×

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Ι.Σ.Κορινθίας στην ετήσια Γεν.Συνέλευση το Σάββατο 07-11-2020 και ώρα 18.00 στα γραφεία του Συλλόγου Αδειμάντου 63 Κόρινθος με θέματα:    1-Οικονομικός Απολογισμός 2019-Προϋπολογισμός 2020.                                      2-Διάφορα τρέχοντα θέματα.                                                                                        Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ της 17-09-2020 η Γεν.Συνέλευση θα γίνει με τρόπο υβριδικό. Επιτρέπονται μέχρι 15 συνάδελφοι με φυσική παρουσία και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν διαδικτυακά.                     Λόγω της πανδημίας  και στα πλαίσια συμμόρφωσης η απαρτία θα είναι αποδεκτή με  κατώτερο όριο συμμετεχόντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ                                         ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ