×

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4512 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α΄5/17-01-2018 ΦΕΚ  και κατόπιν απόφασης του ΠΙΣ αποφασίστηκε η διενέργεια    εκλογών       την    14-10-2018.

ΚΑΛΟΥΜΕ τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας σε Αρχαιρεσίες στα γραφεία του Συλλόγου Αδειμάντου 63 Κόρινθος για την εκλογή:

1-Ενδεκα (11) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2-Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Τακτικών Μελών και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και (6) Αναπληρωματικών Μελών.

3-Τριών (3) Τακτικών Μελών και τριών (3) Αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4-Τεσσάρων (4) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η Ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή 14-10-2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από ώρα 8.00πμ έως 7.00 μμ.

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 14-09-2018 ημέρα Παρασκευή έως 14.00 μμ  στα γραφεία του Ι.Σ.Κορινθίας Αδειμάντου 63 Κόρινθος.

Δικαίωμα ψήφου θα  έχουν τα μέλη που θα  έχουν τακτοποιηθεί  οικονομικά έως την Παρασκευή  05-10-2018 έως  14.00 μμ  σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 2(α) του Ν. 4512.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων μέχρι 14-09-2018 ημέρα Παρασκευή έως 14.00μμ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ                                                                       ΑΘΑΝ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ