖΟΣ NOS
E04.2ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ NOS ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ (ΚΥΣΤΙΚΗ) ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ NOS
E04.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΕΣ
E04.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΕΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ NOS ΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ (ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ) NOS
E05.0ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΕΞΟΦΘΑΛΜΟΣ Η ΤΟΞΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ NOS ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Graves ΤΟΞΙΚΗ ΔΙΑΧΥΤΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ
E05.1ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ ΜΕ ΤΟΞΙΚΟ ΜΟΝΗΡΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΟΖΟ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ ΜΕ ΤΟΞΙΚΗ ΜΟΝΟΟΖΩΔΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ
E05.2ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ ΜΕ ΤΟΞΙΚΗ ΠΟΛΥΟΖΩΔΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΤΟΞΙΚΗ ΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ NOS
E05.3ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΙΣΤΟ
E05.4ΤΕΧΝΗΤΗ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ
E05.5ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Η ΘΥΕΛΛΑ (ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ)
E05.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ TSH ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
E05.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗΣ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ NOS ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ (Ι43.8*)
E06.0ΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ: ΠΥΩΔΗΣ ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ (Β95-Β97), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
E06.1ΥΠΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ: ΤΟΥ DE QUERVAIN ΑΠΟ ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΗ ΠΥΩΔΗΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (E06.3)
E06.2ΧΡΟΝΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΜΕ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (E06.3)
E06.3ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ Hashimoto ΤΟΞΙΚΩΣΗ (ΠΑΡΟΔΙΚΗ) ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ Hashimoto ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΕΙΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ Struma lymphomatosa = ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ Hashimoto
E06.4ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
E06.5ΑΛΛΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ: ΧΡΟΝΙΑ NOS ΙΝΩΔΗΣ LIGNEONS ΤΟΥ RIEDEL
E06.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ
E07.0ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ C-ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ
E07.1ΔΥΣΟΡΜΟΝΟΓΓΕΝΗΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΔΥΣΟΡΜΟΝΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ PENDREDΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ρ72.0)
E07.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ (TBG) ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΜΦΡΑΚΤΟ Sick - ΕΥΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
E07.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
E10ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 277 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ) (BRITTLE) ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ (ΝΕΑΝΙΚΗΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕ ΚΕΤΩΞΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΙΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ (E12.-) Ο ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ (Ρ70.2) ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ (O24.-) ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ: NOS (R81) ΝΕΦΡΙΚΗ (E74.8) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ (R73.0) ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ (E89.1)
E11ΜΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 277 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ) (ΤΟΥ ΜΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥ) (ΤΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥ): ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΟ ΖΩΗ ΤΟΝ ΜΗ ΚΕΤΩΣΙΚΟ STABLE ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ (E12.-) Ο ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ (Ρ70.2) ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ (O24.-) ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ NOS (R81) ΝΕΦΡΙΚΗ (E74.8) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ (R73.0) ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ (E89.1)
E12ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 277 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ: ΤΟΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΟΝ ΜΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ (O24.-) ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ: NOS (R81) ΝΕΦΡΙΚΗ (E74.8) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ (R73.0) ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (P70.2) ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ (E89.1)
E13ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 277 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: Ο ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (E10.-) Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ (E12.-) Ο ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ (Ρ70.2) Ο ΜΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (E11.-) ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ, ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ (O24.-) Η ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ NOS (R81) ΝΕΦΡΙΚΗ (E74.8) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ (R73.0) ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ (E89.1)
E14ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 277 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ NOSΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: Ο ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (E10.-) Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ (E12.-) Ο ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ (Ρ70.2) ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ (O24.-) Η ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ NOS (R81) Η ΝΕΦΡΙΚΗ (E74.8) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ (R73.0) ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ (E89.1) ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (E15-E16)
E15ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΚΩΜΑ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΙΚΟ ΚΩΜΑ ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΚΩΜΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΚΩΜΑ NOS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
E16ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
E16.0ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΩΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ,
E16.1ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΗ ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΙΣΜΟΣ: NOS ΛΕΤΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ Β-ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ NOS ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΚΩΜΑ
E16.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ
E16.3ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΓΛΟΥΚΑΓΟΝΟΥ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΓΛΟΥΚΑΓΟΝΟΥ
E16.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΥΠΕΡΓΑΣΤΡΙΝΑΙΜΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ: ΕΚΛΥΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ (GHRH) ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ
E16.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΙΩΝ NOS ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
E20.0ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
E20.1ΨΕΥΔΟΫΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
E20.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ
E20.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΤΕΤΑΝΙΑ
E21.0ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΝΩΔΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗ ΟΣΤΕΙΤΙΔΑ (ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Von-Recklinghansen ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ)
E21.1ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Ν25.8)
E21.2ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΑΣΒΕΣΤΙΟΥΡΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ (Ε83.5)
E21.3ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ
E21.4ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
E21.5ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
E22ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CUSHING (E24.-) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ NESLON (E24.1) ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΗΣ ACTH, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CUSHING (E27.0) ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗΣ ACTH (E24.0) ΤΗΣ TSH (E05.8)
E22.0ΑΚΡΟΜΕΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟΜΕΓΑΛΙΑ (Μ14.5*) ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ (GH) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΣ (E34.4) ΤΟ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΚΟ ΨΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ (E34.4) Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΤΗΣ GHRH (E16.8)
E22.1ΥΠΕΡΠΡΟΛΑΚΤΙΝΑΙΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX) ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Η ΥΠΕΡΠΡΟΛΑΚΤΙΝΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
E22.2ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΡΟΣΦΟΡΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΔΥΙΟΥΡΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ
E22.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΩΙΜΟΣ ΗΒΗ
E22.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ
E23ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΤΕ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΦΥΣΗ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΥΠΟΥΠΟΦΥΣΙΣΜΟΣ (E89.3)
E23.0ΥΠΟΥΠΟΦΥΣΙΣΜΟΣ Fertile eunuch syndrome ΥΠΟΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΚΟΣ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΓΟΝΑΔΟΤΡΠΙΝΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Kallman ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Lorain-Levi ΝΕΚΡΩΣΗ ΤΗΣ
E23.1ΥΠΟΥΠΟΦΥΣΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
E23.2ΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΝΕΦΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (Ν25.1)
E23.3ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WILLI (Q87.1) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ RUSSELL - SILVER (Q87.1)
E23.6ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΛΙΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ
E23.7ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ
E24.0ΥΠΟΦΥΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Gushing ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ACTH ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΦΥΣΗ ΥΠΟΦΥΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
E24.1ΣΥΝΔΡΟΜΟ NELSON
E24.2ΣΥΝΔΡΟΜΟ Cushing ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
E24.3ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΚΤΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ACTH
E24.4ΨΕΥΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CUSHING ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ
E24.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΔΝΡΟΜΟΥ CUSHING
E24.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ CUSHING
E25.0ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΔΡΕΝΟΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 21-ΥΔΡΟΞΥΛΑΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ
E25.8ΑΛΛΕΣ ΑΔΡΕΝΟΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΔΡΕΝΟΓΓΕΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
E25.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΡΕΝΟΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΔΡΕΝΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ NOS
E26.0ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Cohn ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ)
E26.1ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ
E26.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BARTTER
E26.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ
E27.0ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗ ACTH, ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Cushing ΠΡΩΙΜΟΣ ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CHUSHING (E24.-)
E27.1ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ADDISON ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΤΙΔΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ (E85.-) Η ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ADDISON (A18.7)
E27.2ΑΔΔΙΣΣΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
E27.3ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ,
E27.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ(Ο): ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ NOS ΥΠΟΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΔΡΕΝΟΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ (ADDISON - SCHIEDER) (E71.3) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WATERHOUSE - FRIDERICHSEN (A39.1)
E27.5ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΥΕΛΩΔΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΥΕΛΩΔΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΩΝ
E27.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ (CBG)
E27.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
E28ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΩΝ (E23.0) Η ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (E89.4)
E28.0ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
E28.1ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΩΟΘΗΚΕΣ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
E28.2ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ SCLEROCYSTIC OVARY SYNDREME ΣΥΝΔΡΟΜΟ STEIN - LEVENTHAE
E28.3ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΠΡΩΙΜΟΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ NOS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (Ν95.1) ΔΥΣΓΕΝΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΑΔΩΝ (Q99.1) ΣΥΝΔΡΟΜΟ TURNER (Q96.-)
E28.8ΑΛΛΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ NOS
E28.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
E29.0ΟΡΧΙΚΗ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΧΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
E29.1ΟΡΧΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΧΙΚΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ NOS ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 5-Α-ΡΕΔΟΥΚΤΑΣΗΣ (ΜΕ ΑΡΡΕΝΑ ΨΕΥΔΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΙΣΜΟ) ΟΡΧΙΚΟΣ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ NOS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ
E29.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ
E29.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ
E30.0ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΒΗΣ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΒΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
E30.1ΠΡΩΙΜΟΣ ΗΒΗ ΠΡΩΙΜΗ ΕΜΜΗΝΑΡΧΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ALBRIGHT (-MCCURE) (-STERNBERG) (Q78.1) Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΗΒΗ (E22.8) Η ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (E25.0) Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΤΕΡΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΨΕΥΔΟΗΒΗ (E25.-) Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΙΣΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΨΕΥΔΟΗΒΗ (E25.-)
E30.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΗΒΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΘΗΛΑΡΧΗ
E30.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΗΒΗΣ
E31.0ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΠΟΛΥΑΔΕΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ SCHIMIDT
E31.1ΠΟΛΥΑΔΕΝΙΚΗ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΣΗ (D44.8)
E31.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΥΑΔΕΝΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
E31.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΥΑΔΕΝΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
E32.0ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΘΥΜΟΥ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ
E32.1ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ
E32.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ
E32.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ
E34ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ (E20.1)
E34*ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΟΓΚΟΥ
E34.0ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΟΓΚΟΥ
E34.1ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
E34.2ΕΚΤΟΠΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
E34.3ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ: NOS ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΚΟ ΤΥΠΟΥ Lazon ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΗΠΡΟΓΗΡΙΑ (E34.8) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ RUSSEL - SILVER (Q87.1) ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (D82.2) ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ: ΤΟ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ (Q77.4) ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΥΠΟΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ (Q77.4) ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ: ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΥΣΜΟΡΦΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (E45) ΑΠΟΦΥΣΙΑΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (E23.0) ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ν25.0)
E34.4ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΚΟ ΨΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΣ
E34.5ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ ΑΡΡΕΝ ΨΕΥΔΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ Reifenstein ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΡΧΙΚΗΣ ΘΗΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ
E34.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΠΡΟΓΗΡΙΑ
E34.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ NOS ΟΡΜΟΝΙΚΗ NOS
E35*ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ (Α18.8)
E35.0*ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ (Α18.8)
E35.1*ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Addison (A18.7) ΣΥΝΔΡΟΜΟ Waterhouse - Friederischen (Α39.1)
E35.8ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
E40KWASHIORKOR ΣΟΒΑΡΟΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΟΦΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΚΑΙ ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ.ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΜΑΡΑΣΜΙΚΟ KWASHIORKOR ( E42 )
E41ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΑΡΑΣΜΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΡΑΣΜΟΕΞΑΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΜΑΡΑΣΜΙΚΟ KWASHIORKOR ( E42 )
E42ΜΑΡΑΣΜΙΚΟ KWASHIORKOR ΣΟΒΑΡΟΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ( ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ E43 ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ KWASHIORKOR ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΑΡΑΣΜΟ
E43ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Η ΕΝΗΛΙΚΕΣ, Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ( Η ΜΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ). ΟΤΑΝ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ 3 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. ΟΙΔΗΜΑΤΑ ΠΕΙΝΑΣ
E44.0ΜΕΤΡΙΟΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Η ΕΝΗΛΙΚΕΣ, Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
E44.1ΗΠΙΟΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Η ΕΝΗΛΙΚΕΣ, Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 1 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ( Η Π
E45ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ (Η) ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΘΗΣΤΕΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ
E46ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ NOS ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NOS
E50.0ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΜΕ ΞΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ
E50.1ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ BITOT ΚΑΙ ΞΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΣΗΜΕΙΟ BITOT ΣΕ ΝΕΑΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
E50.2ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΜΕ ΞΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ
E50.3ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΜΕ ΕΞΕΛΚΩΣΗ ΚΑΙ ΞΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ
E50.4ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΜΕ ΚΕΡΑΤΟΜΑΛΑΚΙΑ
E50.5ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΜΕ ΝΥΚΤΑΛΩΠΙΑ
E50.6ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΜΕ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ
E50.7ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑ NOS
E50.8ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΘΥΛΑΚΙΩΔΗΣ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ( L86* ) ΞΗΡΟΔΕΡΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ( L86* )
E50.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΥΠΟΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ Α NOS
E51.1BERIBERI BERIBERI: ΞΗΡΟ ΥΓΡΟ (198.8*)
E51.2ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ WERNICKE
E51.8ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΘΕΙΑΜΙΝΗΣ
E51.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΘΕΙΑΜΙΝΗΣ
E52ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΙΑΣΙΝΗΣ (ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ) (ΠΕΛΛΑΓΡΑ) ΕΛΛΕΙΨΗ: ΝΙΑΣΙΝΗΣ (ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗΣ) ΝΙΚΟΤΙΝΑΜΙΔΙΟΥ ΠΕΛΛΑΓΡΟ (ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΙΑΣΙΝΗΣ (Ε64.8)
E53.0ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΙΒΟΒΛΑΦΙΝΗΣ ΑΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΩΣΗ
E53.1ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ B6ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΟ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (D64.3)
E53.8ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ΕΛΛΕΙΨΗ: ΒΙΟΤΙΝΗΣ ΚΥΑΝΟΚΟΒΑΛΑΙΜΙΝΗΣ ΦΟΛΙΚΟΥ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12
E53.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β
E54ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C ΣΚΟΡΒΟΥΤΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΡΒΟΥΤΟΥ (D53.2) ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ (E64.2)
E55ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (M83.-) Η ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ (Μ80 - Μ81) ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΙΤΙΔΑΣ (E64.3)
E55.0ΕΝΕΡΓΟΣ ΡΑΧΙΤΙΔΑ ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: COELIAC RICKETS (K90.0) Η ΡΑΧΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN (K50.-) Η ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΡΑΧΙΤΙΔΑ (Ε64.3) ΝΕΦΡΙΚΗ ΡΑΧΙΤΙΔΑ (Ν25.0) Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΡΑΧΙΤΙΔΑ (E83.3)
E55.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΑΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ D
E56.0ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε
E56.1ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ ΚΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΕΩΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ (D68.4) ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ (Ρ53)
E56.8ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΛΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ
E56.9ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ
E58ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (Ε83.5) ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (Ε64.8)
E59ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ KESHANΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΕΛΗΝΙΟΥ (Ε64.8)
E60ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
E61.0ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΑΛΚΟΥ
E61.1ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΔΗΡΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΔΗΡΟΥ (D50 -)
E61.2ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
E61.3ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ
E61.4ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ
E61.5ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΟΛΥΒΔΕΝΙΟΥ
E61.6ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΑΝΑΔΙΟΥ
E61.7ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
E61.8ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
E61.9ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
E63.0ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ (EFA)
E63.1ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
E63.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
E63.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΜΥΟΠΑΘΕΙΑ NOS (I43.2*)
E64.0ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (Ε45)
E64.1ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α
E64.2ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C
E64.3ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΙΤΙΔΑΣ
E64.8ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
E64.9ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
E65ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ (ΤΟΠΙΚΗ) ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ FAT PAD (ΛΙΠΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ)
E66.0ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΘΕΡΜΙΔΩΝ
E66.1ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΑΝ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΟΦΕΙΤΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
E66.2ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟ ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ PICKWICK
E66.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
E66.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ NOS
E67.0ΥΠΕΡΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ Α
E67.1ΥΠΕΡΚΑΡΟΤΙΝΑΙΜΙΑ
E67.2ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β5
E67.3ΥΠΕΡΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ D
E67.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΡΣΙΤΙΣΜΟΥ
E68ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΣΙΤΙΣΜΟΥ
E70ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
E70.0ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
E70.1ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΡΦΑΙΝΥΛΑΛΑΙΜΙΝΑΙΜΙΑΣ
E70.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΠΤΟΝΟΥΡΙΑ ΥΠΕΡΤΥΡΟΣΙΝΑΙΜΙΑ ΩΧΡΟΝΟΣΙΑ ΤΥΡΟΣΙΝΑΙΜΙΑ Throsinosis
E70.3ΑΛΦΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΑΛΦΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΦΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ: chediak (Steinbrinck) - Higashi Cross Hermansky - Pudlak
E70.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΙΔΙΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗΣ
E70.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
E71.0ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΟΣΜΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΚΗΝ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ (MAPLE-SYRUP-URINE DISIASE)
E71.1ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ- ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΛΥΣΟΥΣ ΥΠΕΡΛΕΥΚΙΝΗ - ΙΣΟΛΕΥΚΙΝΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΛΙΝΑΙΜΙΑ ΙΣΟΒΑΛΕΡΙΚΗ ΟΞΥΑΙΜΙΑ ΜΕΘΥΛΜΑΛΟΝΙΚΗ ΟΞΥΑΙΜΙΑ ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΗ ΟΞΥΑΙΜΙΑ
E71.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ- ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΛΥΣΟΥΣ
E71.3ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΔΡΕΝΟΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ (Addison - Schilder) ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ - ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ REFSUM (G60.1) Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ SCHIEDER (G37.0) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ZELLWEGER (Q87.8)
E72.0ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΚΥΣΤΙΝΩΣΗ ΚΥΣΤΙΝΟΥΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Fanconi (- de Toni) (-Debre) ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Hartnup ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ Lowe ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗΣ (Ε70.8)
E72.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΚΥΣΤΑΘΕΙΟΝΙΝΟΥΡΙΑ ΟΜΟΚΥΣΤΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΑΙΜΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΘΕΙϊΚΗΣ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΤΡΑΝΣΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗΣ ΙΙ (D51.2)
E72.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ ΑΡΓΙΝΙΝΑΙΜΙΑ ΑΡΓΙΝΙΝΟΣΟΥΚΙΝΙΚΗ ΟΞΥΟΥΡΙΑ ΚΙΤΡΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΑΜΜΩΝΙΑΙΜΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ (Ε72.4)
E72.3ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΥΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥΛΥΣΙΝΗΣ ΠΕΝΤΑΝΟΔΙΟϊΚΗ ΟΞΥΟΥΡΙΑ ΥΔΡΟΞΥΛΥΣΙΝΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΛΥΣΙΝΑΙΜΙΑ
E72.4ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΟΡΝΙΘΙΝΑΙΜΙΑ (ΤΥΠΟΙ Ι, ΙΙ )
E72.5ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΙΝΗΣ ΥΠΕΡΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΠΡΟΛΙΝΑΙΜΙΑ (ΤΥΠΟΙ Ι, ΙΙ ) ΜΗ-ΚΕΤΩΤΙΚΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΙΝΑΙΜΙΑ Sarcosinaemia
E72.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β-ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΤΟΥ Γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
E72.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
E73.0ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΑΚΤΑΣΗΣ
E73.1ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΑΚΤΑΣΗΣ
E73.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
E73.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
E74.0ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΗ ΝΟΣΟΣ: ΤΟΥ Andersen ΤΟΥ Cori ΤΟΥ Forbes ΤΟΥ Hers ΤΟΥ M' Ardell ΤΟΥ Pompe ΤΟΥ Tauri ΤΟΥ Von Gierke ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗΣ
E74.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΦΡΟΥΚΤΟΖΟΥΡΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΦΡΟΥΚΤΟΖΟ - 1 6 - ΔΙΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΤΗΣ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ
E74.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΙΝΑΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΙΜΙΑ
E74.3ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ (Ε73.-)
E74.4ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΥΒΙΚΟΥ (ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΕΝΟΛΟΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΑΡΒΟΞΥΚΙΝΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ: ΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΔΕϋΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ (D55.-)
E74.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΕΝΤΟΖΟΥΡΙΑ ΟΞΑΛΩΣΗ ΟΞΑΛΟΥΡΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ
E74.9ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
E75.0GM2, ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΩΣΗ ΝΟΣΟΣ: ΤΟΥ Sandhoff ΤΩΝ Tay-sachs GM2, ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΩΣΗ NOS ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΕΑΝΙΚΗ
E75.1ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΩΣΗΣ ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΩΣΗ NOS GM1 GM3 ΒΛΕΝΝΟΛΙΠΙΔΩΣΗ IV
E75.2ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΦΙΓΓΟΛΙΠΙΔΩΣΗΣ ΝΟΣΟΣ: Fabry (- Anderson) Gancher Krabbe Niemman - Pick ΣΥΝΔΡΟΜΟ Farber ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΔΡΕΝΟΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ (ADDISON - SCHILDER) (E71.3)
E75.3ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΦΙΓΓΟΛΙΠΙΔΩΣΗΣ
E75.4ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΚΗΡΟΕΙΔΗΣ ΛΙΠΟΦΟΥΣΚΙΝΩΣΗ ΝΟΣΟΣ: BATTEN BIELSCHOFSKY - JANSKY KUFS SPIELMENER - VOGT
E75.5ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤΕΝΟΝΤΙΑ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΩΣΗ - cerebrotendinous cholesterosis (Van Bogaert - Scherer - Epstein) ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Wolman
E75.6ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
E76.0ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ, ΤΥΠΟΣ Ι ΣΥΝΔΡΟΜΟ: HURLER HURLER - SCHEIE SCHEIE
E76.1ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ, ΤΥΠΟΣ ΙΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ HUNTER
E76.2ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΑΣΗΣ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ, ΤΥΠΟΣ III, IV, VI, VII ΣΥΝΔΡΟΜΟ: Marotenx - Lamy (ΗΠΙΟ) (ΣΟΒΑΡΟ) Morquio (ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ morquio) (ΚΛΑΣΣΙΚΟ) Sanfilippo (ΤΥΠΟΣ Β) (ΤΥΠΟΣ C) (ΤΥΠΟΣ D)
E76.3ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
E76.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΗΣ
E76.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΗΣ
E77.0ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΣΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΒΛΕΝΝΟΛΙΠΙΔΩΣΗ ΙΙ (ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ Ι - ΚΥΤΤΑΡΩΝ) ΒΛΕΝΝΟΛΙΠΙΔΩΣΗ ΙΙΙ (ΨΕΥΔΟ - Hurler ΠΟΛΥΔΥΣΤΡΟΦΙΑ)
E77.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΑΣΠΑΡΤΥΛ - ΓΛΥΚΟΘΑΜΙΝΟΥΡΙΑ ΦΟΥΚΟΣΙΔΩΣΗ ΜΑΝΝΟΣΙΔΩΣΗ ΣΙΑΛΙΔΩΣΗ (ΒΛΕΝΝΟΛΙΠΙΔΩΣΗ Ι )
E77.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
E77.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
E78ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΣΦΙΓΓΟΛΙΠΙΔΩΣΗ (Ε75.0 - Ε75.3)
E78.0ΑΜΙΓΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ Fredrickson, ΤΥΠΟΣ ΙΙΑ ΥΠΕΡΒΗΤΑ-ΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΟΜΑΔΑ Α ΥΠΕΡΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ LDL - ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
E78.1ΑΜΙΓΗΣ ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ Fredrickson, ΤΥΠΟΣ IV ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΟΜΑΔΑ Β ΥΠΕΡΒΗΤΑΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ VLDL - ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
E78.2ΜΙΚΤΕΣ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ Broad - or floating - ΒΗΤΑΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ Fredrickson, ΤΥΠΟΣ IIb Η ΙΙΙ ΥΠΕΡΒΗΤΑΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΗΤΑ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΟΜΑΔΑ CΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΓΚΕΦΑΛΟΤΕΝΟΝΤΙΑ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΩΣΗ (VAN BOGAERT - SCHERER - EPSTEIN) (E75.5)
E78.3ΥΠΕΡΧΥΛΟΜΙΚΡΟΝΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ Fredrickson, ΤΥΠΟΙ I Η V ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΟΜΑΔΑ D ΜΙΚΤΗ ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑ
E78.4ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΙΚΤΗ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
E78.5ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
E78.6ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΑΒΗΤΑΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDL) ΥΠΟΑΛΦΑΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ ΥΠΟΒΗΤΑΛΙΠΟΠΡΩΤΕϊΝΑΙΜΙΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ) ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΛΕΚΙΘΙΝΟ-ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΟ-ΑΚΕΤΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ΝΟΣΟΣ Tangier
E78.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
E78.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
E79.0ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΦΩΝ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ
E79.1ΣΥΝΔΡΟΜΟ LESCH - NYHAN
E79.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΙΝΟΥΡΙΑ
E79.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΙΝΩΝ
E80.0ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΦΥΡΙΑ
E80.1ΟΨΙΜΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ
E80.2ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΡΦΥΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΠΡΟΠΟΡΦΥΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΙΑ: NOS ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ (ΗΠΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ.
E80.3ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΑΚΑΤΑΛΑΣΙΑ (TAKAHARA)
E80.4ΣΥΝΔΡΟΜΟ GILBERT
E80.5ΣΥΝΔΡΟΜΟ CRIGLER - NAJJAR
E80.6ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DUBIN - JOHNSON ΣΥΝΔΡΟΜΟ ROTOR
E80.7ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ
E83.0ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Menke (Kinky hair) (Steely hair) ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Wilson
E83.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ (D50.-D506) ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚΗ (D64.0 - D64.3)
E83.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
E83.3ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΞΙΝΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑ ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΟ - D - ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΙΑ ΡΑΧΙΤΙΔΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Μ83.-) Η ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ (Μ80 - Μ81)
E83.4ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΕΡΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ
E83.5ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΟΑΣΒΕΣΤΙΟΥΡΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΟΥΡΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΧΟΝΔΡΑΣΒΕΣΤΩΣΗ (Μ11.1 - Μ11.2) Ο ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ (Ε21.0 - Ε21.3)
E83.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
E83.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
E84.0ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
E84.1ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΛΕΟΣ ΕΚ ΜΗΚΩΝΙΟΥ (P75*)
E84.8ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
E84.9ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
E85.0ΜΗ-ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
E85.1ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ)
E85.2ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
E85.3ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
E85.4ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ
E85.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ
E85.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ
E86ΕΝΔΕΙΑ ΟΓΚΟΥ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Η ΤΟΥ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΥΠΟΒΟΛΑΙΜΙΑ (ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (Ρ74.1) Η ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΚΗ (ΥΠΟΒΟΛΑΙΜΙΚΗ) ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ: NOS (R57.1) Η ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ (Τ81.1) Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ (Τ79.4)
E87ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
E87.0ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΝΑ) ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ (ΝΑ)
E87.1ΥΠΟΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΝΑ)ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΦΟΡΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ(Ε22.2)
E87.2ΟΞΕΩΣΗ ΟΞΕΩΣΗ: NOS ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ (Ε10 - Ε14 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .1)
E87.3ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ: NOS ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
E87.4ΜΙΚΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
E87.5ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΚΑΛΙΟΥ (Κ) ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΚΑΛΙΟ (Κ)
E87.6ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΛΙΟΥ (Κ)
E87.7ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΟΙΔΗΜΑ (R60.-)
E87.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ NOS ΥΠΕΡΧΛΩΡΑΙΜΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΑΙΜΙΑ
E88ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ ) , ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΕΑΝ (ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΩΣΗ Χ (ΧΡΟΝΙΑ) (D76.0)
E88.1ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ NOSΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ WHIPPLE (K+D60390.8)
E88.2ΛΙΠΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΛΙΠΩΜΑΤΩΣΗ: NOS ΕΠΩΔΥΝΗ (DERΟUM)
E88.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΔΕΝΟΛΙΠΩΜΑΤΩΣΗ LAUNOIS-BENSANDE ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΥΡΙΑ
E88.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
E88.OΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΕΛΛΕΙΨΗ Α - 1 - ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗΣ Bisalbuminaemia ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ Η ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΑ (D47.2) Η ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΗ ΥΠΕΡΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (D89.0) Η ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ WALDENSTRON (C88.0)
E89ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
E89.0ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
E89.1ΥΠΟϊΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΥΠΟϊΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ
E89.2ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΤΕΤΑΝΙΑ
E89.3ΥΠΟΫΠΟΦΥΣΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΫΠΟΦΥΣΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ
E89.4ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΩΟΘΗΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
E89.5ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
E89.6ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
E89.8ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
E89.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
E90*ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
F00* ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Alzheimer (G30.-) Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Alzheimer ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΗΜΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ. Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
F00.0*ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Alzheimer ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ (G30.0) ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Alzheimer ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 65 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΛΟΙΩΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Alzh
F00.1*ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Alzheimer, ΜΕ ΟΨΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ (G30.1) ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Alzheimer ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 65 ΧΡΟΝΩΝ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Η ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕ ΒΡΑΔΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΑΝ
F00.2*ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ALZHEIMER, ΑΤΥΠΕΣ Η ΜΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (G30.8) ΑΤΥΠΗ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER
F00.9*ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ALZHEIMER, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (G30.9)
F01ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ (ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΤΑ ΕΜΦΡΑΚΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΑ.
F01.0ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ ΜΕ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΤΑΧΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΛΟΓΩ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ, ΕΜΒΟΛΗΣ Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΠΤΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ.
F01.1ΠΟΛΥΕΜΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΑ ΕΧΕΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΩΝ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ. Η ΚΥΡΙΩΣ ΦΛΟΙΩΔΗΣ ΑΝΟΙΑ.
F01.2ΥΠΟΦΛΟΙΩΔΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ. Ο ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΘΙΚΤΟΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ
F01.3ΜΙΚΤΗ ΦΛΟΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΦΛΟΙΩΔΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ
F01.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΟΙΑΣ
F01.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΟΙΑΣ
F02* ΑΝΟΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ Η ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ Alzheimer Η ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Χ
F02.0*ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Pick (G31.0) ΠΡΟϊΟΥΣΑ ΑΝΟΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΩΙΜΕΣ ΒΡΑΔΕΙΣ ΠΡΟΙΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥ
F02.1*ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ (reutzfeldt-Jakob (A81.0) ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΑΝΟΙΑ ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚ
F02.2*ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Huntington. (G10) ΑΝΟΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Η ΕΞΕΛΙ
F02.3*ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Parkinson (G20) ΑΝΟΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ Parkinson. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΑ ΣΕ: ΤΡΟΜΩΔΥ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟ
F02.4*ΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟ HIV (B22.0) ΑΝΟΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟ HIV, ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ HIV, Η ΟΠΟΙΑ Θ
F02.8*ΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΝΟΙΑ ΣΕ: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΙΠΙΔΩΣΗ (Ε75.-) ΕΠΙΛΗΨΙΑ (G40.-) ΗΠΑΤΟΦΑΚΟΕΙΔΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ (E83.0) ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ (E83.5) ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ, ΕΠΙΚΤΗΤΟ (E01, E03.-) ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ (Τ36 - Τ65) ΠΟΛΛΑΠ
F03ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΟΙΑΣ ΠΡΟΓΕΡΟΝΤΙΚΗ: ΑΝΟΙΑ NOS ΨΥΧΩΣΗ NOS ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΑ NOS ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ: ΑΝΟΙΑ NOS ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Η ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΤΥΠΟΣ ΨΥΧΩΣΗ NOS ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ Η ΟΞΕΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (F05.1) ΤΟ ΓΗΡΑΣ NOS (R54)
F04ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΜΝΗΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΩ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. Η ΜΥΘΟΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΑΛΛΑ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΘΙΚΤΕΣ. Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΒΛΑΒΗΣ. ΨΥΧΩΣΗ Η ΣΥΝΔΡΟΜΟ KORSAKOV, ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΜΝΗΣΙΑ: NOS (R41.3) ΠΡΟΧΩΡΗΤΙΚΗ (R41.1) ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ (F44.0) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ (R41.2) ΣΥΝΔΡΟΜΟ KORSAKOV: ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ Η ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (F10.6) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (F11 - F19 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .6)
F05.0ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΘΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΝΟΙΑΣ
F05.1ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΘΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΝΟΙΑΣ (F 0 - F 03)
F05.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΜΙΚΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
F05.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ
F06ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΝΟΣΟ, ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ, ΣΕ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Η ΟΡΜΟΝΕΣ, ΣΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ : ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ (F05.-) ΑΝΟΙΑ ΟΠΩΣ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΣΤΑ F00 - F03 ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ Η ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (F10 - F19)
F06.0ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΕΜΜΟΝΕΣ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΠΤΙΚΕΣ Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΝΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ Η ΟΧΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΤΕΤΟΙΕΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΑΡΑΛΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΤΩΣΗ (F10.5) Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (F20.-)
F06.1ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ (ΠΡΟΚΩΜΑ) Η ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ (ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗ) ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (F20.2) ΤΟ ΣΤΟΥΠΟΡ (ΠΡΟΚΩΜΑ) NOS (R40.1) ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΟ (F44.2)
F06.2ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗ (ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΗ) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΕΜΜΟΝΕΣ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. ΟΙ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΙΔΕΕΣ - ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΔΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΨΥΧΩΣΙΚΗ (F23.-) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Η ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗ (F22.-) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Η ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ (F11 - F19 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .5) ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (F20.-)
F06.3ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ) ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ Η ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΥΠΟΜΑΝΙΑ, ΜΑΝΙΑ Η ΔΙΠΟΛΙΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΙ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ Η ΔΙΑΦΟΡΕΣ (F30 - F39)
F06.4ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΓΧΩΔΟΥΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ (F41.1) Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (F41.0) Η ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ, ΑΛΛΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΔΙΑΦΟΡΕΣ (F41.-)
F06.5ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΚΑΙ immediate sensations, ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ (ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ) ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (F44.-)
F06.6ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΗΣ (ΑΣΘΕΝΙΚΗ) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ, ΑΠΟ ΕΥΚΟΛΗ ΚΟΠΩΣΗ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΖΑΛΗΣ, ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΔΙΑΦΟΡΕΣ (F45.-)
F06.7ΗΠΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΣΥΝΗΘΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟ
F06.8ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ. ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ NOS
F06.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟ(Η): ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ NOS ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ NOS
F07ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ OR CONCOMITANT ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ΒΛΑΒΗΣ Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
F07.0ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΝΟΣΗΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ , ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ. Η ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (F62.0) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (F62.1) ΜΕΤΑΔΙΑΣΕΙΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (F07.2) ΜΕΤΑΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (F07.1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (F60.-)
F07.1ΜΕΤΑΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΑΠΟ ΙΟΓΕΝΗ Η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ. Η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ( F07.0)
F07.2ΜΕΤΑΔΙΑΣΕΙΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΒΑΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΟΜΟΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ, ΖΑΛΗ, ΚΟΠΩΣΗ, ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ Σ
F07.8ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΝΟΣΟ, ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ
F07.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΝΟΣΟ, ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΨΥΧΟΣΥΝΔΡΟΜΟ
F09ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ Η ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΩΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ NOS ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ NOSΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΨΥΧΩΣΗ NOS (F29)
F10ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 321 - 323 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
F11ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 321 - 323 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
F12ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 321 - 323 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
F13ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ Η ΥΠΝΩΤΙΚΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 321 - 323 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
F14ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΚΑΙΝΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 321 - 323 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
F15ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ
F16ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 321 - 323 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
F17ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 321 - 323 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
F18ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 321 - 323 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
F19ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 321 - 323 ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΠΟΙΑ ΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ , ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΟΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ NOS ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ, ΣΧΙΖΟΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F20 - F+A94229) ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ, ΣΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΤΗ ΣΧΙΖΟΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΤΙΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. ΟΙ ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ.
F20.0ΠΑΡΑΝΟϊΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Ο ΠΑΡΑΝΟϊΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΥΧΝΑ ΠΑΡΑΝΟϊΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΥΠΟΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (F22.8) Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ (F22.0)
F20.1ΗΒΗΦΡΕΝΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΥΣΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ, Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΚΑΙ - ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ - ΚΟΙΝΟΙ ΜΑΝΝΕΡΙΣΜΟΙ.
F20.2ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ Η ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΥΣΕΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΩΜΑ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΣΜΟ. ΑΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΣ
F20.3ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΥΠΟΥΣ ΣΤΟ F 20.0 - F 20.2 Η ΕΚΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΥΠΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΟΞΕΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΗ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (F23.2) Η ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (F20.5) Η ΜΕΤΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (F20.4+D984)
F20.4ΜΕΤΑΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ, ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ. ΜΕΡΙΚΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ , ΘΕΤΙΚΑ Η ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΙΚΡ
F20.5ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΩΙΜΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΟΨΙΜΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩ
F20.6ΑΠΛΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΥΛΗ (ΒΡΑΔΕΙΑ) ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
F20.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Cenesthopathic schizophrinia (ΚΟΙΝΑΙΣΘΗΤΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ;) ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΗ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ NOS ΨΥΧΩΣΗ NOS ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F23.2+D1004)
F20.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ
F21ΣΧΙΖΟΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΠΟΥ ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ. ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΨΥΧΡΟ Η ΑΠΡΟΣΦΟΡΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΑΝΗΔΟΝΙΑ , ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΠΑΡΟΝΟΙΚΕΣ Η ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΕΜΜΟΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΣΧΕΔΟΝ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΕΙΑ, ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΚΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗ, ΕΝΩ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΟΡΙΑΚΗ (ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΗ) ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΠΡΟΨΥΧΩΤΙΚΗ ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΨΕΥΔΟΝΕΥΡΩΤΙΚΗ ΨΕΥΔΟΨΥΧΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ : ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER (F84.5) Η ΣΧΙΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (F60.1)
F22.0ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΤΕ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΕΙΤΕ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΕΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΩ
F22.8ΑΛΛΕΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΜΟΝΕΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ Η ΑΠΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΟΜΩΣ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ (F20.-) ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗ
F22.9ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
F23ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ, ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η ΟΞΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΦΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Η ΛΙΓΟΤΕΡΟ. ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΛΛΑ Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ, ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ Η ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΒΑΡΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ (F05.-). ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, ΣΥΧΝΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ. ΑΝ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ, ΤΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ. Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΟΧΙ ΜΕ ΟΞΥ ΣΤΡΕΣ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΩΣ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.
F23.1ΟΞΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ. ΜΙΑ ΟΞΕΙΑ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ F23.0; ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ, ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕ
F23.2ΟΞΕΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΗ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΟΞΕΙΑ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΨΥΧΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ; ΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚ
F23.3ΑΛΛΕΣ ΟΞΕΙΕΣ - ΚΑΤ' ΕΞΟΧΗΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΟΜΩΣ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΡ
F23.8ΑΛΛΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ
F23.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ NOS ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ
F24ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ. ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΗΣΙΑ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ; ΟΙ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ. ΔΥΑΔΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ : ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΧΗ ΨΥΧΩΣΗ
F25.0ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΑΝΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΣΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡ
F25.1ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ, ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ. Η
F25.2ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΙΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΜΙΚΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ
F25.8ΑΛΛΕΣ ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F25.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ NOS
F28ΑΛΛΕΣ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ (F20.-), ΤΗΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ (F22.-), ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (F23.-),ΤΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΑΝΙΑΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ (F30.2 Η ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ (F32.3) ΧΡΟΝΙΑ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ
F29ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ ΨΥΧΩΣΗ NOSΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ : Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ NOS (F99) Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ Η ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ NOS (F09)
F30ΜΑΝΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΑ Η ΜΑΝΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ, ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΑ, ΜΑΝΙΑΚΑ Η ΜΙΚΤΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΟΥΝ ΩΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (F31.D1119-) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΑΝΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
F30.0ΥΠΟΜΑΝΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΗΠΙΑ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ, ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ, Η
F30.1ΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΟ, ΜΑΝΙΑΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΠΟ ΑΝΕΜΕΛΗ ΔΙΑΧΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΕΞ
F30.2ΜΑΝΙΑ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ F30.1, ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΙΔΕΕΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ) Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ) Η Η ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗ, Η
F30.8ΑΛΛΑ ΜΑΝΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
F30.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΝΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΑΝΙΑ NOS
F31.0ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΟΣ, ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΟ, ΜΑΝΙΑΚΟ, ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Η ΜΙΚΤΟ) ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
F31.1ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΜΑΝΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ. Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΑΝΙΑΚΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (ΟΠΩΣ ΣΤΟ , ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Η ΜΙΚΤΟ) ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.
F31.2ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΜΑΝΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΑΝΙΑΚΟΣ, ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (ΟΠΩΣ ΣΤΟ F30.2) ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΟ, ΜΑΝΙΑΚΟ, Κ
F31.3ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΗΠΙΑΣ Η ΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΗΠΙΑΣ Η ΜΕΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (F32.0 Η F32.1) ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΥΠΟ
F31.4ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΟΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ. Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (F32.2) ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ
F31.5ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΟΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ. Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (F32.3) ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΥΘΕΝΤΙ
F31.6ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΜΙΚΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΧΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΟ, ΜΑΝΙΑΚΟ, ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Η ΜΙΚΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Η ΜΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΙΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (F38.0)
F31.7ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΥΦΕΣΗ. Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΧΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΟ, ΜΑΝΙΑΚΟ, ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Η ΜΙΚΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΥΠΟΜΑΝΙΑ
F31.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΙΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΜΑΝΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
F31.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F32.0ΗΠΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΥΟ Η ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ. Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ.
F32.1ΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ. ΠΙΘΑΝΩΣ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ.
F32.2ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ . ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΙΔΕΕΣ ΑΥΤΟϋΠΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ Η ΕΝΟΧΗΣ. ΕΙΝ
F32.3ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ F32.2, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Η stupor , ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙ
F32.8ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΤΥΠΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ NOS
F32.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ NOS ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ NOS
F33.0ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΗΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΗΠΙΟ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ F32.0 ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΝΙΑΣ.
F33.1ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ F32.1 ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤ
F33.2ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΣΟΒΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΩΣΙ
F33.3ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΣΟΒΑΡΟ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜ
F33.4ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΥΦΕΣΗ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΧΕΙ ΒΙΩΣΕΙ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ F33.0-F33.3, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ.
F33.8ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F33.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ NOS
F34ΕΠΙΜΟΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΑ Η ΗΠΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΑΝΙΑΚΑ Η ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΙΑΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ.
F34.0ΚΥΚΛΟΘΥΜΙΑ ΜΙΑ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡΚΕΤΩΝ ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΒΑΡΗ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΟ
F34.1ΔΥΣΘΥΜΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΕΤΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΒΑΡΗ, Η ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ, ΜΕΤΡΙΑΣ Η ΗΠΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟ
F34.8ΑΛΛΕΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ
F34.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ F30 - F34 ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
F38ΑΛΛΕΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F39ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ NOS
F40ΦΟΒΙΚΕΣ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F41.0ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΝΕΥΡΩΣΗ) ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΑΓΧΟΥΣ (ΠΑΝΙΚΟΥ), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΒ
F41.1ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΜΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ, Η ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΡΟΜΟ
F41.2ΜΙΚΤΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΔΙΚΑ
F41.3ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΓΧΟΥΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ F42-F48 ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΒΑΡΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
F41.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΥΣΤΕΡΙΑ
F41.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΣ NOS
F42.0ΚΥΡΙΩΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΙΔΕΩΝ, ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΡΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΜΑΣΗΣΗΣ ΤΗ
F42.1ΚΥΡΙΩΣ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ) Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ), ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΠΩΣ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤ
F42.2ΜΙΚΤΕΣ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
F42.8ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F42.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F43F43 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΔΥΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΟΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΙΑ ΟΞΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ , Η ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. ΑΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ("ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ") ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ Η ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΑ ΟΥΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΕΔΩ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΟΞΕΟΣ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ Η ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. ΤΑ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Η ΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΕ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ. ΕΤΣΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΜΙΑ ΔΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ Η ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΤΡΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.
F43.0ΟΞΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ stress ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΗ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΑΡΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΩΡΕΣ Η ΗΜΕΡΕΣ. Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ
F43.1ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ (Post-travmatic stress disorder) ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΙΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΒΡΑΧΕΙΑΣ Η ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ), ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΦΥΣΗ Η ΟΠ
F43.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (F93.0)
F43.8ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΣΤΡΕΣ
F43.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΣΤΡΕΣ
F44.0ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ. Η ΑΜΝΗΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΜΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (F10-F19 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ 6) Η ΑΜΝΗΣΙΑ (R41.3) NOS Η ΠΡΟΧΩΡΗΤΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ (R41.4) Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ (R41.2 ΤΟ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΜΝΗΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (F04) Η ΜΕΤΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΗΨΙΑ (G40)
F44.1ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΦΥΓΗ Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΦΥΓΗ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΑΜΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΡΙΑ. ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΜΑΤΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΗΨΙΑ (G40-)
F44.2ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΟ stupor (ΠΡΟΚΩΜΑ) Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ stupor ΜΠΑΙΝΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΑΣ ΕΚΟΥΣΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΦΩΣ, Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΦΗΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F06.1) ΤΟ STUPOR (R40.1) ΤΟ ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΟ STUPOR (F20.2) ΤΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ STUPOR (F31-F33) ΤΟ ΜΑΝΙΑΚΟ STUPOR (F30.2)
F44.3ΥΠΝΩΣΗ and possession disorders ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΔΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΥΣΙΕΣ Η ΑΝΕΠΙΘΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ: ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F23-) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (F07.0) ΤΟ ΜΕΤΑΔΙΑΣΕΙΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (F07.2) ΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (F10-F19 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ Ο) ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (F20-)
F44.4ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Η ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ Η ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΑΤΑΞΙΑΣ, ΑΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΚΙΝΗΣ
F44.5ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΟΙ ΥΣΤΕΡΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΝΙΑ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΚΧΥΜΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ Η ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ, ΕΝΩ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚ
F44.6ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙ
F44.7ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ [ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ] ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ F44.0 - F44.6
F44.8ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ [ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ] ΔΙΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Ganser ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗ ΨΥΧΟΓΕΝΕΙΣ ΛΥΚΟΦΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
F44.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ [ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ] ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F45ΣΩΜΑΤΟΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΣΗ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΕΣ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ, Η ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F44-) ΟΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΡΙΧΩΝ (F98.4) LALLING Ο ΨΕΥΔΙΣΜΟΣ (F80.8) Η ΟΝΥΧΟΦΑΓΙΑ (F98.8) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Η ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ (F54) Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Η ΝΟΣΟ (F52) Η ΔΑΚΤΥΛΟΛΕΙΧΙΑ (F98.8) ΤΑ ΤΙΚ (ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ) (F95) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOURETTE (F95.2) Η ΤΡΙΧΟΤΙΛΛΟΜΑΝΙΑ (F63.3)
F45.0ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΣΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΥΠΟΚΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ Ζ76.5)
F45.1ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΑ ΕΝΟΧΛΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ, ΠΟΙΚΙΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
F45.2ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΜΟΝΗ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΟΤΙ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟϊΟΥΣΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΝΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΟΧΛΗΜΑΤΑ Η ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΜΟΝΕΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΥΣΜΟΡΦΟΦΟΒΙΑ (F22.8) ΟΙ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ Η ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (F22-)
F45.3ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟ Η ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΤΟΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΣΟΥΣ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ (P54)
F45.4ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΠΙΜΟΝΟΥ ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ ΠΟΝΟΥ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΝΟΧΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟΣ, ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ (Μ54.9) ΤΟ ΑΛΓΟΣ (R52.9) Ο ΟΞΥΣ ΠΟΝΟΣ (R52.0) Ο ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ (R52.2) Ο ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΟΝΟΣ (R52.1) Η ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΑΣΗΣ (G44.2)
F45.8ΑΛΛΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚ
F45.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F48ΑΛΛΕΣ ΝΕΥΡΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F48.0ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ. ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΤΥΠΟ, ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ (R53) Η ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ (Z73.0) ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΧΙΑΣ (R53) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΙΟΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ (G93.3)
F48.1ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΟΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΖΟΥΝ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, Α
F48.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΝΕΥΡΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Briquet ΣΥΝΔΡΟΜΟ Dhat ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΚΡΑΜΠΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΑ) ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ ΨΥΧΑΣΘΕΝΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΣΥΓΚΟΠΗ
F48.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΕΥΡΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΝΕΥΡΩΣΗ
F50.0ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΜΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ (R63.0) Η ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ (F50.8)
F50.1ΑΤΥΠΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ
F50.2ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΜΕΤΟΥ, Η ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΔΙΑΤΑΡΧΗ ΑΥΤ
F50.3ΑΤΥΠΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑΣ, ΑΛΛΑ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. ΓΙΑ ΠΑΡΕΔΕΙΓΜΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣ
F50.4ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΛΠ. ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (Ε66)
F50.5ΕΜΕΤΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΜΕΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F44-) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (F45.2) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΝΑΥΤΙΑ (R11) ΟΙ ΕΜΕΤΟΙ (R11)
F50.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΕΩΦΑΓΙΑ (PICA) ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΓΕΩΦΑΓΙΑ (PICA) ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (F98.3)
F50.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
F51.0ΑϋΠΝΙΑ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΫΠΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (G47.0)
F51.1ΥΠΕΡΥΠΝΙΑ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΥΠΕΡΥΠΝΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΥ ΕΙΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΥΠΝΗΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΥΠΝΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΝΟΥ) Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΥΠΕΥΠΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (G47.1)
F51.2ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΝΟΥ - ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΝΟΥ - ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΝΟΥ - ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΑΡΑΠΟΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΝΟΥ - ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ (G47.2)
F51.3ΥΠΝΟΒΑΣΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΥΠΝΟΒΑΣΙΑΣ, ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΥΠΝΟ
F51.4Sleep terrors (ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΤΡΟΜΑΡΕΣ) ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΦΩΝΕΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΚΑΘΕΤΑΙ Η ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ Τ
F51.5ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΓΧΟΣ Η ΦΟΒΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ. Η ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΙΣΗ ΤΟΥ
F51.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
F51.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ (emotional sleep disorders)
F52.0ΕΛΛΕΙΨΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΥΣΗΣ, Η Η ΔΥΣΠΑΡΕΥΝΕΙΑ
F52.1ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΦΟΒΟ Η ΑΓΧΟΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ Η ΠΡΑΞΗ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ), Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ
F52.2ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΣΤΥΣΗ (ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΥΣΗΣ Η ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΤΥΣΗΣ). ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΛΠΙΚΗ ΞΗΡΟΤΗΤΑ Η Η ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ν48.4)
F52.3ΟΡΓΑΣΜΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, Η ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΣΜΟΥ (ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ) (ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ) ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΣΜΙΑ
F52.4ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
F52.5ΚΟΛΕΟΣΠΑΣΜΟΣ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΟΥ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΑΔΥΝΑΤΗ ΕΙΤΕ ΕΠΩΔΥΝΗ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΚΟΛΕΟΣΠΑΣΜΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΚΟΛΕΟΣΠΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ν94.2)
F52.6ΔΥΣΠΑΡΕΥΝΕΙΑ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΣΠΑΡΕΥΝΕΙΑ (Η ΠΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ) ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ. ΣΥΧΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ. ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΔΥΣΠΑΡΕΥΝΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ν94.1)
F52.7ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΟΡΜΗ ΝΥΜΦΟΜΑΝΙΑ ΣΑΤΥΡΙΑΣΗ
F52.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Η ΠΑΘΗΣΗ
F52.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Η ΠΑΘΗΣΗ
F53.0ΗΠΙΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ
F53.1ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΨΥΧΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ
F53.8ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
F53.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ
F54ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΟΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΗΠΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΕΣ (ΟΠΩΣ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ Η Ο ΦΟΒΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: ΤΟ ΑΣΘΜΑ F54 ΚΑΙ J45 Η ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ F54 ΚΑΙ L23-L25 ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ F54 ΚΑΙ K25 Η ΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ F54 ΚΑΙ Κ55 Η ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ F54 ΚΑΙ Κ51 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΑΣΗΣ (G44.2)
F55ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΜΗ ΕΘΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΔΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ: ΤΑ ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΘΙΣΜΟ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΤΑ ΥΠΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΟΠΩΣ Η ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ Η ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, (Η ΑΛΛΟΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ), ΟΠΩΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΤΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ F10-F19 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ: ΑΝΤΙΟΞΙΝΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΓΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ Η ΟΡΜΟΝΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΥΠΑΚΤΙΚΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (F10-F19)
F59ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
F60.0ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ, ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΑ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝ, ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ Η ΦΙΛΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ (F22.0) QUERULANS (F22.8) Η ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΨΥΧΩΣΗ (F22.0) Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (F20.0) Η ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (F22.0)
F60.1ΣΧΙΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΕΠΑΦΗ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ, ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ. ΥΠΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER (F84.5) Η ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (F22.0) Η ΣΧΙΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (F84.5) Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (F20) Η ΣΧΙΖΟΤΥΠΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (F21)
F60.2ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (F91-) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (F60.3)
F60.3ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ. Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΞΕΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (F60.2)
F60.4ΟΙΣΤΡΙΟΝΙΚΗ (ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΡΗΧΟ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟ. ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ
F60.5ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ, ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑΣ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ΑΠΟ ΠΕΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ (F42-)
F60.6ΑΓΧΩΔΗΣ (ΑΠΟΦΕΥΚΤΙΚΗ) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΓΧΟΥΣ, ΦΟΒΟΥ, ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΡΕΣΤΟ, ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡ
F60.7ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΗ, ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ Η ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΦΟΒΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙ
F60.8ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ haltlose type ΑΝΩΡΙΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΙΣΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΟΝΕΥΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
F60.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ CHARACTER NEUROSIS ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
F61ΜΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ F60 ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ F60-, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΣΑΦΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ F60- Η ΤΗΝ F62- ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ Η ΑΓΧΩΔΟΥΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ζ73.1)
F62.0ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΡΕΣ. ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ (F43.1)
F62.1ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕ
F62.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
F62.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
F63.0ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΑΙΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΑΠΟ ΜΑΝΙΑΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (F30-) Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ (Z72.6) Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (F60.2)
F63.1ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ (ΠΥΡΟΜΑΝΙΑ) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΝΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ. ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (F60.2) ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛ Η ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (F10-F19, ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ .0) ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ (Ζ03.2) ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΩΓΗΣ (F91.-) ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΣΥΝΔΡΟΜΑ (F00-F09) Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (F20)
F63.2ΚΛΕΠΤΟΜΑΝΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΚΛΕΠΤΟΜΑΝΙΑ (F31-F33) ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΣΥΝΔΡΟΜΑ (F00-F09) ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ (Ζ03.2)
F63.3ΤΡΙΧΟΤΙΛΛΟΜΑΝΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟ ΑΓΧΟΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΡΙΧΩΝ (F98.4)
F63.8Other habit and impulse disorders ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΔΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΕΝΟΣ ΓΝΩΣΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗ
F63.9HABIT AND IMPULSE DISORDER, UNSCPECIFIED
F64.0ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΩΣ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑ Ο
F64.1ΕΤΕΡΟΦΥΛΕΝΔΥΣΙΑ (Transvestism) ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΤΕΡΟΦΥΛΕΝΔΥΣΙΑ ΤΟ ΝΤΥΣΙΜΟ ΜΕ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΦΥΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η (ΦΕΤΙΧΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΕΝΔΥΣΙΑ (F65.1)
F64.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥ, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΕΓΩΔΥΣΤΟΝΙΚΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (F66.1)
F64.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
F64.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
F65.0ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΙΛΙΑ) Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΥ ΑΨΥΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Η ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ Η ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΝ
F65.1ΦΕΤΙΧΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΝΔΥΣΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΦΕΤΙΧΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΝΔΥΣΙΑ ΤΟ ΝΤΥΣΙΜΟ ΜΕ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Η ΦΕΤΙΧΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΝΔΥΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕ
F65.2ΕΠΙΔΕΙΞΙΟΜΑΝΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΦΥΛΟΥ) Η ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΠΑΦΗ ΣΥΝΗΘΩΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ
F65.3ΗΔΟΝΟΒΛΕΨΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΥΞΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, Η ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΓΔΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ο ΗΔΟΝΟΒΛΕΨΙΑΣ ΔΙΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΚΑΙ
F65.4ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΓΟΡΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ, ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ Η ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
F65.5ΣΑΔΟΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΟΝΟΥ, ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥΣ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΤΙΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΤΟΤΕ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤ
F65.6ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑ. Ο ΠΙΟ ΚΟΙΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ, Η ΕΤΕΡΟΦΥΛΕΝΔΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΑΔΟΜΑΖΟΧ
F65.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
F66.0ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΟΥ Η ΤΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΓΧΟΣ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΦΗΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
F66.1ΕΓΩΔΥΣΤΟΝΙΚΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Η ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ, ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ, ΑΜΦΙΦΥΛΟΦΙΛΙΑ Η ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ) ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΙ. ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΟΜΩΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙ
F66.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Η Ο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ, ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ, ΑΜΦΙΦΥΛΟΦΙΛΙΑ) ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ
F66.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
F66.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
F68ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ
F68.0ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΠΑΘΗΣΗ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΥΠΕΡΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Ο ΑΣΘ
F68.1ΣΚΟΠΙΜΗ ΥΠΟΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ Η ΨΥΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ) Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΑΝΗ ΛΟΓΟ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ Η ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΠΡΟΚΛΗΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ (L98.1) Η ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΚΙΝΗΤΡΑ (Z76.5)
F68.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
F69ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ
F70F70 ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 69 (ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 9ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 12 ΕΤΩΝ) ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΝ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
F71F71 ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΠΟ 35 ΕΩΣ 49 (ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 9 ΕΤΩΝ) ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΩΣΤΟΣΟ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
F72ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 34 (ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ) ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
F73F73 ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 20 (ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΩΝ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΕΞΗΠΥΡΕΤΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
F78ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
F79ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
F80.0ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ: Η ΑΦΑΣΙΑ NOS (R47.0 Η ΑΠΡΑΞΙΑ (R48.2 Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ (Η90-Η91) Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (F70-F79) ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: Α) ΤΥΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ (F80.1) ΚΑΙ Β) ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ (F80.2)
F80.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑ, ΑΛΛΑ Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΒΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΦΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ (LANDAU-KLEFFNER) (F80.3) Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΣΦΑΣΙΑ Η ΑΦΑΣΙΑ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (F80.2) Η ΔΥΣΦΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΦΑΣΙΑ NOS (R47.0) Η ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΒΟΥΒΟΤΗΤΑ (F94.0) Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (F70-F79) ΟΙ PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS (F84)
F80.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΦΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ (LANDAU-KLEFFNER) (F80.3) Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ (F84.0-F84.1) Η ΔΥΣΦΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΦΑΣΙΑ (R47.0) ΤΥΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ (F80.1) Η ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΒΟΥΒΟΤΗΤΑ (F94.0) Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΚΩΦΩΣΗ (Η90-Η91) Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (F70-F79)
F80.3ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΦΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ (Landau-Kleffner) ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΧΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΕΝΩ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΦΑΣΙΑ (R47.0) Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ (F84.0-F84.1) ΟΙ DISINTEGRATIVE DISORDERS ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (F84.2-F84.3)
F80.8ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΡΑΥΛΙΣΜΑ
F80.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F81.0ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΑΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ Η ΑΠΟ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΕΚΠΑΙΔ
F81.1ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟϋΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ - Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΟΜΕΝΗ ΑΓΡΑΦΙΑ (R48.8) ΟΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (F81.0) ΟΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Ζ55.8)
F81.2ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, Η ΒΑΣΕΙ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΙΑ (R48.8)
F81.3ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΤΟΣΟ ΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F81.2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (F81.0) ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (F81.1)
F81.8ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
F81.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F82ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ Η ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΠΑΡ'ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ, ΟΠΩΣ ΧΟΡΕΙΑΚΟΜΟΡΦΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΚΡΩΝ Η ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΔΕΞΙΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R26-) Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (R27) Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (F70-F79)
F83ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ ΜΙΚΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Η ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. ΕΤΣΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ F80.-, F81.- ΚΑΙ F82.-
F84PERVASIVE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
F84.0ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ Α)ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Π
F84.1ΑΤΥΠΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΙΤΕΣ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠ
F84.2ΣΥΝΔΡΟΜΟ Rett ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
F84.3ΑΛΛΕΣ disintegrative ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΙΟΔΟ ΠΛΗΡΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ, ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ RETT
F84.4ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΒΕΒΑΙΗΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50) Τ
F84.5ΣΥΝΔΡΟΜΟ Asperger ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΣΥΝΑΜΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡ
F84.8ΑΛΛΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F84.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F88ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
F89ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ (F90-F98)
F90.0ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (F90.1)
F90.1ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
F90.8ΑΛΛΕΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
F90.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
F91.0ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ Η ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ, Η ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΚΑΤΑ
F91.1ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΠΙΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ F91 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ Η ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦ
F91.2ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΝΗ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ F91 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ Η ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) Π
F91.3ΕΝΑΝΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ, ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ F91. Η ΑΤΑΚ
F91.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
F91.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
F92.0ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (F91) ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (F32) ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
F92.8ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΠΟΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΓΧΟΣ, ΕΜΜΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ Η ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΠΡΟΣΩΠ
F92.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
F93.0ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΝΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΑΥΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΧ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F30-F39) ΟΙ ΝΕΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F40-F48) Η ΦΟΒΙΚΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (F93.1) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (F93.2)
F93.1ΦΟΒΙΚΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΟΒΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΑΛΛΟΙ ΦΟΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (F41.1)
F93.2ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΟΒΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Σ'ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΟΒΙΑ Η ΑΓΧΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΜΑΦΝΙΖΕΙ ΝΕΕΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡ
F93.3ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ, ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΖΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο
F93.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (F64.2)
F93.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
F94ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ (ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) ΔΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΦΑΝΗ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΔΜΑΤΑ, ΣΟΒΑΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Η ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
F94.0ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΛΑΛΙΑ (ΑΦΩΝΙΑ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ, ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F84-) Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (F20-) ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (F80-) Η ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΑΦΩΝΙΑ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ (F93.0)
F94.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΜΕΝΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER (F84.5) DISINHIBITED ATTACHEMENT DISORDER OF CHILDHOOD (F94.2) ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Τ74-) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Ζ61.4 - Ζ61.6)
F94.2Disinhibited attachement disorder of childhood ΕΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΙΝΕΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΧ. ΔΙΑΧΥΤΗ, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER (F84.5) ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (F43.2) ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F90.1) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (F94.1)
F94.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
F94.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
F95.0ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΤΙΚ Η ΔΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΙΚ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ. ΤΟ ΤΙΚ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΣΠΑΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΜΟΡΦΑΣΜΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΤΟΥ ΤΙΝΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
F95.1ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ Η ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΤΙΚ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΚ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ Η ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΤΙΚ (ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ) ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ Η ΠΟΛΛΑΠΛΑ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
F95.2ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΤΙΚ (de la Tourette) ΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΤΙΚ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΤΙΚ, ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΤΙΚ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ Η ΔΙΑΤΑΡ
F95.8ΑΛΛΑ ΤΙΚ
F95.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΚ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΙΚ
F98ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΣΑΦΩΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ, ΑΛΛΑ ΑΛΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (R06.8) ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (F64.2) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLEINE-LEVIN (G47.8) Η ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (F42.-) ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ (F51.-)
F98.0ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΥΡΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ (R32)
F98.1ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΟΠΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ Η ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΦΟΔΕΥΣΗ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Η ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ:Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΟΠΡΙΣΗ (R15)
F98.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΟΤΑΝ Η ΠΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (F50) ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ (R63.3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ (P92-) ΓΕΩΦΑΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (F98.3)
F98.3ΓΕΩΦΑΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕ ΜΗ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΟΠΩΣ ΧΩΜΑ, ΞΥΣΜΑΤΑ ΜΠΟΓΙΑΣ ΚΛΠ.) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ (ΟΠΩΣ Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ) Η ΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙ
F98.4ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΣ, ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ (ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΡΥΘΜΙΚΕΣ) ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (R25-) ΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (G20-G25) Η ΟΝΥΧΟΦΑΓΙΑ (F98.8) ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΜΥΤΗΣ (F98.8) ΟΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΕΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ (F00-F95) Η ΑΠΟΜΥΖΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ (F98.8) (ΔΑΚΤΥΛΟΛΕΙΧΙΑ) ΤΑ ΤΙΚ (F95)
F98.5ΤΡΑΥΛΙΣΜΑ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Η ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΧΩΝ Η ΣΥΛΛΑΒΩΝ Η ΛΕΞΕΩΝ Η ΑΠΟ ΣΥΧΝΟΥΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟΥΣ Η ΠΑΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΑ ΤΙΚ(F95) Ο ΒΑΤΤΑΡΙΣΜΟΣ (F98.6)
F98.6ΒΑΤΤΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣ ΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΣΤΑΓΜΟΥΣ, ΤΕΤΟΙΑΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΡΥΘΜΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΟΜΑ ΞΕΠΕΤΑΓΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΤΡΑΥΛΙΣΜΑ (F98.5) ΤΑ ΤΙΚ (F95-)
F98.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟΣ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ ΟΝΥΧΟΦΑΓΙΑ ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΜΥΤΗΣ
F98.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (F06.9)
F99ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
G00.0ΜΗΝΗΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΙΜΟΦΙΛΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΙΜΟΦΙΛΟ ΤΗΣ ΙΝΦΛΟΥΕΝΖΑΣ
G00.1ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
G00.2ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
G00.3ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
G00.8ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΕΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ: ΚΟΛΑΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ (Escherchia coli) ΒΑΚΙΛΛΟ ΤΟΥ Friedlander
G00.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΕΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ: ΠΥΩΔΗΣ ΠΥΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗ
G02*ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ: ΑΔΕΝΟϊΟΥΣ (Α87.1) ΕΝΤΕΡΟϊΟΥΣ (Α87.0) ΕΡΠΗΤΟϊΟΥΣ (ΑΠΛΟΣ ΕΡΠΗΣ) (Β00.3) ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ (Β27.-) ΙΛΑΡΑ (Β05.1) ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ (Β06.0) ΕΡΥΘΡΑ (Β06.0) ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ (Β01.0) ΖΩΣΤΗΡΑ (Β02.1) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΜΗΝΙΓΓΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ (G05.1-G05.2*)
G02.0*ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ: ΑΔΕΝΟϊΟΥΣ (Α87.1) ΕΝΤΕΡΟϊΟΥΣ (Α87.0) ΕΡΠΗΤΟϊΟΥΣ (ΑΠΛΟΣ ΕΡΠΗΣ) (Β00.3) ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ (Β27.-) ΙΛΑΡΑ (Β05.1) ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ (Β06.0) ΕΡΥΘΡΑ (Β06.0) ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ (Β01.0) ΖΩΣΤΗΡΑ (Β02.1)
G02.1*ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΣΕ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ: ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ (Β37.5) ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΙΟΜΥΚΩΤΙΚΗ (Β38.4) ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ (Β45.1)
G02.8*ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΣΕ : ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ (Β56) ΝΟΣΟ ΤΟΥ Chogas (ΧΡΟΝΙΑ) (Β57.4)
G03ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗ ΛΕΠΤΟΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΝ ΠΑΧΥΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (G04-) Η ΜΗΝΙΓΓΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (G14.2)
G03.0ΜΗ ΠΥΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
G03.1ΧΡΟΝΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
G03.2ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (MOLLARET)
G03.8ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
G03.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΕΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (ΝΩΤΙΑΙΑ)
G04.0ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ.
G04.1ΤΡΟΠΙΚΗ ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
G04.2ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G04.8ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
G04.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΕΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΟΙΛΙΩΝ
G05*ΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G05.0*ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ: ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΡΙΑ (Α32.1) ΑΠΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟ (Α39.8) ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΦΙΛΗΣ (Α50.4) ΤΗΣ ΟΨΙΜΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ (Α5
G05.1*ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ Η ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ: ΑΠΟ ΑΔΕΝΟϊΟ (Α85.1) ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟϊΟ (Β25.8) ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟϊΟ (Α85.0) ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟϊΟ (ΑΠΛΟΣ ΕΡΠΗΣ) (Β00.4) ΑΠΟ
G05.2*ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ: ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ Η ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ: ΣΕ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ (Β56) ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Chagas (ΧΡΟΝΙΑ) (Β57.4) Naegleriasis (
G05.8*ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ, ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ (Μ32.1)
G06.0ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑ (ΕΜΒΟΛΙΚΟ): ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (ΟΠΟΙΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ) ΤΗΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ Η ΚΟΚΚΙΩΜΑ: ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ extradural ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟ
G06.1ΝΩΤΙΑΙΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑ (ΕΜΒΟΛΙΚΟ) ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (ΟΠΟΙΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ) ΝΩΤΙΑΙΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ Η ΚΟΚΚΙΩΜΑ: ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ extradural ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟ
G06.2ΔΙΑΦΟΡΑ EXTRADURAL ΚΑΙ ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ
G07*ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΝΩΤΙΑΙΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΟ (Α06.6) ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΟ (Α54.8) ΦΥΜΑΤΙΩΔΕΣ (Α17.8) ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ (Α17.1)
G08ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΩΤΙΑΙΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΣΗΠΤΙΚΗ: ΕΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ Η ΝΩΤΙΑΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ Η ΝΩΤΙΑΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ Η ΝΩΤΙΑΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ Η ΝΩΤΙΑΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ Η ΝΩΤΙΑΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ: ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΕΚΕΙ ΤΗΝ: ΕΚΤΡΩΣΗ Η ΤΗΝ ΕΚΤΟΠΗ Η ΤΗ ΜΥΛΗ ΚΥΗΣΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ (Ο22.5, Ο87.3) ΜΗ ΠΥΟΓΟΝΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Ι67.6) Η ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΦΛΕΒΙΟΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ Η ΜΗ ΠΥΩΔΗΣ ΝΩΤΙΑΙΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ (G95.1)
G09ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ G00-G08 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ) ΩΣ Η ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. Ο ΟΡΟΣ Η ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΟΨΙΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ 1 ΧΡΟΝΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ 2
G10ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ HUNTINGTON
G11.0ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΗ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΑΤΑΞΙΑ
G11.1ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 20 ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΤΡΟΜΟ ΜΕ ΜΥΟΚΛΟΝΙΑ (ΑΤΑΞΙΑ ΤΟΥ Hunt) ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΑ ΤΕΝΟΝΤΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΤΑΞΙΑ ΤΟΥ Friedrich (ΑΥΤΟ
G11.2ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΟΨΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 20
G11.3ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ DNA ΑΤΑΞΙΑ ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΑ (LOUIS) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΣΥΝΔΡΟΜΟ COCKAYNE (Q87.1) Η ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑ (Q82.1)
G11.4ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
G11.8ΑΛΛΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΤΑΞΙΕΣ
G11.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΤΑΞΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ(Ο) ΠΥΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ(Ο): ΑΤΑΞΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΝΟΣΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
G12.0ΒΡΕΦΙΚΗ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ, ΤΥΠΟΥ Ι (WERDNIG - HOFFMAN)
G12.1ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΩΤΙΑΙΑΣ ΜΥϊΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟϊΟΥΣΑ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Fazi-Londe) ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥϊΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ: ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ (Kygelberg - Welander) ΩΜΟΠ
G12.2ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: ΑΜΥΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΠΡΟϊΟΥΣΑ: ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥϊΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ
G12.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΩΤΙΑΙΑΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
G12.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΩΤΙΑΙΑΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ
G13*ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (C00-D48)
G13.0*ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΕΡΟΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΟΠΑΘΕΙΑ (C00-C97) ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (Denny-Brown) (C00-D48)
G13.1*ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (C00-D48)
G13.2*ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΜΥΞΟΙΔΗΜΑ (Ε00.1*, Ε03)
G13.8*ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (G20-G26)
G20ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ PARKINSON ΗΜΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΜΩΔΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΣ Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ PARKINSON ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ
G21.0ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
G21.1ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
G21.2ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
G21.3ΜΕΤΑΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΣ
G21.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΥ
G21.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΥ
G22*ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G23ΑΛΛΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ (G90.3)
G23.0ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ HALLERVORDEN - SPATZ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
G23.1ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΥΠΕΡΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ (STEEL-RICHARDSON-OLSZEWSKI)
G23.2ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΑΙΝΑΣ ΟΥΣΙΑΣ
G23.8ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ ΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ
G23.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ
G24.0ΔΥΣΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
G24.1ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΔΥΣΤΟΝΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΔΥΣΤΟΝΙΑ
G24.2ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΔΥΣΤΟΝΙΑ
G24.3ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟ ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟ
G24.4ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΣΤΟΝΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ
G24.5ΒΛΕΦΑΡΟΣΠΑΣΜΟΣ
G24.8ΑΛΛΕΣ ΔΥΣΤΟΝΙΕΣ
G24.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΥΣΤΟΝΙΕΣ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ
G25ΑΛΛΕΣ ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
G25.0ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΤΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΤΡΟΜΟΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΜΟΣ (R25.1)
G25.1Ο ΤΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20) ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)
G25.2ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΟΜΟΥ ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
G25.3ΜΥΟΚΛΟΝΟΣ ΜΥΟΚΛΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΥΟΚΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (G51.4) Ο ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΥΟΚΛΟΝΟΣ (G40.-)
G25.4ΧΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
G25.5ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΟΡΕΙΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΟΡΕΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΟΡΕΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (I02.0) Η ΧΟΡΕΙΑ ΤΟΥ HUNTINGTON (G10) Η ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΕΙΑ (I02.-) Η ΧΟΡΕΙΑ ΤΟΥ SYNDENHAM (I02.-)
G25.6ΤΙΚ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DE LA TOURETTE (F95.2) ΤΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΙΚ (F95.9)
G25.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΝΗΣΥΧΩΝ ΑΚΡΩΝ Stiff man syndrome* (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ, ΔΙΑΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ,
G25.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟΥ
G26*ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΛΛΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (G30- G32)
G30.0ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ALZHEIMER ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 65
G30.1ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ALZHEIMER ΜΕ ΟΨΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 65
G30.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ALZHEIMER
G30.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ALZHEIMER
G31.0ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ PICK ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΦΑΣΙΑ
G31.1ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ALZHEIMER (G30.-) Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (R54)
G31.2ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟ Ο
G31.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΦΑΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ (Alpers) ΥΠΟΞΕΙΑ ΝΕΥΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ (Leigh)
G31.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G32*ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (G35- G37)
G32.0*ΥΠΟΞΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΞΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 (Ε53.8)
G32.8*ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (G35- G37)
G35ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΔΙΑΧΥΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
G36.0ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (DEVIC) ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ (H46)
G36.1ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΞΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΛΕΥΚΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (HURST)
G36.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
G36.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
G37.0ΔΙΑΧΥΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ SCHILDERΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΑΔΡΕΝΟΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ (ADDISON - SCHILDER) (E71.3)
G37.1ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΒΙΟΥ
G37.2ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΙΚΗ ΜΥΕΛΙΝΩΣΗ
G37.3ΟΞΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (G35) Η ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (DEVIC) (G36.0)
G37.4ΥΠΟΞΕΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
G37.5ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (BALO)
G37.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
G37.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
G40.0ΕΣΤΙΑΚΕΣ (ΜΕΡΙΚΕΣ) ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΙΝΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ
G40.1ΕΣΤΙΑΚΕΣ (ΜΕΡΙΚΕΣ) ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΑΠΛΟΥΣ ΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΣΠΑΣΜΟΥΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΑΠΛΟΙ ΕΣΤΙΑΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
G40.2ΕΣΤΙΑΚΕΣ (ΜΕΡΙΚΕΣ) ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟΥΣ ΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΣΠΑΣΜΟΥΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΣΥΧΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΕΣΤΙΑΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
G40.3ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΜΥΟΚΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΣΠΑΣΜΟΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΠΥΚΝΟΛΗΨΙΑ) ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕΙΣ Grand mal ΣΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣ
G40.4ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΟΚΛΟΝΙΚΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΥΟΚΛΟΝΙΚΕΣ - ΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Lennox - Gastaut ΚΡΙΣΕΙΣ Salaam ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΛΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ West
G40.5ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑ [ΣΥΝΔΡΟΜΟ Kozhevnikof] ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΝΟΥ stress ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤ
G40.6ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ GRANDMAL (ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ PETIT MAL)
G40.7ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ PETIT MAL, ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΣΗ GRAND MAL
G40.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΚΑ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ
G40.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΙ (fits) ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
G41.0ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΡΙΣΕΙΣ GRAND MAL ΤΟΝΙΚΟΚΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ KOZHENVIKOF) (G40.5)
G41.1ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΡΙΣΕΙΣ PETIT MAL ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
G41.2ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟΥΣ ΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΣΠΑΣΜΟΥΣ
G41.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
G41.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
G43.0ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΡΑ (ΚΟΙΝΗ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ)
G43.1ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΜΕ ΑΥΡΑ (ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ) ΗΜΙΚΡΑΝΙΚΗ ΑΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΗ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΜΕ ΑΥΡΑ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΥΡΑ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΜΕ ΤΥΠΙΚΗ ΑΥ
G43.2ΗΜΙΚΡΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATUS MIGRAINOSUS)
G43.3ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ
G43.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΚΗ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ
G43.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ
G44.0ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ
G44.1ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
G44.2ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΗΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΑΣΗΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΑΣΗΣ
G44.3ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ
G44.4ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΛΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
G44.8ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ
G45ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (P91.0)
G45.0ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΒΑΣΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
G45.1ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ (ΗΜΙΙΣΦΑΙΡΙΚΟ)
G45.2ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΩΝ ΠΡΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
G45.3ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΑΜΑΥΡΩΣΗ
G45.4ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΜΝΗΣΙΑ (R41.3)
G45.8ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
G45.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΠΑΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ
G46*ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΚΤΑ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (I60-I67) ΣΥΝΔΡΟΜΟ: Benedikt Claude Foville Millard - Gubler Wallenberg Weber
G46.0*ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (I66.0)
G46.1*ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (I66.1)
G46.2*ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (I66.2)
G46.3*ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΚΤΑ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (I60-I67) ΣΥΝΔΡΟΜΟ: Benedikt Claude Foville Millard - Gubler Wallenberg Weber
G46.4*ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΚΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ (I60-I67)
G46.5*ΠΟΛΥΕΜΦΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΜΙΓΩΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (I60-I67)
G46.6*ΠΟΛΥΕΜΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΜΙΓΩΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (I60-I67)
G46.7*ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΥΕΜΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ (I60-I67*)
G46.8*ΑΛΛΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (I60-I67)
G47.0ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ (ΑΫΠΝΙΕΣ)
G47.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ (ΥΠΕΡΫΠΝΙΕΣ)
G47.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΝΟΥ - ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ Delayed sleep phase syndrome ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΝΟΥ - ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ
G47.3ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΝΟΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΝΟΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ PICKWICK (E66.2) Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (P28.3)
G47.4ΝΑΡΚΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ
G47.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLEINE - LEVIN
G47.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
G50.0ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
G50.1ΑΤΥΠΗ ΠΡΟΣΩΠΑΛΓΙΑ
G50.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
G50.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
G51.0ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ BELL ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
G51.1ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΩΔΟΥΣ ΓΑΓΓΛΙΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΩΔΟΥΣ ΓΑΓΓΛΙΟΥ (B02.2)
G51.2ΣΥΝΔΡΟΜΟ MELKERSSON ΣΥΝΔΡΟΜΟ MELKERSSON - ROSENTHAL
G51.3ΚΛΟΝΙΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
G51.4ΜΥΟΚΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
G51.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
G51.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
G52.0ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
G52.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΟΦΑΡΥΓΙΚΟΥ
G52.2ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ 10ΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
G52.3ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ 12ΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
G52.7ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΠΟΛΥΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ
G52.8ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ
G52.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ
G53*ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ (B02.2) ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΩΔΟΥΣ ΓΑΓΓΛΙΟΥ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
G53.0*ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ (B02.2) ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΩΔΟΥΣ ΓΑΓΓΛΙΟΥ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
G53.1*ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ (A00-B99)
G53.2*ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΤΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (D86.8)
G53.3*ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ (C00-D48)
G53.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G54.0ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΣΤΟΜΕΙΟΥ
G54.1ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΦΥΟΪΕΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
G54.2ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G54.3ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G54.4ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΦΥΟΪΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G54.5ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΗ ΑΜΥΑΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ PARSONAGE - ALDREN - TURNER ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
G54.6ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΝΟ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΟΣ
G54.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
G54.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
G55*ΥΜΠΙΕΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G55.0*ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ (C00-D48)
G55.1*ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (M50-M51)
G55.2*ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΩΣΗ (M47.-)
G55.3*ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ DORSOPATHIES (M45-M46, M48.- M53-M54)
G55.8*ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G56ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ - ΒΛΕΠΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
G56.0ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
G56.1ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
G56.2ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΟΨΙΜΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
G56.3ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
G56.4ΚΑΥΣΑΛΓΙΑ
G56.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕΣΟΔΑΚΤΥΛΙΟ ΝΕΥΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
G56.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
G57ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ - ΒΛΕΠΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
G57.0ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ (M54.3) Η ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (M51.1)
G57.1ΠΑΡΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΗΡΑΛΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΗΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
G57.2ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
G57.3ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ LATERAL POPLITEAL NERVE ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
G57.4BΛΑΒΕΣ ΤΟΥ MEDICAL POPLITEAL NERVE
G57.5ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΤΑΡΣΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
G57.6ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΑΛΓΙΑ ΤΟΥ MORTON
G57.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕΣΟΔΑΚΤΥΛΙΟ ΝΕΥΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
G57.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
G58ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
G58.0ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΟΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
G58.7ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΟΝΟΝΕΥΡΙΤΙΔΑ
G58.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
G58.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
G59*ΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G59.0*ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (E10-E14 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ .4)
G59.8*ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G60ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
G60.0ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΣ Charcot - Marie - Tooth ΝΟΣΟΣ Dejerine - Sottas ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, ΤΥΠΟΙ I-IV ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΑ ΜΥϊΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (ΑΞΟΝΙΚΟ
G60.1ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ REFSUM
G60.2ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ
G60.3ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
G60.8ΑΛΛΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Morvan ΣΥΝΔΡΟΜΟ Nelaton ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΥΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
G60.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
G61ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
G61.0ΣΥΝΔΡΟΜΟ GUILLAIN - BARRE ΟΞΕΙΑ (ΜΕΤΑ)ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΙΤΙΔΑ
G61.1Serum neuropathy ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
G61.8ΑΛΛΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
G61.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
G62.0ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
G62.1ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
G62.2ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΞΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
G62.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
G62.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
G63*ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (E00-E07, E15-E16, E20-E34, E70-E89)
G63.0*ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ: ΣΤΗ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ (A36.8) ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ (B27.-) ΣΤΗ ΛΕΠΡΑ (A30.-) ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ Lyme (A69.2) ΣΤΗΝ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ (B26.8) ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕ
G63.1*ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ (C00-D45)
G63.2*ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (E10-E14 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ .4)
G63.3*ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (E00-E07, E15-E16, E20-E34, E70-E89)
G63.4*ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (E40-E64)
G63.5*ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ (M30-M35)
G63.6*ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (M00-M25, M40-M96)
G63.8*ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΟΥΡΑΙΜΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (N18.2)
G64ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΩΝ (G70- G73)
G70.0ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΝΟΣΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
G70.1ΤΟΞΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΜΥϊΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
G70.2ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ
G70.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
G70.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
G71.0ΜΥϊΚΕΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ ΜΥϊΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΟΜΟΙΑΖΟΥΣΑ ΜΕ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ Duchenne Η Becker ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΜΥϊΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ (Becker) ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΩΜΟΠΕΡΟΝΙΑΙΑ ΜΥϊΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΜΕΣ ΣΥΣΠΑΣΕΙΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΥΪΚΕΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ (G71.2) ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΥΪΚΕΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ (G71.2)
G71.1ΜΥΟΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΟΤΟΝΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ (Steinert) ΧΟΝΔΡΟΔΥΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΤΟΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΥΟΤΟΝΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΜΥΟΤΟΝΙΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΥΟΤΟΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΥΟΤΟΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΥΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Thomsen)
G71.2ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΥϊΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥϊΚΩΝ ΙΝΩΝ Disease: central core minicore multicore Fibre type disproportion ΜΥΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ (ΚΕΝΤΡΟΠ
G71.3ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G71.8ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΜΥΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
G71.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΜΥΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ
G72.0ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
G72.1ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ
G72.2ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΞΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
G72.3ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ (ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ) ΠΑΡΑΛΥΣΗ: ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΚΗ ΜΥΟΤΟΝΙΚΗ ΝΟΡΜΟΚΑΛΙΑΙΜΙΚΗ
G72.4ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G72.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ
G72.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ
G73*ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ: ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΥΑΤΡΟΦΙΑ (E10-E14 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ .4) ΣΤΗ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ (ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ) (E05.-)
G73.0*ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ: ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΥΑΤΡΟΦΙΑ (E10-E14 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ .4) ΣΤΗ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ (ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ) (E05.-)
G73.1*ΣΥΝΔΡΟΜΟ EATON - LAMBERT (C80.-)
G73.2*ΑΛΛΑ ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ (C00-D48)
G73.3*ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G73.4*ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G73.5*ΜΥΩΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ (E21.0-E21.3) ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ (E20.-) ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ (E05.-)
G73.6*ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΝΙΑΣΕΙΣ (E74.0) ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ (E75.-)
G73.7*ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ: ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (M05-M06) ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ (M34.8) ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Sjogren (M35.0) ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ (M32.1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (
G80.0ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ)
G80.1ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗΓΙΑ
G80.3ΔΥΣΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
G80.4ΑΤΑΞΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
G80.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΜΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
G80.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
G81.0ΧΑΛΑΡΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ
G81.1ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ
G81.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑΣ
G82.0ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
G82.1ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
G82.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΑΜΦΩ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ (ΚΑΤΩΤΕΡΗ) ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
G82.3ΧΑΛΑΡΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
G82.4ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
G82.5ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
G83ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Η ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ, ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ Η ΑΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ G80- G82
G83.0ΔΙΠΛΗΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΑΜΦΩ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
G83.1ΜΟΝΟΠΛΗΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
G83.2ΜΟΝΟΠΛΗΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
G83.3ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΛΗΓΙΑΣ
G83.4ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑΣ ΝΕΟΓΕΝΗΣ ΚΥΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: CORD BLADDER NOS
G83.8ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ TODD (ΜΕΤΑΚΡΙΤΙΚΗ)
G83.9ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (G90- G92)
G90.0ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΥΓΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
G90.1ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΔΥΣΑΥΤΟΝΟΜΙΑ [RILEY - DAY]
G90.2ΣΥΝΔΡΟΜΟ HORNER ΣΥΝΔΡΟΜΟ BERNARD (- HORNER)
G90.3ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ [SHY - DRAGER]ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ (I95.1)
G90.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
G90.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
G91.0ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
G91.1ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
G91.2ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
G91.3ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
G91.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
G91.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
G92ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΞΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
G93.0ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ, ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (P91.1) ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ (Q04.6)
G93.1ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΕΚΟΥΝ: ΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΟΠΗ Η ΜΥΛΗ ΚΥΗΣΗ (O00-O07, O08.8) ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (O29.2, O74.3, O89.2) ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (T80-T88) Η ΑΝΟΞΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (P21.9)
G93.2ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ (I67.4)
G93.3ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΙΟΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΜΥΑΛΓΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
G93.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ (G31.2) Η ΤΟΞΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ (G92)
G93.5ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΗΛΗ (herniation) (ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΔΙΑΧΥΤΗ (S06.2) Η ΕΣΤΙΑΚΗ (S06.3) ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
G93.6ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (P11.0) ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (S06.1)
G93.7ΣΥΝΔΡΟΜΟ Reye ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
G93.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
G93.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
G94*ΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G94.0*ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ (A00-A99)
G94.1*ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ (C00-D68)
G94.2*ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G94.8*ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G95.0ΣΥΡΙΓΓΟΜΥΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΟΠΡΟΜΗΚΙΑ
G95.1ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (ΕΜΒΟΛΙΚΟ) (ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΚΟ) ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΑΙΜΑΤΟΜΥΕΛΙΑ ΜΗ ΠΥΟΓΟΝΟΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΦΟΒΛΕΒΙΤΙΔΑ ΟΙΔΗΜΑ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΥΠΟΞΕΙΑ ΝΕΚΡΩΤΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΠΥΟΓΟΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (G08)
G95.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
G95.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Cord bladder NOS() ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΚΥΣΤΗ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ)ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΚΥΣΤΗ (N31.9) Η ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΚΥΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑΣ (G83.4) Η ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (N31.-)
G95.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΕΣ
G96ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
G96.0ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ (G97.0)
G96.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
G96.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
G96.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
G97ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G97.0ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΩΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
G97.1ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΝΩΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
G97.2ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΣ ΥΠΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
G97.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
G99*ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ (E85.-) ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (E10-E14 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ .4)
G99.0*ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ (E85.-) ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (E10-E14 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ .4)
G99.1*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
G99.2*ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΝΩΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (M47.0) ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ: ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (M50.0, M51.0) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ (C00-D48) ΣΕ ΣΠΟΝΔΥΛΩΣΗ (Μ47.-
G99.8*ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H00.0ΚΡΙΘΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΔΙΟΘΙΗΝΑΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΚΡΙΘΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H00.1ΧΑΛΑΖΙΟ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H01.0ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΔΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΒΛΕΦΑΡΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (H10.5)
H01.1ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ: ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΕΞ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥΣ ΕΚΖΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΔΙΣΙΚΟΕΙΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H01.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H01.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H02.0ΕΝΤΡΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΧΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H02.1ΕΚΤΡΟΠΙΟ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H02.2ΛΑΓΟΦΘΑΛΜΟΣ
H02.3ΒΛΕΦΑΡΟΧΑΛΑΣΗ
H02.4ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H02.5ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΑΓΚΥΛΟΒΛΕΦΑΡΟ ΦΛΕΒΑΡΟΦΙΜΩΣΗ ΣΥΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Ο ΒΛΕΦΑΡΟΣΠΑΣΜΟΣ (G24.5) ΤΑ ΨΥΧΟΓΕΝΗΤΙΚΑ ΤΙΚ (F95.-) ΤΑ ΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (G25.6)
H02.6ΞΑΝΘΕΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H02.7ΑΛΛΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΛΟΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΛΕΥΚΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H02.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΛΕΦΑΡΟ
H02.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ
H03*ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΗ Dempdex (ΑΚΑΡΕΑ) (B88.0) ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ (B55.-) ΛΟϊΑΣΗ (B74.3) ΟΓΚΟΚΕΡΚΩΣΗ (B73) ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ (B85.3)
H03.0*ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΗ Dempdex (ΑΚΑΡΕΑ) (B88.0) ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ (B55.-) ΛΟϊΑΣΗ (B74.3) ΟΓΚΟΚΕΡΚΩΣΗ (B73) ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ (B85.3)
H03.1*ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟϊΟ (ΙΟ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ) (B00.5) ΛΕΠΡΑ (A30.-) ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΜΙΝΘΟ (B08.1) ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (A18.4) ΤΡΟΠΙΚΗ ΜΟΡΩΣΗ (A66.-) ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (B02.3)
H03.8*ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΗΡΙΟ (L01.0)
H04.0ΔΑΚΡΥΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΡΥΪΚΟΥ ΑΔΕΝΑ
H04.1ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΡΥϊΚΟΥ ΑΔΕΝΑ ΔΑΚΡΥΡΡΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΔΑΚΡΥϊΚΗ ΚΥΣΤΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΑΚΡΥϊΚΟΥ ΑΔΕΝΑ
H04.2ΕΠΙΦΟΡΑ
H04.3ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥϊΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΑΚΡΥΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ (ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ) ΟΞΕΙΑ, ΥΠΟΞΕΙΑ Η ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ ΔΑΚΡΥΟΠΕΡΙΚΥΣΤΙΤΙΔΑ (ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ) ΟΞΕΙΑ, ΥΠΟΞΕΙΑ Η ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥϊΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ) ΟΞΕΙΑ, ΥΠΟΞΕΙΑ Η ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΔΑΚΡΥΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ (P39.1)
H04.4ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥϊΚΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΔΑΚΡΥΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥϊΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΔΑΚΡΥϊΚΗ ΒΛΕΝΝΟΚΗΛΗ
H04.5ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥϊΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΑΚΡΥΟΛΙΘΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ Eversion ΤΟΥ ΔΑΚΡΥϊΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΡΥϊΚΟΥ: ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΣΚΟΥ
H04.6ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΪΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΑΚΡΥΪΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ
H04.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΚΡΥΪΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
H04.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΚΡΥΪΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
H05.0ΟΞΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΣΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ (ΚΑΨΑΣ) ΤΟΥ Tenon
H05.1ΧΡΟΝΙΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ
H05.2ΕΞΟΦΘΑΛΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ (ΠΛΑΓΙΑ) ΝΟS ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΟΙΔΗΜΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ
H05.3ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΕΞΟΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ
H05.4ΕΝΟΦΘΑΛΜΟΣ
H05.5ΠΑΡΑΜΟΝΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ) ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΙΤΑΙΝΟΝ ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ
H05.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΚΥΣΤΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ
H05.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
H06*ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (B67.-) ΜΥΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (Β87.2)
H06.0*ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΑΚΡΥΪΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H06.1*ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (B67.-) ΜΥΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ (Β87.2)
H06.2*ΔΥΣΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΦΘΑΛΜΟΣ (E05.-)
H06.3*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H10.0ΒΛΕΝΝΟΠΥΩΔΗΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ
H10.1ΟΞΕΙΑ ΑΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ
H10.2ΑΛΛΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΕΣ
H10.3ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑ NOS (P39.1)
H10.4ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ
H10.5ΒΛΕΦΑΡΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ
H10.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑΣ
H10.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑΣ
H11.0ΠΤΕΡΥΓΙΟΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΨΕΥΔΟΠΤΕΡΥΓΙΟ (H11.8)
H11.1ΕΚΦΥΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΟΥΣΙΩΝ) ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑΣΗ (ΑΡΓΥΡΙΑ) ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΣΥΓΚΡΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΞΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ
H11.2ΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΣΥΜΒΛΕΦΑΡΟ
H11.3ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΥΠΟΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
H11.4ΑΛΛΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΥΣΤΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ
H11.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΨΕΥΔΟΠΤΕΡΥΓΙΟ
H11.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ
H13*ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ: ΑΚΑΝΘΟΑΜΟΙΒΑΔΑ (B60.1) ΑΔΕΝΟϊΟ (ΟΞΕΙΑ ΘΥΛΑΚΙΩΔΗΣ) (B30.1) ΧΛΑΜΥΔΙΑ (A74.0) ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (A36.8) ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (A54.3) ΑΙ
H13.0*ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΠΟ ΦΙΛΑΡΙΑ (B74.-)
H13.1*ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ: ΑΚΑΝΘΟΑΜΟΙΒΑΔΑ (B60.1) ΑΔΕΝΟϊΟ (ΟΞΕΙΑ ΘΥΛΑΚΙΩΔΗΣ) (B30.1) ΧΛΑΜΥΔΙΑ (A74.0) ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (A36.8) ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (A54.3) ΑΙ
H13.2*ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H13.3*ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΕΣ (L12)
H13.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H15ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ
H15.0ΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ
H15.1ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ
H15.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ EQUATORIAL ΣΤΑΦΥΛΩΜΑ ΣΚΛΗΡΕΚΤΑΣΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΜΥΩΠΙΑ (H44.2)
H15.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ
H16.0ΕΛΚΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ (ΧΙΤΩΝΑ) ΕΛΚΟΣ: ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ: NOS ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟ ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΣ ΜΕ ΥΠΟΠΥΟ ΤΟΥ Mooren
H16.1ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ: ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ ΤΑΙΝΙΟΕΙΔΗΣ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΚΤΗ ΦΩΤΟΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΘΟΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ (Snow blindness)
H16.2ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ: ΝΟS exposure ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΟΖΩΔΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ
H16.3ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ
H16.4ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ (ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ) ΠΑΝΝΟΣ (ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ)
H16.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑΣ
H16.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑΣ
H17.0ΣΥΜΦΥΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
H17.1ΑΛΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
H17.8ΑΛΛΕΣ ΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
H17.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
H18.0ΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Kayser - Fleischer ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΤΟΥ Krukemberg ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ Staehli ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ
H18.1ΦΥΣΑΛΛΙΔΩΔΗΣ ΚΕΡΑΤΟΠΑΘΕΙΑ
H18.2ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
H18.3ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΟΥ Descemet ΡΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΟΥ Descemet
H18.4ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΟΤΟΞΟ Band kerafopahty ΚΕΡΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΑΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΤΟΥ MOOREN (H16.0)
H18.5ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ: ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ: ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΩΔΗΣ ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ ΤΟΥ Fuchs
H18.6ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ
H18.7ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΕΡΑΤΕΚΤΑΣΙΑ (ΕΚΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ) ΣΤΑΦΥΛΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΕΣΚΕΜΕΤΟΚΗΛΗ (ΚΗΛΗ ΤΟΥ Descemet) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ (Q13.3-Q13.4)
H18.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
H18.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
H19*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Down (Q90.-)
H19.0*ΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ (A52.7) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ (A18.5) ΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (B02.3)
H19.1*ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟΪΟ (B00.5) ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ
H19.2*ΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (B30.0) ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (ΔΙΑΜΕΣΗ) ΣΕ: ΑΚΑΝΘΑΜΑΟΙΒΑΔΩΣΗ (B60.1) ΙΛΑΡΑ(B05.8) ΣΥΦΙΛΗ (A50.3)
H19.3*ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΞΗΡΑ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ (A35.0)
H19.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Down (Q90.-)
H20.0ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΞΕΙΑ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Η ΥΠΟΞΕΙΑ ΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Η ΥΠΟΞΕΙΑ ΙΡΙΤΙΔΑ Η ΙΡΙΔΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Η ΥΠΟΞΕΙΑ
H20.1ΧΡΟΝΙΑ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ
H20.2ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ LENS - INDUCED
H20.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑΣ
H20.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑΣ
H21.0ΥΦΑΙΜΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΥΦΑΙΜΑ (S05.1)
H21.1ΑΛΛΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ
H21.2ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗ: ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ (ΜΕΛΑΧΓΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΙΡΙΔΟΣΧΙΣΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ (ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ) (ΠΡΟϊΟΥΣΑ) ΜΥΩΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ
H21.3ΚΥΣΤΕΙΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΥΣΤΕΙΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ: NOS ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΕΞ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΜΥΩΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ (H21.2)
H21.4ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΙΡΙΔΑ bombe (ΙΡΙΔΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΓΛΥΚΟΥ) ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
H21.5ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΟΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΙΡΙΔΟΔΙΑΛΥΣΗ ΫΦΕΣΗ, ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ Recession, ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ (ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ): NOS ΠΡΟΣΘΙΕΣ ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΚΟΡΕΚΤΟΠΙΑ (Q13.2)
H21.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
H21.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
H22*ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΣΕ: ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ (M45.-) ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (D86.8)
H22.0*ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΣΕ: ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ (A54.3) ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟϊΟ (ΙΟ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ) (B00.5) ΣΥΦΙΛΗ (ΔΕΥΤΕΡΟΓΟΝΟ) (A51.4) ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (A18.-) ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (B02.3)
H22.1*ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΣΕ: ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ (M45.-) ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (D86.8)
H22.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H25.0ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΣ ΦΛΟΙΩΔΗΣ ΣΤΙΚΤΟΣ ΥΠΟΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟΣ ΠΟΛΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ (ΠΡΟΣΘΙΟΣ) (ΟΠΙΣΘΙΟΣ) Water clefts (ΔΙΑΥΓΕΣ ΣΧΙΣΜΕΣ)
H25.1ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
H25.2ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ MORGAGNI ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΜΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
H25.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΜΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
H25.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
H26.0ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
H26.1ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
H26.2ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ (ΣΤΙΓΜΑΤΑ) (ΥΠΟΠΕΡΙΦΑΚΙΚΕΣ)
H26.3ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.
H26.4ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΟΥ SOEMMERRING
H26.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
H26.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
H27ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ (Q12.-) ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ (T85.2) Η ΨΕΥΔΟΦΑΚΙΑ (Z96.1)
H27.0ΑΦΑΚΙΑ
H27.1ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ
H27.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ
H27.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ
H28*ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ (E20.-) ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ - ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ (E40-E46)
H28.0*ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ (E10-E14 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .3)
H28.1*ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ (E20.-) ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ - ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ (E40-E46)
H28.2*ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΥΟΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ (G71.1)
H28.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H30.0ΕΣΤΙΑΚΗ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΕΣΤΙΑΚΗ: ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΧΟΡΙΟΕΙΔΙΤΙΔΑ
H30.1ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΔΙΑΧΥΤΗ: ΧΟΡΙΟΑΦΜΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΧΟΡΙΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ (H35.0)
H30.2ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΥΚΛΙΤΙΔΑ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΚΥΚΛΟ)
H30.8ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ HARADA
H30.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ NOS ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΤΙΔΑ NOS ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ NOS ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΧΟΡΙΟΕΙΔΙΤΙΔΑ NOS
H31.0ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ ΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΛΟΥ (ΜΕΤΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ) (ΜΕΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ) ΗΛΙΑΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ:
H31.1ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΑΓΓΕΙΟΕΙΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (H35.3)
H31.2ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΧΟΡΙΟΕΙΔΕΡΗΜΙΑ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΛΩΣ (ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ) (ΠΕΡΙΘΗΛΑΙΑ) ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΟΡΝΙΘΙΝΑΙΜΙΑ (E72.4)
H31.3ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ: NOS ΕΞΩΘΗΤΙΚΗ EXPULSIVE
H31.4ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ
H31.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ
H31.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ
H32*ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ: ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ, ΟΨΙΜΗ (A52.7) ΣΕ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ (B58.0) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ (A18.5)
H32.0*ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ: ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ, ΟΨΙΜΗ (A52.7) ΣΕ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ (B58.0) ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ (A18.5)
H32.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H33.0ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H33.1ΡΕΤΙΝΟΣΧΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΣΤΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΣΤΗ ΤΗΣ ΠΡΙΟΝΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΝOS ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΡΕΤΙΝΟΣΧΙΣΗ (Q14.1) Η ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (H35.4)
H33.2ΟΡΩΔΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ: NOS ΧΩΡΙΣ ΡΩΓΜΗΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΩΔΗΣ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ (H35.7)
H33.3ΡΩΓΜΕΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΧΑΣΗ ΔΙΚΗΝ ΠΕΤΑΛΟΥ ΑΛΟΓΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΠΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ NOS ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ (H59.8) Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΡΩΓΜΗ (H35.4)
H33.4ΕΛΚΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H33.5ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H34.0ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H34.1ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H34.2ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ Hollenhorst ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΙΚΡΟΕΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H34.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ: ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕΡΙΚΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H34.9ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
H35.0ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΙΚΡΟΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΓΕΙΙΤΙΔ
H35.1ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ ΟΠΙΣΘΟΦΑΚΙΚΗ ΙΝΟΠΛΑΣΙΑ
H35.2ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (H33.4)
H35.3ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΟΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΛΟΥ ΑΓΓΕΙΟΕΙΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΚΥΣΤΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Drusen (ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ) ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΟΠΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Puctering ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗ Kuhut - Juhins ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ
H35.4ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ NOS ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΚΗ Pulisode Paving stone ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (H33.3)
H35.5ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ: ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΛΕΥΚΟΣΤΙΚΤΗ) (ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΗ) (vitelliform) ΤΑΠΗΤΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ Stargardt
H35.6ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H35.7ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΙΒΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΩΔΗΣ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H35.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H35.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
H36*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ (I70.8) Proliferative - sickle cell retinopathy ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΑ - ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ (O57.-)
H36.0*ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ (E10-E14 ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .3)
H36.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ (I70.8) Proliferative - sickle cell retinopathy ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΑ - ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ (O57.-)
H40.0ΥΠΟΠΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
H40.1ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ - ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ - ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ) (ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ): ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΜΕ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΧΡΟΝΙΟ ΑΠΛΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΟ
H40.2ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ - ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ - ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ) (ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ): ΟΞΥ ΧΡΟΝΙΟ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝ
H40.3ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
H40.4ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΑΠΟ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
H40.5ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
H40.6ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
H40.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
H40.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
H42*ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΣΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΣΕ: ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ (E85.-) ΣΥΝΔΡΟΜΟ Lowe (E72.0)
H42.0*ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΣΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΣΕ: ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ (E85.-) ΣΥΝΔΡΟΜΟ Lowe (E72.0)
H42.8*ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΣΕ ΟΓΚΟΚΕΡΚΩΣΗ (B73.-)
H43.0ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ (ΣΩΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (H59.0)
H43.1ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
H43.2ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ ΣΩΜΑ
H43.3ΑΛΛΕΣ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ STRANDS
H43.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (H33.4)
H43.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
H44ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
H44.0ΠΥΩΔΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΙΤΙΔΑ ΠΑΝΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
H44.1ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΑ NOS ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ
H44.2ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΜΥΩΠΙΑ
H44.3ΑΛΛΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΧΑΛΚΩΣΗ ΣΙΔΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
H44.4ΥΠΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
H44.5ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΦΘΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
H44.6ΠΑΡΑΜΟΝΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ) ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΡΙΔΑ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΣΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ ΣΩΜΑ
H44.7ΠΑΡΑΜΟΝΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ) ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗ (ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ) (ΠΑΛΑΙΟΥ) ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΡΙΔΑ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΣΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ ΣΩΜΑ
H44.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΑΙΜΟΦΘΑΛΜΟΣ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
H45*ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΑ: ΣΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΕΡΚΩΣΗ (B69.1) ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΚΕΡΚΙΑΣΗ (B73) ΣΤΗΝ ΤΟΞΟΚΑΡΙΑΣΗ (B83.0)
H45.0*ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H45.1*ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΑ: ΣΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΕΡΚΩΣΗ (B69.1) ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΚΕΡΚΙΑΣΗ (B73) ΣΤΗΝ ΤΟΞΟΚΑΡΙΑΣΗ (B83.0)
H45.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΑΛΩΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H46ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗ ΘΗΛΙΤΙΔΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ NOSΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (H47.0) Η ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (DEVIC) (G36.0)
H47ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ (2ΟΥ) ΝΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
H47.0ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
H47.1ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΘΗΛΗΣ
H47.2OΠΤΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΩΧΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΘΗΛΗΣ
H47.3ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΘΗΛΗΣ DRUSEN ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΘΗΛΗΣ ΨΕΥΔΟΟΙΔΗΜΑ ΤΗΣ ΘΗΛΗΣ
H47.4ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΧΙΑΣΜΑΤΟΣ
H47.5ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΩΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
H47.6ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΦΛΟΙΟΥ
H47.7ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
H48*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΜΥΩΝ, ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
H48.0*ΟΠΤΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΟΠΤΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ (A52.1)
H48.1*ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ: ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ (A52.1) ΣΤΙΣ ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (A39.8) ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (G35)
H48.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΜΥΩΝ, ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (H55)
H49ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ (H52.5) Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ (H51.2) Η ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΥΠΕΡΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ (G23.1)
H49.0ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (3Η ΣΥΖΥΓΙΑ)
H49.1ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΛΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (4Η ΣΥΖΥΓΙΑ)
H49.2ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (6Η ΣΥΖΥΓΙΑ)
H49.3ΟΛΙΚΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ) ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ
H49.4ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ
H49.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ NOS ΣΥΝΔΡΟΜΟ Kearns - Sayre
H49.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ
H50ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ
H50.0ΣΥΓΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ (ΕΠΑΛΛΑΣΣΟΥΣΑ) (ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ), ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ
H50.1ΑΠΟΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΡΟΠΙΑ (ΕΠΑΛΛΑΣΣΟΥΣΑ) (ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ), ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ
H50.2ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ
H50.3ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΕΤΕΡΟΤΡΟΠΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ: ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ (ΕΠΑΛΛΑΣΣΟΥΣΑ) (ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ) ΕΞΩΤΡΟΠΙΑ (ΕΠΑΛΛΑΣΣΟΥΣΑ) (ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ)
H50.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΤΡΟΠΙΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΠΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΠΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑ ΜΙΚΡΟΤΡΟΠΙΑ Monofixation syndrome
H50.5ΕΤΕΡΟΦΟΡΙΑ ΕΠΑΛΛΑΣΣΟΥΣΑ ΥΠΕΡΦΟΡΙΑ ΕΣΩΦΟΡΙΑ ΕΞΩΦΟΡΙΑ
H50.6ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Brown (Brown's shearch syndrome) ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ
H50.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DUANE
H50.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ
H51.0ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
H51.1ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
H51.2ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ
H51.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
H51.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
H52.0ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ
H52.1ΜΥΩΠΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΜΥΩΠΙΑ (H44.2)
H52.2ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ
H52.3ΑΝΙΣΟΜΕΤΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΕΙΚΟΝΙΑ
H52.4ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ
H52.5ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ (ΤΕΛΕΙΑ) (ΟΛΙΚΗ) ΠΑΡΕΣΗ of accommodation Spasm of accommodation
H52.6ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
H52.7ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
H53.0ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ ΕΞ ΑΝΟΨΙΑΣ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ ΑΝΙΣΟΜΕΤΡΩΠΙΚΗ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ ΕΚ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ ΑΠΟ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟ
H53.1ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΠΙΑ ΗΜΕΡΑΛΩΠΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΨΙΑ ΦΩΤΟΦΟΒΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΒΟΛΟ ΣΚΟΤΩΜΑ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛΩ
H53.2ΔΙΠΛΩΠΙΑ ΔΙΠΛΗ ΟΡΑΣΗ
H53.3ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΦΘΑΛΜΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΨΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΦΘΑΛΜΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
H53.4ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΗΜΙΑΝΟΨΙΑ (ΕΤΕΡΩΝΥΜΗ) (ΟΜΩΝΥΜΗ) ΤΕΤΑΡΤΟΚΥΚΛΙΚΗ ΑΝΟΨΙΑ ΣΚΟΤΩΜΑΤΑ: ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΤΟΥ Bjerrum ΚΕΝΤΡΙΚΑ ring
H53.5ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ (achromatopsia) ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ (color blindness) ΔΕΥΤΕΡΑΝΩΜΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΝΟΨΙΑ ΠΡΩΤΑΝΩΜΑΛΙΑ ΠΡΩΤΑΝΟΨΙΑ ΤΡΙΤΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΡΙΤΑΝΟΨΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΗΜΕΡΑΛΩΠΙΑ (H53.1)
H53.6ΝΥΚΤΑΛΩΠΙΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α (E50.5)
H53.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
H53.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
H54.0ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3,4,5 ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
H54.1ΤΥΦΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΟΠΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3,4,5 ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 Η 2 ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ
H54.2ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΟΠΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 Η 2 ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
H54.3ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΟΠΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9 ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
H54.4ΤΥΦΛΩΣΗ, ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΟΠΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3,4,5 ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ)
H54.5ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΟΠΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 Η 2 ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟ (ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ)
H54.6ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΟΠΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9 ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟ (ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ)
H54.7ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9 NOS ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
H55ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ NOS ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΕΡΗΣΗ (DEPRIVATION NYSTAGMUS) ΑΣΥΝΔΕΤΟΣ ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ
H57.0ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ
H57.1ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΑΛΓΟΣ
H57.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
H57.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
H58*ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Argull Robertson, ΣΤΗ ΣΥΦΙΛΗ (A52.1)
H58.0*ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Argull Robertson, ΣΤΗ ΣΥΦΙΛΗ (A52.1)
H58.1*ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H58.8*ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ NEC ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΠΡΩΙΜΗ (A50.0) ΟΨΙΜΗ (A50.3) ΠΡΩΙΜΗ (ΔΕΥΤΕΡΟΓΟΝΟΣ)(A51.4) ΟΨΙΜΗ (A52.7)
H59ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: ΑΠΟ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ (T85.2) ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (T85.3) ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΦΑΚΙΑ (Z96.1)
H59.0VITREOUS SYNDROME ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
H59.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ
H59.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
H60.0ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ ΔΟΘΙΗΝΕΣ (boil) ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ Η ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΨΕΥΔΑΝΘΡΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ Η ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΔΟΘΙΗΝΕΣ (furuncle) ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ Η ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
H60.1ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
H60.2ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ
H60.3ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ
H60.4ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ RERATOSIS OBTURANS ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ (ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ)
H60.5ΟΞΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ, ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ: NOS ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞ' ΕΠΑΦΗΣ ΕΚΖΕΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ
H60.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ NOS
H60.9ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ
H61ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ
H61.0ΠΕΡΙΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΟΖΩΔΗΣ ΧΟΝΔΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΠΕΡΙΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΟΕΙΔΕΣ ΟΥΣ (M95.1)
H61.2ΕΝΣΦΗΝΩΣΗ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΩΤΟΣ
H61.3ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
H61.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ ΕΞΟΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
H61.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ
H62*ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΤΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ (L01.-)
H62.0*ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΤΟ ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΣ (A46)
H62.1*ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΠΗΤΟϊΟΥΣ (ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ) (B00.1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (B02.8)
H62.2*ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ: ΣΤΗΝ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ (B44.8) ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΙΝΙΑΣΗ (B37.2) ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΩΤΟΜΥΚΩΣΗ NOS (B36.9)
H62.3*ΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H62.4*ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΤΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ (L01.-)
H62.8*ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H65.0ΟΞΕΙΑ ΟΡΩΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΞΕΙΑ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ
H65.1ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΜΗ ΠΥΩΔΟΥΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ, ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΞΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ (ΒΛΕΝΝΩΔΗ) (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ) (ΟΡΩΔΗΣ) ΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗ ΠΥΩΔΗΣ NOS+C342 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΟΡΟΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΤΟ ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΩΤΟΣ (T70.0) Η ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ NOS (H66.9)
H65.2ΧΡΟΝΙΑ ΟΡΩΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΡΟΥΣ
H65.3ΧΡΟΝΙΑ ΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΚΟΛΛΩΔΕΣ ΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ: ΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ (H74.1)
H65.4ΑΛΛΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΗ ΠΥΩΔΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗ ΠΥΩΔΗΣ NOS ΟΡΟΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΟΥ (ΜΗ ΠΥΩΔΗ)
H65.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΠΥΩΔΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ: ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΟϊΚΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗ ΟΡΟΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΟΡΩΔΕΣ ΔΙϊΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΟΥ (ΜΗ ΠΥΩΔΗ)
H66ΠΥΩ+C375ΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΥΡΙΓΓΙΤΙΔΑ
H66.0ΟΞΕΙΑ ΠΥΩΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ
H66.1ΧΡΟΝΙΑ tubotympanus: ΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΑΙ Η ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΜΑΖΙ ΠΥΩΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΥΩΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΑ tubotympanic ΝΟΣΟΣ
H66.2ΧΡΟΝΙΑ ΠΥΩΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΜΠΑΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΡΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΜΠΑΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΡΟΥ
H66.3ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΥΩΔΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΗ ΠΥΩΔΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑ NOS
H66.4ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΥΩΔΟΥΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΠΥΩΔΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑ NOS
H66.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ NOS ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ NOS ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΞΕΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑ NOS
H67*ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΓΡΙΠΗ (J10-J11) ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΛΑΡΑ (B05.3)
H67.0*ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ: ΣΤΗΝ ΟΣΤΡΑΚΙΑ (A38) ΣΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (A18.6)
H67.1*ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΓΡΙΠΗ (J10-J11) ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΛΑΡΑ (B05.3)
H67.8*ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H68.0ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ
H68.1ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ ΣΤΕΝΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ
H69ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
H69.0PATULOUS EUSTACHIAN TUBE
H69.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ
H69.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ
H70.0ΟΞΕΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΥΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ
H70.1ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΡΙΓΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ
H70.2ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥΛΙΘΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ (ΟΞΕΙΑ) (ΧΡΟΝΙΑ)
H70.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
H70.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ
H71ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟ ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΜΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΩΤΟΣ (H60.4) ΤΟ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΕΙΕΔΕΚΤΟΜΗ (H95.0)
H72.0ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ
H72.1ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΜΠΑΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
H72.2ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ
H72.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ
H72.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ
H73.0ΟΞΕΙΑ ΜΥΡΙΓΓΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗΣ ΜΥΡΙΓΓΙΤΙΔΑ
H73.1ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΡΙΓΓΙΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ (H65-H66)
H73.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ
H73.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ
H74ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΕΩΣ
H74.0ΤΥΜΠΑΝΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
H74.1ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: ΤΟ ΚΟΛΛΩΔΕΣ ΟΥΣ (H65.3)
H74.2ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΟΣΤΑΡΙΩΝ
H74.3ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΟΣΤΑΡΙΩΝ ΑΓΚΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΟΣΤΑΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΟΣΤΑΡΙΩΝ
H74.4ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ
H74.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ
H74.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ
H75*ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (A18.0)
H75.0*ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (A18.0)
H75.8*ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H80.0ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΘΥΡΙΔΑΣ, NONOBLITERATIVE
H80.1ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΘΥΡΙΔΑΣ, OBLITERATIVE
H80.2ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΩΤΙΚΗΣ ΚΑΨΑΣ ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ
H80.8ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
H80.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
H81ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ NOS (R42) Ο ΕΠΙΔΗΜΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ (A88.1)
H81.0ΝΟΣΟΣ MENI+C475ERE ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΚΟΣ ΥΔΡΩΠΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Η ΙΛΙΓΓΟΣ MENIERE
H81.1ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ
H81.2ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΤΙΔΑ
H81.3ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Lermoyez ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ ΩΤΟΓΕΝΗΣ ΙΛΙΓΓΟΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ NOS
H81.4ΙΛΙΓΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
H81.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
H81.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΙΛΙΓΓΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ NOS
H82*ΙΛΙΓΓΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H83ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩ ΩΤΟΣ
H83.0ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΤΙΔΑ
H83.1ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΔΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΙΑ
H83.2ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ
H83.3ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩ ΟΥΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ
H83.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩ ΩΤΟΣ
H83.9ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΤΟΥ ΕΣΩ ΩΤΟΣ
H90.0ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
H90.1ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΦΗ ΑΚΟΗ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΟΥΣ
H90.2ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΩΦΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ NOS
H90.3ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ, ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
H90.4ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ, ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΑΝΕΠΑΦΗ ΑΚΟΗ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΟΥΣ
H90.5ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΟΗΣ, ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΩΦΩΣΗ NOS ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ NOS ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
H90.6ΜΙΚΤΗ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
H90.7ΜΙΚΤΗ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΝΕΠΑΦΗ ΑΚΟΗ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΟΥΣ
H90.8ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
H91.0ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΩΤΟΤΟΞΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ), ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΞΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
H91.1ΠΡΕΣΒΥΑΚΟΥΣΙΑ
H91.2ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ NOS
H91.3ΚΩΦΑΛΑΛΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H91.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
H91.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΩΦΩΣΗ NOS ΚΩΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΩΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
H92.0ΩΤΑΛΓΙΑ
H92.1ΩΤΟΡΡΟΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΣ (G96.0)
H92.2ΩΤΟΡΡΑΓΙΑΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΩΤΟΡΡΑΓΙΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
H93.0ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ
H93.1ΕΜΒΟΛΕΣ
H93.2ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΔΙΠΛΑΚΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΑΚΟΥΣΙΑ Temporary auditiory threshold shift ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΟΥΔΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (R44.0)
H93.3ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
H93.8ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ
H93.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ
H94*ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΣΥΦΙΛΗ (A52.1)
H94.0*ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΣΥΦΙΛΗ (A52.1)
H94.8*ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H95ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
H95.0ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ (recurrent cholesteatome of postmastoidectomy cavity)
H95.1ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΣΤΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΣΤΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΚΗ ΚΥΣΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ
H95.8ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
H95.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
I00ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
I01.0ΟΞΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ I00 ΜΕ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ (ΟΞΕΙΑ) ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (I30.-)
I01.1ΟΞΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ I00 ΜΕ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
I01.2ΟΞΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ I00 ΜΕ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
I01.8ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΞΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ I00 ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ Η ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΞΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
I01.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΞΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ I00 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΞΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΟΣ Η ΟΞΕΙΑ
I02.0ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΕΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΟΡΕΙΑ NOS ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΕΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙ ΣΤΗΝ I01.-C639
I02.9ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΕΙΑ NOS
I05.0ΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ
I05.1ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ
I05.2ΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
I05.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
I05.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ NOS
I06.0ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ
I06.1ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ
I06.2ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
I06.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ
I06.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΜΗ ΑΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ NOS
I07ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΤΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ, ΕΙΤΕ ΟΧΙΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ (I36.-)
I07.0ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ
I07.1ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ
I07.2ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
I07.8ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ
I07.9ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ NOS
I08ΠΟΛΥΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Η