×

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ο Οικογενειακός Ιατρός (ΟΙ) αποτελεί βασικότατο συστατικό για την ορθή λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Ο τρόπος με τον οποίο επιχείρησε το Υπουργείο Υγείας να επιβάλλει στην κοινωνία μας έναν τόσο σημαντικό θεσμό, μόνο τον πανικό κατάφερε να σπείρει, αποδεικνύοντας, για άλλη μια φορά πως με προχειρότητα δεν θωρακίζεται η υγεία. Η αβεβαιότητα που επικρατεί είναι αποτέλεσμα της εντελώς λανθασμένης πολιτικής που ακολουθείται. Οι πολίτες κλήθηκαν να ενταχθούν σε ΟΙ υπό απειλές για αποκλεισμό από την συνταγογράφηση και από τη πρόσβαση σε δημόσιες δομές του συστήματος υγείας.
Με συντονισμένη κίνηση, όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας, επιμείναμε και τονίσαμε την αναγκαιότητα της ύπαρξης του ΟΙ στην ΠΦΥ, χωρίς τον χαρακτήρα της επιβολής ιατρού στους πολίτες, αλλά το δικαίωμα ΕΠΙΛΟΓΗΣ! Το Υπουργείο υποχώρησε, τηρώντας στάση αναμονής.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας διαβεβαιώνει τους πολίτες, πως οι ιατροί του Νομού Κορινθίας θα συνεχίσουν να προσφέρουν απρόσκοπτα τα έργο τους στην ΠΦΥ και θα δέχονται περιστατικά με τον ίδιο τρόπο που γινόταν. Είμαστε κοντά στις εξελίξεις, βρισκόμαστε σε συνεχείς επαφές με τους υπολοίπους συλλόγους της χώρας και ετοιμάζουμε πρόταση ως Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας προς το Υπουργείο , που αφορά συνολικά την ΠΦΥ της κοινωνίας μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΗΣ
Γενικός Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης