×

Εκλογές Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Εκλογές Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποτελεί τη βάση όλων των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων της χώρας. Είναι αυτός που επιβλέπει τη δράση μας και αυτός που καθορίζει τα κριτήρια της ορθής λειτουργίας μας. Στη κοινωνία των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών, όμως, αυτό δεν αρκεί. Σε μια Ελλάδα, όπου η υγεία βάλλεται από παντού και πρωτίστως από τους κυβερνώντες της, απαιτείται σύνεση, αποφασιστικότητα και δυναμική. Χρειάζονται ιδέες και ανοιχτοί ορίζοντες, ώστε η παροχή υγείας να αποτελεί ίσο προνόμιο όλων. Χρειάζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να διαδραματίσει, πια, κυρίαρχο και πρωταγωνιστικό ρόλο στη κεντρική σκηνή.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, δια μέσω των εκπροσώπων του στον Πανελλήνιο Σύλλογο, στηρίζει αυτή την προοπτική. Στηρίζει κάθε προοπτική ανανέωσης και αναβάθμισης του ρόλου του ιατρού. Θεωρούμε σκόπιμη τη καθοριστική συμβολή του Π.Ι.Σ. στις ριζικές τομές στον χώρο της υγείας. Η μοναδική λύση για την ανοικοδόμηση της υγείας, είναι το δύσκολο αυτό έργο να το αναλάβουν αποκλειστικά αυτοί, που κάθε μέρα το ζουν από κοντά, οι ιατροί.

Τη προσεχή Κυριακή, στις 3 Μαρτίου 2019, λαμβάνουν χώρα εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας να είναι σίγουροι πως οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους θα ψηφίσουν με συνείδηση, την ανανέωση και τη πρόοδο του κλάδου μας. Οι εκλογές αυτές, δεν αποτελούν μια τυπική διαδικασία, που απλά πρέπει να ολοκληρωθεί προς όφελος του κάθε Συλλόγου. Οι εκλογές αυτές θα καθορίσουν μελλοντικά την υγεία στη χώρα γενικότερα.

Πρόεδρος                                              Γραμματέας
Χρυσοβαλάντης Μέλλος                    Παναγιώτης Φίλης