×

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΚ – ΦΣΚ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝΉ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΚ – ΦΣΚ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝΉ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΚ-ΦΣΚ

Σχετικά Αρχεία