×

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Με το παρόν έγγραφο, ζητούμε να ενημερώσετε, παρέχοντας τις παρακάτω διευκρινήσεις, όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας, για το ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή).

Πριν την συμπλήρωση του ΑΔΥΜ, συμπληρώνεται αρχικά από τον γιατρό το φύλλο Ιατρικής εξέτασης (Φ.Ι.Ε.) στο οποίο υπάρχει το τμήμα του Ιστορικού, όπου καταγράφονται στοιχεία, από τον γιατρό, βάσει των απαντήσεων του γονέα/κηδεμόνα, και το τμήμα της κλινικής εξέτασης, όπου καταγράφονται τα ευρήματα από την κλινική εξέταση του παιδιού-μαθητή.

Στη συνέχεια συμπληρώνεται το ΑΔΥΜ, το οποίο ο γονέας/κηδεμόνας προσκομίζει στη σχολική μονάδα (Νηπιαγωγείο–Δημοτικό–Γυμνάσιο -Λύκειο).Το Φ.Ι.Ε. συμπληρώνεται υποχρεωτικά, αλλά δεν κατατίθεται, ούτε προσκομίζεται στο σχολείο. Μένει στο αρχείο του γιατρού, και δύναται να ζητήσει να πάρει ένα αντίγραφο ο γονέας/κηδεμόνας, και μόνο αυτός. Στα ευρήματα της κλινικής εξέτασης στο Φ.Ι.Ε., υπάρχει θέση για την οφθαλμολογική κατάσταση του παιδιού-μαθητή. Τα στοιχεία αυτά της οφθαλμολογικής εξέτασης, συμπληρώνονται από τον γιατρό που υπογράφει το ΑΔΥΜ, είτε εφόσον έχει κάνει ο ίδιος, έχοντας τη σχετική δυνατότητα –εξοπλισμό, την εξέταση, είτε αντιγράφοντας τα στοιχεία από πρόσφατη βεβαίωση –γνωμάτευση Οφθαλμιάτρου (ορθότερο κατά την άποψή μας).

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται με σαφήνεια στις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι γονείς για όλα τα παραπάνω, τα οποία πρέπει να τηρούνται επακριβώς.

Με τιμή,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Κ.                                                   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσοβαλάντης Μέλλος                      Παναγιώτης Φίλης