×

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

    Τα τελευταία χρόνια έγινε ευρέως αντιληπτό, πως μεγάλη ανάγκη του υγειονομικού τομέα στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελεί η ελλιπής δημιουργία, έμπνευση και εφαρμογή προτάσεων πολιτικής υγείας. Τέτοιες προτάσεις και δράσεις δύνανται να προστατεύουν το σύνολο των ανθρώπων σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.

    Ερμηνεύοντας την ισχυρή επιθυμία των καιρών, τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για ποιοτική επένδυση στην Υγεία και ειδικότερα στη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, στην πρόληψη και στη διαχείριση των νόσων, καθώς και στην άμβλυνση των απειλών για την ανθρώπινη υγεία, αποφασίσαμε και προχωρήσαμε στη δημιουργία της Επιστημονικής Εταιρείας Πελοποννήσου «Υγεία Εν Τη Ενώσει».

    Η εταιρεία συστάθηκε από τους Ιατρικούς Συλλόγους: Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας, μετά από αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, ενώ έχει ήδη νομιμοποιηθεί και κατατεθεί στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Εκπρόσωποι στην εταιρεία είναι οι Πρόεδροι των ως άνω συλλόγων: Οι Κωνσταντίνος Κατσαρός, Βασίλειος Ψυχογυιός, Χρυσοβαλάντης Μέλλος και Δημήτριος Τζωρτζίνης.

    Κύριος σκοπός μας είναι η ανάληψη και η εκτέλεση έργων και δράσεων προαγωγής υγείας με ποιοτική αιχμή τους περίπου 2000 ιατρούς (μέλη) των συλλόγων μας. Βασικός στόχος αποτελεί η νέα χάραξη πολιτικής υγείας σε κάθε επίπεδο, που να βασίζεται σε υγιείς και εποικοδομητικές συνεργασίες προς όφελος των πολιτών.

    Αναλυτικές λεπτομέρειες θα υπάρξουν στην επίσημη παρουσίαση της Επιστημονικής Εταιρείας, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί σύντομα.

Για το ΔΣ της Επιστημονικής Εταιρείας Πελοποννήσου «Υγεία Εν Τη Ενώσει»

Χρυσοβαλάντης Μέλλος

Πρόεδρος ΔΣ