×

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

 • Η άυλη συνταγογράφηση δεν είναι συνταγή χωρίς ιατρική εξέταση του ασθενούς.
 • Δεν συνιστά εναλλακτική επιλογή έναντι της ιατρικής εξέτασης.
 • Αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, επανάληψη αγωγής καλά ρυθμισμένου και τακτικά παρακολουθούμενου πάσχοντα από χρόνιο νόσημα.
 • Εκδίδεται μόνο εφόσον ο ιατρός έχει απόλυτη γνώση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς.
 • Δεν μπορεί να συνιστά απαίτηση του ασθενούς προς την/τον ιατρό.
 • Δεν μπορεί να διενεργείται από τρίτο ιατρό (αντιγραφή αγωγής) χωρίς γραπτή γνωμάτευση του θεράποντος.
 • Δεν εκδίδεται δωρεάν, αλλά αποζημιώνεται κανονικά ως ιατρική πράξη.
 • Το ύψος της αποζημίωσης ορίζει ατομικά η/ο κάθε ιατρός.
 • Η μέθοδος αποζημίωσης επαφίεται στη συνεννόηση ιατρού-ασθενούς.

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

 • Καμία απαίτηση ανανέωσης τυχόν θεραπευτικών πρωτοκόλλων εξ ’αποστάσεως δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή.
 • Η έννοια των θεραπευτικών πρωτοκόλλων θεσπίστηκε για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα.
 • Η λήξη του θεραπευτικού πρωτοκόλλου γίνεται ακριβώς γιατί απαιτείται η τακτική παρακολούθηση του ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό και δεν είναι γραφειοκρατική επιλογή χωρίς ουσία, ούτε δευτερεύον ζήτημα που μπορεί να λύνεται χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ασθενούς στο ιατρείο.                                                     

                                                           Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου